Ook in Zweden is de uitstoot van biomassa te hoog

Leffert Oldenkamp. bosbouwkundige, Wageningen

Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige

Onvoldoende bronnen zijn zonder uitstoot – biomassa is een slechte keus… 

In ‘Geen bedrijf heeft Zweden verlaten om de invoering van CO2 heffing’-(Financieel Dagblad 18 maart 2019) wordt kritiekloos aangenomen dat biomassa leverancier van groene energie zou zijn. Het tegendeel is het geval!

Niet verbranden

Biomassa, als verse koolstofhoudende brandstof, stoot veel meer uit dan fossiele brandstoffen. Bovendien is het voor de groei van bomen en andere gewassen niet nodig om het te verbranden. Er zit immers al veel te veel CO2 in de lucht voor plantengroei. Groei van bomen is nodig om die overmaat juist te verwerken.

Minste uitstoot

Bij de opwekking van energie moeten we derhalve die brandstof kiezen die de minste uitstoot per eenheid opgewekte energie of warmte heeft. Onderstaande tabel laat zien dat – in het geval er nog onvoldoende bronnen zijn zonder uitstoot – biomassa een slechte keus is:
(Bron: Lomme, SLEA)

Zwaarwegende bezwaren

Dat geldt voor alle vormen van biomassa, ook van restmaterialen en zogenaamde biofuels. Daarnaast zijn er andere zwaarwegende bezwaren tegen het gebruik van biomassa:

  • Er zijn gigantische oppervlakten bos nodig om de voorgenomen energieopwekking met biomassa te kunnen behalen. Bos verdwijnt daardoor. Eveneens de capaciteit om CO2 langdurig vast te houden in houtaanwas en in duurzame houtproducten. Houtvezels kunnen een betere bestemming krijgen in duurzame producten.
  • Dat geldt ook voor landbouwgewassen, die biofuels moeten leveren. Dat gaat ten koste van voedselproductie en leefbaarheid op het platteland.

Zwaar onder vuur

Ondertussen hebben Milieuorganisaties en personen uit Europese landen en de Verenigde Staten een rechtszaak ingediend bij het Europese Gerechtshof, tegen de Europese Unie. Hout verbranden voor energie ondermijnt volgens hen de inspanningen om de klimaatopwarming te bestrijden. Ook in Nederland komt het gebruik van biomassa terecht zwaar onder vuur.

Tekst: ©Leffert Oldenkamp,bosbouwkundige, Wageningen

______________________________________________________________________________________________________________________

Hierbij verwijzen we naar het onderstaande artikel, waarbij we nog eens extra willen opmerken, dat veel bedrijven in Zweden zijn vrijgesteld van de CO2 heffing. Het is maar dat u het weet!.

Lees ook:  Bedrijven Zweden en CO2 heffing

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2019/03/20/ook-in-zweden-is-de-uitstoot-van-biomassa-te-hoog/