Alleen maar tegen?

Jan van Uffelen

Jan van Uffelen

Benieuwd welke voorhanden of bijna-voorhanden mogelijkheden
we gaan gebruiken in Barneveld…

– Een maand geleden opperde ik in de Barneveldse Krant en ook op dit weblog het idee van een zonnewal langs de A1 bij Zeumeren. Lees meer…  
Op zich niet nieuw, want in Ellecom was men er al mee bezig en zelfs in Amersfoort had men dergelijke plannen ter hoogte van de Ikea.

Zoals ik destijds  schreef, loopt de A1 van oost naar west en zal een wal langs de noordkant dus ideaal zijn voor plaatsing van zonnepanelen, die voor een optimale opbrengst op het zuiden gericht moeten zijn. Denk hierbij aan een aarden wal van ca. 3 à 4 meter hoog met daarop begroeiing en tegen de helling zonnepanelen. Door de schuine ligging zijn ze loodrecht op de zon gericht en zijn ze daarom niet hinderlijk voor het verkeer.

De ‘zonnewal’ bij Zeumeren in Barneveld – Compilatiefoto: ©Jan van Uffelen

De ‘zonnewal’ bij Zeumeren in Barneveld – Compilatiefoto: ©Jan van Uffelen

Prachtige geluidsbarrière

De aarden wal vormt tegelijkertijd een prachtige geluidsbarrière tussen de A1, het recreatiegebied Zeumeren en het achterliggende gebied. Met deze zonnewal kan men voor en achter de wal optimaal profiteren van de zeumerzon.

Reacties hierop in de krant……. nul.

Maar misschien komt dat omdat men in de krant wel de tekst had geplaatst, maar niet de bijgevoegde montagefoto. Zonder zo´n foto gaat het verhaal toch een beetje de mist in.

– Een paar dagen later plaatste ik onder Lezersnieuws een luchtfoto van Barneveld met daarbij de constatering dat we in het noorden en oosten van onze gemeente veel bos zien.  Daarentegen ten westen en in het zuiden nagenoeg niets. Niets is zo duurzaam als het aanleggen van bossen, en dus stel ik voor om het resterende gedeelte van nieuwbouwwijk De Burgt te gebruiken voor een prachtig bos.  En als men in de toekomst gaat uitbreiden naar de Hessenweg/Valkseweg/Wesselseweg, ook daar een bepaald percentage van het grondgebied te reserveren voor een bos.

Barneveld - Luchtfoto: ©Jan van Uffelen

Barneveld vanuit het noorden gemaakt – Luchtfoto: ©Jan van Uffelen

De Veluwe rukt steeds meer op

We teren in Barneveld op bossen die door ons voorgeslacht  zijn aangelegd, maar wat laten wij straks na?
Ik droom al van het  Westerbos en het Zuiderbos.  Daarbij denk ik dan niet aan zomaar een groenstrook, maar aan zoiets als ons fraaie en open Schaffelaarsebos waar vrouwen zonder hondenbegeleiding zich ook op hun gemak voelen. “De Randstad rukt steeds meer op”, horen we vaak zeggen. Laten wij het tij keren zodat men straks in het westen zegt: ”De Veluwe rukt steeds meer op”.

Reacties hierop in de krant…… nul.

Het schijnt dat je alleen maar op veel bijval, handtekeningen en een pluim kan rekenen als je ergens op tegen bent. Zelfs de bekende ingezonden-briefschrijver met zijn scherpe blik blijkt van huis te zijn.

– Nog diezelfde maand was ik als tekenaar zijdelings betrokken bij de plannen voor een energiepark in Kootwijkerbroek van maar liefst 11 hectare groot. Ook op dat betreffende artikel in deze krant kwam geen enkele reactie. Terwijl de ondernemer die dat plan heeft als geen ander kan waarmaken wat hij zegt.

Waar is iedereen toch?

