Optreden wilde zwijnen in Theater en Sportcomplex

Zwijnen schade sportcomplex & Openlucht-Theater Veluwezoom

Aan het begin van het nieuwe jaar, om precies te zijn op 2-januari kopte “De Gelderlander” met de tekst: “Zwijnenstal  DVOV”! Het sportcomplex “De Pinkenberg” van de voetbalclubs DVOV, SC Veluwezoom en VVO zijn om de hoek gelegen, niet ver van mijn woning in Velp. Derhalve heb ik als oud voetballer van VVO en thans als gepensioneerd faunabeheerder (geheel vrijblijvend) ter plaatse een nader onderzoek ingesteld.

Volledigheidshalve vermeld: In de onmiddellijke omgeving van die sportvelden heb ik reeds via de weblog van “De Veluwenaar”, welke gerelateerd is aan de Jac. Gazenbeekstichting, de afgelopen maanden over wilde-zwijnen(WZ)-schade gerapporteerd. Te weten: bij het oorlogsmonumentje en tijdens de recentelijke korte sneeuwperiode in december jl. aan de Pinkenbergseweg & Kluizenaarseweg te Velp-Noord.

Gezamenlijk trainingsveld d.d. 4-jan-2018 op de Pinkenberg veranderd in een zwijnenstal – Foto: ©Ton Heekelaar

Ondeugdelijke rasters

Mijn veronderstelling was in eerste instantie gebaseerd op het feit dat de WZ vermoedelijk het desbetreffende -gevoelige- terrein zijn binnen gewandeld via een openstaand hek in het WZ-kerende buitenraster. In de volksmond beter bekent als het raster boven de rodelbaan en stenenbank gelegen in het Pinkenbergsebos.

Ondanks dat dit heel wel mogelijk kan zijn geweest, is echter de hoofdoorzaak thans gelegen in de ondeugdelijke binnen- en buitenrasters van het gehele sportcomplex, inclusief die van het aangrenzende Openlucht-Theater ”De Pinkenberg”.
Samenvatting: Desbetreffende binnen- en buitenrasters zijn in het algemeen hoognodig aan herstelwerkzaamheden toe wegens achterstallig onderhoud. Feitelijk zijn die rasters totaal ongeschikt als WZ-kerende rasters!

Vanwege dat er twee jaar achtereen een grote hoeveelheid mast aan eikels en beukennootjes is geweest, ontstond er een (te) grote zwijnenpopulatie. Daardoor is er thans een honger-druk op ondeugdelijke rasters! – Foto: ©Ton Heekelaar

Prijskaartje

Mijn oordeel is gebaseerd opdat die rasters niet minimaal 30 cm onder het maaiveld zijn ingegraven, alsmede ontbreekt op maaiveldhoogte een als een pianosnaar strak gespannen prikkeldraad. Met gevolg: dat hierdoor de huidige rasters veel te zwak van constructie zijn om de sterke- en hongerige “knorretjes” tegen te houden! Het mag als een wonder worden beschouwd dat het vele jaren nog zo goed is gegaan!

Dan rest nu de vraag: Wat te doen om het euvel met die WZ-schade op te lossen? Daarvoor is in principe de firma Arfman te Holten het aangewezen -gespecialiseerde- bedrijf. Maar… daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan en…  wie gaat dat betalen?

Kwinkslag: Uithangbord voor publiek of…….wilde-zwijnen?

Degelijk ingegraven wilde zwijnen-kerend raster – Foto”s: ©Ton Heekelaar

Zwijnenafschot

Dan moet eerst nog wel even helder worden welke partijen als eerste aan zet zijn! Ik veronderstel: Als eerste: het bestuur van desbetreffende voetbalclubs, alsmede het management van het Openlucht-Theater. Ten tweede: de gemeente Rheden en Rozendaal. Ten derde: de Fauna-Beheer-Eenheid (FBE) namens de Provincie voor afgifte ontheffingen zwartwildafschot en Wild-Beheer-Eenheid (WBE) Z/O-Veluwe voor de uitvoerende praktijk zwijnenafschot.

WZ wissels onder de rasters van sportcomplex en Openlucht-Theater De Pinkenberg – Foto: ©Ton Heekelaar

Tot slot

Het fauna-schade-fonds namens het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit in overleg met gemeente Rheden/Rozendaal en Provincie Gelderland betreffende de financiering van het prijskaartje uitvoerend bedrijf.

Wordt vervolgd…

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/01/08/optreden-wilde-zwijnen-theater-en-sportcomplex/