Archivering van ons weblog door de Koninklijke Bibliotheek

Ons weblog zal gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen zij ook onze website/weblog www.de-veluwenaar.nl archiveren en voor de lange termijn bewaren.

 

Louis Fraanje-voorzitter Jac. Gazenbeekstichting

Websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan.
Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Hoger waarderingscijfer had men ons niet kunnen geven!

“De Jac. Gazenbeekstichting voelt zich zeer vereerd met deze erkenning door de Koninklijke Bibliotheek, hoger waarderingscijfer hadden ze ons niet kunnen geven,” aldus voorzitter Louis Fraanje. “Het geeft maar weer eens heel duidelijk aan, dat onze verhalen van en over de natuur en cultuur van de Veluwe, zeer zeker de moeite waard zijn om te behouden voor de toekomst. Geweldig!”

Het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag – Foto: ©Roos Aldershoff Fotografie

Verzamelen, beschrijven en bewaren

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

De Koninklijke Bibliotheek is de leeszaal van Nederland – Foto: ©Roos Aldershoff Fotografie

Beschikbaar voor een algemeen publiek

Onze website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 24 november 2017. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen het eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.

Verwijzing

Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben.

Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

Meer info:  Koninklijke Bibliotheek | Nationale Bibliotheek van Nederland

_______________________________________________________________________________________________

Bekijk ook het filmpje:

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Met dank aan: Roos Aldershoff Fotografie

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/11/17/archivering-weblog-koninklijke-bibliotheek/