Sloop “Veensteeg” is inmiddels begonnen!

De ‘Veensteeg’ met haar schitterende populieren moet wijken voor ‘Nieuwe natuur’…

In het Binnenveld tussen Veenendaal, Rhenen, Ede en Wageningen komt nieuwe, zeldzame natuur, hierdoor zullen de komende jaren, trilveen en dotterbloemhooilanden terugkeren. Ook wordt het verdwenen kronkelende waterstroompje ‘Kromme Eem’ weer teruggegraven rondom de Grift.

De Veensteeg is ter hoogte van de Heuvelweg t/m 30 november afgesloten – Foto: ©Louis Fraanje

Samen realiseren

Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Stichting Mooi Binnenveld, gemeente Ede en gemeente Wageningen gaan dit samen realiseren.  Agrariërs, vrijwilligers en Staatsbosbeheer spelen een belangrijke rol in het beheer van het gebied dat straks 283 hectare groot is.

Vanaf de Slagsteeg zien we achter deze koeien het enorme gat in de allee met populieren – Foto; ©Louis Fraanje

Overlast

De eigenaren van percelen die opgehoogd gaan worden en omwonenden, zullen tot de zomer van 2021 te maken krijgen met omleidingen van wegen. Dat gaat gepaard met tijdelijke afsluitingen en transport van afgegraven grond.  Het één en ander zal de komende tijd dus op bepaalde momenten wel enigszins voor overlast kunnen zorgen, maar men is daarover in overleg.

Aan de zuidzijde ter hoogte van de Nieuwesteeg ook afgesloten – Foto: ©Louis Fraanje

Rigoureuze bomenkap

In de komende weken worden langs de Veensteeg nog eens 251 Canadese populieren gekapt. Ook worden er bomen gekapt in het Capelleveense Bosje, tussen Veensteeg en Grift, om ruimte te scheppen voor deze zogenaamde ‘nieuwe natuur’!
Het echte werk om deze ‘nieuwe natuur’ te realiseren zal in maart 2019 beginnen, dan gaat de eerste schop in de grond en wordt de toplaag afgegraven. Met deze grond worden elders agrarische percelen opgehoogd. In de zomer van 2021 moet de klus geklaard zijn, tot die tijd staan er bouwketen langs de Veensteeg.

Vanaf de Nieuwesteeg is links alles verdwenen en rechts staat nog een restant – Foto: ©Louis Fraanje

Vanaf de Nieuwesteeg heb je (nog) een prachtig uitzicht op de statige Veensteeg – Foto: ©Louis Fraanje

Nieuwe natuur?

Regelmatig klinkt de slogan ‘nieuwe natuur’ in de tekst hierboven, tegelijkertijd vraag ik mij af wat men daar nou eigenlijk precies mee bedoelt, want wat is nieuwe natuur nou eigenlijk?  Zoals op veel plaatsen in ons land, wordt ook hier in het Binnenveld ‘nieuwe natuur’ aangelegd.  Maar hoe kun je nou nieuwe natuur aanleggen? Dat is iets wat volgens mij onmogelijk is, aangezien natuur iets is, wat niet of minimaal beïnvloed is door menselijke activiteit. Straks wordt een groot bestaand agrarisch natuurgebied op de schop genomen. Groot materiaal word ingezet om bomen te verwijderen en grote hoeveelheden grond te verplaatsen.

Vanaf de Slagsteeg is de wond in de Veensteeg goed zichtbaar – Foto: ©Louis Fraanje

De takken worden op een hoop gereden…

… de bomen gestapeld – Foto’s: ©Louis Fraanje

 

 

 

 

 

 

 

Boerenverstand

Oorspronkelijk werd dit gebied beheerd door boeren uit de buurt, leefde en leeft in het gebied een grote verscheidenheid aan weidevogels. Maar…  blijkbaar is dat niet genoeg en weten de heren achter de tekentafel het beter. Daarbij wordt de rol van boer als natuurbeheerder wel vaak aangehaald, maar nog altijd niet op waarde geschat. We zullen het bij gezondheid allemaal wel beleven, maar ook hier zal het ‘boerenverstand’ onmisbaar zijn en hopelijk zullen de ‘heren’ daar naar willen luisteren

Louis Fraanje bij de karakteristieke Veensteeg in betere tijden – Foto: ©Fransien Fraanje

Verloren strijd

En zo blijven we maar tuinieren in Nederland, met heel veel mooie woorden en allemaal dure plannen. Maar desondanks blijven wij het betreuren,  dat zo’n schitterende laan met honderden populieren en zelfs uniek in haar soort voor Nederland, hiervoor moet verdwijnen.  De machtige Veensteeg, die als een prachtige “Groene Kathedraal” oprees in het landschap en door velen geliefd was, wordt met de grond gelijk gemaakt!
De strijd om het behoud van de populieren op de Veensteeg, , is – helaas – een verloren strijd gebleken! En zo gaat vroeger voorbij…

Lees ook: Veensteeg… wordt Weensteeg!

______________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk ook het filmpje: 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/11/12/sloop-veensteeg-is-inmiddels-begonnen/