Iedereen praat over wolven…

Maar niemand over de gevolgen!

Dat zien we nu ook steeds weer heel duidelijk bij de berichten die over de wolf in het nieuws verschijnen en de zogenaamde ‘wolvenexperts’ van tegenwoordig, doen er nog eens een ‘schepje’ bovenop, de goede zeker niet te na gesproken. Laat ik dat even duidelijk stellen!

Sorry, maar het is blijkbaar iets van deze tijd, om alleen maar over mooie kanten van de zaak te praten en de minder mooie… och, dat valt allemaal wel mee volgens hen. Maar… is het allemaal wel zo logisch en is er in ons kleine ‘volgepropte’ kikkerlandje echt wel ruimte voor de wolf? Hebben wij daar – met z’n allen – al eens heel goed over nagedacht?

Misschien is het helemaal niet zo verkeerd, om ook eens de andere kant van de medaille te belichten. Hoor en wederhoor is een ‘gouden’ regel in de journalistiek en daarom dit verhaal.

Wolf in Duitsland LF

We vragen ons af of er echt wel ruimte voor de wolf is in Nederland? – Foto: ©Louis Fraanje

Wolf en wildbeheer

Allemaal fantastisch natuurlijk, dat de wolf nu zoveel aandacht krijgt, maar men moet niet vergeten, dat wij er met z’n allen dan misschien wel weer een ‘probleem’, althans een extra ‘zorg’ bij krijgen? We kunnen nu eigenlijk al nauwelijks de zaken goed regelen voor wat betreft het wildbeheer in ons dichtbevolkte Nederland en in het bijzonder op de Veluwe, laat staan als daar straks de wolven ook nog eens bijkomen!.

Mede daarom wil ik graag nog eens de woorden van de inmiddels overleden wildbioloog Jan van Haaften benadrukken, dat wij ons beter kunnen  inzetten, om de wolf in zijn voortbestaan in andere gebieden, waar hij nog wèl voorkomt, te helpen! Of door het mogelijk maken van of deelnemen aan onderzoek dat kan leiden tot het behoud van de wolf in die gebieden waar de mogelijkheden voor deze diersoort nog echt aanwezig zijn!

wolf 2

We hebben onze grote twijfels over een goede toekomst voor de wolf in Nederland – Foto: ©Louis Fraanje

Feiten en voorbeelden

Het lijkt ons daarom heel goed, om de feiten en voorbeelden nog eens goed op een rij te zetten, misschien dat we ons dan nog eens achter de oren zullen krabben. Wolven-deskundigen hebben er in het verleden al meerdere keren artikelen over geschreven op ons eigen weblog De Veluwenaar. Eén van die deskundigen, is de inmiddels overleden wildbioloog Jan van Haaften. Hieronder een citaat :

Wolf weer terug op de Veluwe?

In de eerste plaats is de oppervlakte van een werkelijk wolven-leefgebied op de Veluwe zó versnipperd, dat er te weinig echte leefruimte voor een pack (groep) wolven aanwezig is. Door alle wegen, rasters en bebouwingen hebben wij al problemen genoeg met het handhaven van de diverse wildsoorten, die gelukkig de Veluwe nú nog bewonen.

In de tweede plaats zal de wolf op de Veluwe ook die prooidieren pakken die voor hem het gemakkelijkst te grijpen zijn, zoals verschillende soorten huisdieren, en niet dát doen, wat wij van hem verwachten; namelijk het teveel aan reewild, edelherten en wilde zwijnen opruimen. Dat er grote problemen zullen komen met de bevolking en de recreanten in de Veluwse bossen is een ding dat zeker is. Ook al vertel je hen dat de wolf over het algemeen geen mensen zal aanvallen.Dat kunnen wij helaas wel vergeten!

