Terugblik op een bewogen jaar

Veluwenaar Louis Fraanje

Veluwenaar Louis Fraanje

Dat het alleszins een bewogen jaar was, dat mag ik gerust zeggen…

Terukkijkend op het afgelopen jaar, dan is er zeker wel veel gebeurd, eigenlijk teveel  om op te noemen en u heeft daar ook alles over kunnen lezen op het weblog.
Maar een aantal dingen wil ik toch heel graag nog even tegen het licht houden, belangrijke zaken omtrent de Jac. Gazenbeekstichting en omdat ze een diepe indruk hebben achtergelaten op mij persoonlijk als voorzitter!

Hartinfarct

Zo stond in februari jl,  onze wereld wel even op zijn kop, toen ik geheel onverwachts getroffen werd door een hartinfarct. Hals over kop met de ambulance naar het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede, regelrecht door naar de hartbewaking, allerlei kabels aan je lichaam en aan de monitor.
Heftige uren en ogenblikken van onzekerheid tijdens die eerste 24-uur, waarbij artsen en verpleegkundigen al het mogelijke deden, om jou te helpen. Wat er op zo’n moment dan door je heen gaat, ga ik hier allemaal niet neerschrijven, wel dat de ‘dood’ dan ineens wel heel erg dichtbij is.

Gelukkig is alles – God zij dank – weer grotendeels goed gekomen en kunnen mijn vrouw Fransien en ik straks, na alle wederwaardigheden(ook zij kreeg problemen m.b.t. haar gezondheid), weer als vanouds het veld in, om te genieten van al het moois in de Schepping! Meer lezen…

*******************************************************************************************************************************

Burgemeester René Verhulst en Louis Fraanje – Foto: ©Casper Korver Fotografie & DesignFotograaf Ede

Burgemeester René Verhulst en Louis Fraanje – Foto: ©Casper Korver

Onderscheiding

Op dinsdag 26 april jl.  werd ik door burgemeester René Verhulst uit Ede, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april 2022, een blijde verrassing om toch best een beetje trots op te zijn.

Een gewone volksjongen van de Veluwe en dan geheel onverwachts geridderd worden, echt heel bijzonder.”

Burgemeester René Verhulst belichtte in een persoonlijke toespraak tot mij, dat ik vanaf de oprichting het boegbeeld mocht zijn van de Jac. Gazenbeekstichting, die zich op zeer betrokken wijze inspant voor het behoud van natuur en cultuur op de Veluwe. Meer lezen…

*******************************************************************************************************************************

Sfeervol moment in de volle zaal bij Floor in Lunteren – Foto: ©Mariska de Ruiter

Sfeervol moment in de volle zaal bij Floor in Lunteren – Foto: ©Mariska de Ruiter

Donateursavond Lunteren

In betere tijden gezellig met z’n vieren in het tuinhuisje – Foto: ©Familie Fraanje

Op donderdag 19 mei jl, konden wij na twee jaar – vanwege de coronacrisis – genieten van een geslaagde en super-gezellige “Gazenbeekavond” in Partycentrum Floor te Lunteren, waarbij we zo’n 90 bezoekers welkom konden heten.

Het was erg fijn om te zien, dat er weer zoveel belangstelling was voor deze jaarlijkse donateursavond van de Jac. Gazenbeekstichting en mensen in grote getale van heinde en ver naar Lunteren waren gekomen. Meer lezen…

***

Cos(†) & Christien(†) Mouw en zoon Evert – Foto: ©Louis Fraanje

Cos(†) & Christien(†) Mouw en zoon Evert – Foto: ©Louis Fraanje

Ook hebben we als eerbetoon en ter nagedachtenis stilgestaan bij het overlijden van onze natuurvriendin Tiny de Graaff-Griffioen, zij werd 87 jaar oud en was getrouwd met de bekende natuurschrijver Gerrit de Graaf, zij overleed op 11 juni 2021. Meer lezen…

Ten tweede ook voor Christien Mouw, de bekende vrouwelijke schaapherder uit Elspeet, zij overleed op 16 december 2021 en werd 71 jaar.

Zij was getrouwd met Cos Mouw die 7 jaar eerder overleed op 2 december 2014 ook hij werd 71 jaar.

Meer lezen…

 

Beiden waren ook zeer goede vrienden van ons en we leven in gedachten mee met zoon Evert Mouw en Mireille en uiteraard onze natuurvriend Gerrit de Graaff.

*******************************************************************************************************************************

Blijde verrassing met een droevige reden

Wim Bloemendal(†) op zijn BMW – Eigen foto: ©W. Bloemendal

Op 23 februari jl. overleed onze oud-donateur Wim Bloemendal uit Hoog Soeren, hij wer 69 jaar, hij was een man die de Jac. Gazenbeekstichting een warm hart toedroeg. Bij belangrijke gebeurtenissen m.b.t. de Jac. Gazenbeekstichting was hij altijd aanwezig  en konden wij op zijn steun rekenen.