Al eerder dit jaar werd er een beetje geheimzinnig gedaan over een alternatieve plek in onze gemeente waar nieuwe windturbines voor weinig overlast zouden zorgen. Als je op de kaart kijkt, kan dat volgens mij alleen zijn langs de A1 tussen de afrit Stroe en het nieuwe ecoduct. Plaatsing van deze molens aan de noordkant geeft slagschaduw over het achterliggende dunbevolkte terrein van Defensie en het geluid van de A1 overstemt het geluid van de turbines. Van Defensie hoeven we waarschijnlijk niet te verwachten dat ze in de aanval gaan en komen protesteren bij het gemeentehuis. Dat is ook niet te hopen, want de  „bladblazers“ waar Defensie over beschikt, moeten we niet op het Raadhuisplein hebben.

Nieuwsgierig als we zijn, hebben we met Heliflight een rondje over het gebied gevlogen en daar een paar luchtfoto’s  gemaakt. Vervolgens heb ik er voor de beeldvorming windturbines neergezet die ik al eens eerder bij Zeumeren had geprojecteerd.
Het lijkt mij een serieuze optie; alleen is het de vraag of de dieren het daar leuk vinden. Maar zij hebben geen stem of het moet de stem zijn van onze natuurvriend Louis Fraanje, die helemaal naar wordt van elke mogelijke aantasting van ”zijn” Veluwe.

Windmolens op de Veluwe? – Compilatiefoto: ©Jan van Uffelen

Windmolens op de Veluwe? – Compilatiefoto: ©Jan van Uffelen

Duidelijke taal

Dappere Didi, onze stoere wethouder, spreekt van huis uit duidelijk taal. Zij kan het zich niet permitteren om alleen maar wat te roepen en met kortzichtige hier-en-nu oplossingen bezig te zijn. Zij moet vooruit denken en spijkers met koppen slaan.

Wat zou het fijn zijn als zij, en de andere betreffende wethouders, niet alleen maar tegenwerking krijgen, maar ook bijval en ideeën vanuit de samenleving. Denk eens goed na over dat woord ‘samenleving’. Gelukkig zagen we haar onlangs op de foto met ondernemers, die niet, zoals je vaak ziet, op de foto staan met de handen in de zak. De handen moeten uit de mouwen om de noodzakelijke doelen te bereiken.

Energieneutraal

Wel jammer dat de doelstelling om energieneutraal te zijn pas in 2050 gerealiseerd moet zijn.  Dat is toch wel erg ver weg als je bedenkt dat Eestairs met hun nieuwe ‘BREEAM OUTSTANDING’  gecertificeerde gebouw dat al is anno 2018. Zij zijn voorlopers en samen met hun buren dé trendsetters in Barneveld en werkelijk geniaal. Maar je kan toch niet verwachten dat wij 32 jaar nodig hebben om in hun voetsporen te treden.

Tenslotte wil ik het nog even hebben over de zojuist genoemde buren van Eestairs. Onze Barneveldse Willie Wortel, Henk Lagerwey, heeft turbulente plannen die binnenkort veel waterstof zullen doen opwaaien. Opslag van energie middels waterstof heeft m.i. de toekomst en biedt ongekende mogelijkheden. Ik heb me laten vertellen dat er in de VS al heel veel heftrucks rondrijden op hydrogen fuel. Lezers die geïnteresseerd zijn in groene en blauwe waterstof kunnen even googelen op: Sleutelrol voor waterstof in twee transitiescenario’s Berenschot … Je kunt daar op de website van het onderzoeksbureau een zeer interessant rapport downloaden. Voor diegene die liever plaatjes kijkt, heeft men een overzichtelijke Infographic beschikbaar.

De schepping van onze hemelse Vader heeft ongekende mogelijkheden in huis. De helft is ons nog niet aangezegd. Ik ben reuze benieuwd welke voorhanden of bijna-voorhanden mogelijkheden we gaan gebruiken in Barneveld. Hopelijk gaat het allemaal niet te lang duren en zeker niet tot 2050,  want dan verwacht ik als honderdjarige niet zoveel energie meer te hebben om van deze boeiende ontwikkelingen volop te kunnen genieten.

Tekst en foto:  ©Jan van Uffelen 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/06/15/alleen-maar-tegen/