De omgekeerde wereld van natuurbeheer!

Over boeren, jagers en wolven… 

Op zich geeft het feit dat men in “natuurgebieden” of in gebieden met “natuur” jaagt geen discussie. Het gaat om het jagen hetgeen niet goed zou zijn als dit niet in het belang van het behoud of verdere ontwikkeling van natuurwaarden zou zijn, met andere woorden beheerst en evenwichtig, streng gereglementeerd.

Een meer natuurlijker terreinbeheer is een goede zaak, tenminste… voor zover dat mogelijk is. Zelfregulatie voor veel diersoorten, is hier in Nederland toch een moeilijke zaak, gezien de beperktheid en kleinschaligheid van de leefgebieden. Hierbij is vooral een duidelijk en samenhangend flora- en faunabeleid van groot belang. In dit kader werken de jagers in de verschillende Wildbeheereenheden positief!

Edelherten en wilde zwijnen op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Draagkracht en evenwicht

Hierbij wil ik wel opmerken, dat het vanaf de zijlijn heel gemakkelijk is om met je handen in de zakken conclusies te trekken en op de emoties van mensen in te spelen. Want… zolang wij accepteren dat er wild in onze natuurterreinen rondloopt, zullen we ook moeten accepteren dat deze dieren op een verantwoorde manier beheerd worden.

Het gevolg van overbegrazing door een onnatuurlijke hoge wildstand – Foto: ©Louis Fraanje

Met name bij de grote zoogdieren (edelhert, wild zwijn en ree), om de natuurlijke situatie na te bootsen en de wildstand te beheersen.

Daarbij gaat het zeker niet alleen om het aantal soorten (van elke soort een handje vol levert geen levensvatbare situatie op), maar wel degelijk om de aantallen, zodanig dat de wilddichtheid en de draagkracht van het terrein met elkaar in evenwicht zijn!

Overbevolking

Een schrijnend voorbeeld, hoe het de natuur vergaat zonder beheer, kunnen we vandaag de dag nog altijd zien in de Oostvaardersplassen, een kaalgevreten gebied met een overbevolking aan grote zoogdieren. Dieren die men heel gewoon laat verhongeren, onder het mom van zogenaamde ‘zelfregulatie’.

Een paardenkerkhof in de Oostvaardersplassen…

– Foto’s: ©Archief JGS/NW

 

 

 

 

 

 

 

 

De bekende natuurschilder Hans Bulder zegt:
Ook op dit moment is het weer dagelijkse kost op de Oostvaardersplassen. Heel veel gezonde kalfjes verhongeren en sterven een vreselijke dood. Omdat ze nog geen vet hebben verkleumen ze. Deze misdaad moet nu toch echt een keer stoppen. De grote leugen van de zogenaamde goedwillende beheerders is al jaren bekend maar “men” laat het gewoon elk jaar weer gebeuren. Het gebied schreeuwt om fatsoenlijk beheer door realistische beheerders.”

Een hertenkalf moest ‘moedwillig’ verhongeren en heeft het dus niet gehaald – Foto: ©Archief JGS/NW

Hongerkamp

“Beheren zou een uitkomst zijn in plaats van dit vreselijke hongerkamp wat nu al veel en veel te lang duurt. Lieden die de Oostvaardersplassen een warm hart toe dragen zouden zich eens veel beter moeten laten informeren wat daar werkelijk allemaal gaande is. In de film, “De nieuwe wildernis” is hiervan niets terug te vinden!”

De Jac. Gazenbeekstichting onderschrijft deze mening ten volle, het respect voor mens en dier, wordt hier met voeten getreden, de opvatting van “de natuur regelt het zelf” wordt hierbij als zeer kortzichtig beschouwd!

Zwervende wolf steekt een beek over – Foto: ©Louis Fraanje

Wolven 

Volgens Leo Linnartz van Wolven in Nederland,  is er door een groep studenten uitgerekend, dat er in ons land, in theorie ruimte is voor dertig wolvenroedels. Een roedel bestaat uit ongeveer 8 tot 10 dieren, dat zou dan uitgerekend op zo’n 300 wolven komen. In grote natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen en de Veluwe is volgens Linnartz ruimte en voedsel genoeg!

Tegelijkertijd dicteren zij de agrarische sector, dat deze  beschermende maatregelen moeten treffen, zodat de wolven hun vee met rust laten. Dit houdt in, dat veehouders dus hoge hekken met schrikdraad moeten plaatsen, om de wolven tegen te houden. Maar… is dat eigenlijk wel eerlijk, om de agrariërs  te laten opdraaien voor de kosten? Want alle percelen ‘wolvenproof’ inrasteren, kost gewoon miljoenen euro’s!

De schaapherder met zijn kudde, is dit straks verleden tijd? – Foto: ©Louis Fraanje

Einde schaapskuddes

Het vee moet naar buiten en vrij in de wei kunnen lopen,  dat willen we toch met z’n allen? Vrije uitloop en scharreldieren, staan toch hoog in het vaandel van de dierenliefhebbers, of heb ik dat mis?  Er wordt ook steeds geroepen dat het in de ons omringende landen en met name Duitsland en Frankrijk, zo goed gaat, maar is dat eigenlijk wel zo? In Duitsland zijn de eerste schapenboeren al gestopt omdat een andermans liefde geen opbrengst meer geeft, maar zelfs geld gaat kosten!

En… hoe moeten straks herten, reeën en ander wild, van het ene in het andere gebied komen? Nu kunnen ze in alle vrijheid over de akkers en door de weilanden trekken, maar als er straks overal wolfbeveiliging omheen zit, is dit dramatisch voor deze dieren. Het wild zal dan bijvoorbeeld alleen nog via de openbare weg kunnen trekken, dat levert levensgevaarlijke en ongewenste situaties op.

Een reebok is gesneuveld in het verkeer op de Veluwe – Foto: ©Eline de Jong

Omgekeerde wereld

Jarenlang hebben we geroepen en dat doen we nog steeds, dat er teveel rasters op de Veluwe staan en deze een belemmering vormen voor het wild en nu…  moeten er weer rasters komen om het vee te beveiligen?
Dit is toch de waanzin ten top en een ‘omgekeerde’  wereld?
Ik denk juist dat het andersom is, dat het vee en onze andere huisdieren, vrij en veilig in hun eigen leefomgeving moeten kunnen lopen,  daar hebben ze gewoon recht op. Zonder een hoog raster met stroomdraden er omheen, zodat ook het wild vrij kan migreren van het ene naar het andere gebied!

Bescherming gaat verder…

De natuur zijn gang laten gaan in Nederland, is een geweldige ideologische gedachte, maar… nogmaals,  in zo’n klein en dichtbevolkt land als het onze,  is dat gewoonweg niet reëel. Met name de samenhang tussen dieren en hun omgeving (planten, mensencultuur) dient zodanig te zijn afgestemd, dat dit garanties geeft voor de toekomst.

Een eenzijdige belangenbehartiging, van wie dan ook, lijkt onjuist. Maar…  het zal wel de mens moeten zijn, die voor deze garanties zal moeten zorgen. Een goed verantwoord beheer is hierbij noodzakelijk, natuurlijk! Niets doen, is geen beheer!

Lees ook: Iedereen praat over wolven…

______________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk het filmpje: 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/01/16/omgekeerde-wereld-natuurbeheer/