Hierbij een kleine greep uit de voordracht, die zijn allerbeste vriend Peter Bloemendal(overigens geen familie van Wim) op de begrafenis van Wim hield: “Vanwege een lekkende hartklep heeft Wim in zijn jeugd en jonge tienerjaren veel aan de zijkant gestaan. Dit veranderde  toen in 1970 de hartklep vervangen werd. Hij ging zienderogen vooruit en kon voor het eerst volop meedoen met de anderen.

Wat eerst niet mogelijk leek, kon nu wel: het halen van een autorijbewijs, motorrijbewijs en later zelfs het vrachtwagenrijbewijs.. Van het motorrijbewijs heeft hij volop genoten. Er werd een BMW aangeschaft en als deze was afgereden, kwam er een nieuwe. Met de motorclub maakte hij vele toertochten door Nederland en Europa. Als er weekenden werden gehouden in oa, Limburg en als afsluiting van het seizoen werd er bij Wim thuis een BBQ gehouden en kon iedereen blijven slapen.
Op de rouwkaart staat dat Wim zijn leven heeft geleefd op zijn geheel eigen wijze. Hij was niet iemand van 13 in een dozijn en was niet altijd makkelijk voor zichzelf en voor anderen. Hij vertelde mij dat hij een prachtleven heeft gehad!”

Verrassing

Naast dit enigszins droevige bericht, ontvingen wij enkele maanden later op 4 mei jl. via de notaris een blij bericht, namelijk dat Wim in zijn testament ook de Jac. Gazenbeekstichting had opgenomen. Met dien verstande dat hij een aanzienlijk bedrag uit zijn nalatenschap, wilde doen toekomen aan onze stichting, iets dat inmiddels dan ook verwezenlijkt is.
Om te komen tot een goede en duurzame bestemming hiervan, is inmiddels een werkgroep opgericht.
In het komende jaar hopen wij u hierover nog uitgebreid te informeren!

*******************************************************************************************************************************

Willem Souverijn(L) overhandigd het portretschilderij aan Louis – Foto: ©Fransien Fraanje

Overhandigd portretschilderij – Foto: ©Fransien Fraanje

Persoonlijk cadeau

Op woensdag 7 september jl, werd ik aangenaam verrast door mijn natuurvriend en schilder Willem Souverijn uit Rijnsburg, die een prachtig schilderij gemaakt had, waarop hij mij persoonlijk aan het doek had toevertrouwd.

Een portret, zo treffend en levensecht, dat ik er ‘kippenvel’ van kreeg, zo mooi en met zoveel liefde en passie geschilderd, echt onvoorstelbaar.
Een zeer mooie waardering waar ik echt ontzettend blij mee en ook dankbaar voor ben. Meer lezen…

*******************************************************************************************************************************

Scholenproject Hessenwegen 

Alweer ruim zes jaar lang worden de leerkrachten en leerlingen van groep 5 en de eventuele combinatieklassen groep 5/6 uit voor het project ”Hessenwegen” uitgenodigd in Museum Lunteren.
In dit project worden de leerlingen geconfronteerd met de geschiedenis van de eigen omgeving en bovendien sluit het project “Hessenwegen” aan bij de landelijke leerlijn Erfgoed Basisonderwijs. Bij het project wordt een leskist aangeboden ter voorbereiding in de klas.

Naar aanleiding van het verhaal komen er veel vragen los bij de kinderen – Foto: ©Jac. Gazenbeekstichting

Naar aanleiding van het verhaal komen er veel vragen los bij de kinderen – Foto: ©Jac. Gazenbeekstichting

Betrokken

Vanaf de opstartfase tot nu zijn wij als Jac. Gazenbeekstichting zeer nauw betrokken geweest. Een prachtig project dat inmiddels alweer ruim zes jaar geleden is begonnen onder de bezielende leiding van de dames Josje Zuurbier, Pia Verduijn, Cobie van de Ven, Erica van Wijngaarden, Rini van der linde, Wilma ten Klooster en Petie de Waele. Vanuit de Jac. Gazenbeekstichting werk ik mee als verhalenverteller van de Hessenwegen. Een prachtig voorbeeld, om een stukje geschiedenis op een levendige manier door te geven aan de jeugd.

***

Hopelijk ook een Gelukkig Nieuwjaar voor de moeflons op de Veluwe - Foto: ©Louis Fraanje

Hopelijk ook een Gelukkig Nieuwjaar voor de moeflons op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Tenslotte

Zo zijn we alweer bijna aan het einde van dit oude jaar 2022 gekomen en als vannacht om 12.00 uur de klok zijn twaalf slagen heeft laten horen, stappen we – bij gezondheid – de drempel over naar geheel nieuw jaar, waarvan wij totaal niet weten wat het ons brengen zal, dat weet alleen onze grote Schepper!

Het enige wat ik alvast wel kan doen, dat is u allen vanaf de Veluwe een  heel gelukkig en gezond Nieuwjaar en daarbij Gods zegen toe te wensen en daarbij tegelijkertijd de wens uitspreek, dat het hopelijk ook een Gelukkig Nieuwjaar wordt voor de moeflons op de Veluwe!

Louis Fraanje, voorzitter  Jac. Gazenbeekstichting

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2022/12/31/terugblik-op-een-bewogen-jaar/