In de derde plaats, en voor de wolf zelf de belangrijkste, moeten we bij herintroductie van iedere diersoort rekening houden met het feit, dat een populatie groot genoeg is om zich zonder problemen van inteelt te kunnen handhaven. Wanneer wij op de Veluwe één pack wolven zouden introduceren, betekent dat wel, dat zij een zéér geïsoleerd bestaan zullen moeten leiden, daar er in de directe omgeving, ook in onze buurlanden, geen soortgenoten zijn die voor de nodige uitwisseling kunnen zorg dragen. Dit zou voor de wolf zelf het grootste en niet op te lossen probleem zijn, wanneer wij het hem aan zouden doen, onze Veluwe te komen bewonen. Nee, het zou een ondoordachte daad zijn, die voor de wolven in kwestie een zeer nadelig gevolg zou hebben.

Prof. Dr. Jan L. van Haaften(†), bioloog en wolvenexpert (Bron: De Veluwenaar)

*****************************************************************************************************************************************

Twijfelachtige toekomst

De Jac. Gazenbeekstichting is voor wat de komst van de wolf betreft, wat terughoudender in haar optimisme! Hoewel wij de wolf zeker een warm hart toedragen en het een schitterend dier vinden, twijfelen wij over een goede toekomst in ons dichtbevolkte land. Wat dat betreft liggen er dramatische voorbeelden genoeg in Duitsland, dat wel even wat groter is dan Nederland. Niet alle boeren en schaapherders zijn er daar zo gelukkig mee. Lees hieronder het bericht van NDR.

Duitsland telt honderden aanvallen van wolven op vee

In de Duitse deelstaat Nedersaksen is voor de vijfhonderdste keer een wolvenaanval op vee gemeld, zo schrijft de Noord-Duitse omroep NDR in een bericht van 24 augustus jl.
De telling begon in 2008, toen de eerste wolven arriveerden in de deelstaat, die grenst aan Nederland. De meldingen worden altijd onderzocht en lang niet altijd blijkt de wolf echt de dader, maar bij 236 meldingen is dit wel aangetoond, aldus de omroep.

Schapen en runderen

Er kwamen 670 dieren om door de aanvallen. Hiervan bestond het merendeel uit schapen, maar er werden ook 29 runderen toegetakeld, vooral kalveren. Langs de Waddenkust (Cuxhaven) zouden wolven er zelfs een gewoonte van hebben gemaakt om volwassen koeien aan te vallen. Het aantal aanvallen is de laatste jaren fors gestegen.
De laatste week kwamen de Nedersaksische wolven in het nieuws, omdat ze in sommige gebieden over de 1,20 meter hoge hekken springen tijdens de schapenjacht. Dit is de hekhoogte die de overheid juist aanbeveelt als bescherming tegen wolven.

Von Wölfen gerissene Schafe des Schäfers Martin Just. (Martin Just)

Een aantal schapen die door wolven gedood zijn – Foto: ©Martin Just/schaapherder

Zwervende wolven

Verwacht wordt dat wolf zijn terrein langzaam uitbreidt naar Nederland. Tot nu toe worden hier alleen af en toe zwervende exemplaren waargenomen. Deze zomer werden twee doodgebeten schapen gevonden. De één lag op de dijk tussen de Punt van Reide en Nieuwe Statenzijl, de ander in de buurt van Finsterwolde.

Beheerder Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare in Westernieland, die begin dit jaar een dood gevonden wolf kreeg binnengebracht, denkt dat de schapen zijn aangevallen door een uit Duitsland afkomstige wolf. Bij hem meldden zich verschillende mensen met informatie die dat vermoeden bevestigen. Lollinga ontving ook foto’s van sporen die afkomstig lijken te zijn van een wolf.

Bron: NDR

______________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk ook dit bericht:

In Noord Duitsland leven op dit moment zo’n 80 wolven die in acht tot negen roedels leven en bijna wekelijks bij boeren en schaapherders in de weilanden dieren aanvallen en doden. De boeren willen dat de politiek reageert, maar deze aarzelt nog.

 
Landtag Niedersachsen

 

*************************************************************************************************************************

         Lees ook: De Wolventoets

______________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk hier enkele video-berichten uit Duitsland:

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/11/20/iedereen-praat-wolven/