Zwijnen-gewroet bij oorlogsmonument – Deel 1

Wilde zwijnen in Velp aan de ‘verkeerde’ kant  van het raster…

In Velp Noord aan de Pinkenbergseweg zijn op de grens van de gemeenten Rheden en Rozendaal (recentelijk) een aantal wroetplaatsen van wilde zwijnen waar te nemen. Op zich is dat geen “wereldnieuws”, ware het niet dat dit gebied is aangewezen als Nul-gebied. Dat betekent dat desbetreffende gemeenten samen met de Provincie Gelderland beleidsmatig hebben besloten dat in dat natuur/waterwingebied, alsmede met een sportveldencomplex, in het geheel geen wilde zwijnen worden geduld.

Derhalve is ter preventie jaren geleden een uitgebreid zwijnen kerend raster, wildroosters en toegangshekken geplaatst. Dat moet gezegd worden dat die maatregelen tot voor kort uitstekend hebben gewerkt. Maar dan is de hamvraag: Wat is of kan de oorzaak zijn dat zwijnen recentelijk wel aan de verkeerde kant van het raster verzeild zijn geraakt? Hierbij opgemerkt: De opsteller van dit verslag heeft wegens fysieke problemen hiertoe zelf geen nader onderzoek in kunnen stellen.

Zwijnen-wroetplek aan Pinkenbergseweg te Velp (Noord) – Foto: ©Ton Heekelaar

Speculatief

De praktijk heeft in de regel geleerd dat één of andere onverlaat een hek in het wild kerende raster van een doorlopend wandelpad open heeft laten staan! Dat kan dan niet alleen gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid, maar de zwijnen kunnen dan ongehinderd de ter plaatse aangelegen grote tuinen van de bewoners binnen wandelen. Lees: in een fuik! Dan begint de ellende pas goed. Los van de eventuele wroetschade aan de prachtige en met zorg aangelegde tuinen. Maar… indien de bewoners hun eigendom willen beschermen door de zwijnen uit hun eigendom te verjagen voelen de dieren zich door de hoeveelheid afscheiding rasters in het nauw gedreven/bedreigd en… keren zich tegen hen. Tegen de vlijmscherpe slagtanden is geen mens of hond bestand. Anders als door het bevoegd gezag (politie) daartoe aangewezen jachtopzichters/jagers permissie te verlenen tot…  afschot!

Oorlogsmonument met wroetplek wilde zwijnen op zondag 27 augustus 2017 – Foto: ©Ton Heekelaar

Oorlogsmonument aan de Pinkenbergseweg te Velp

De plek, waar d.d. 25-september-1944 helaas veel bloed heeft gevloeid. De wilde-zwijnen met hun wroetactiviteiten kunnen eventueel schade aan het monument aanrichten. Een dergelijk scenario dient uit piëteit nabestaanden te worden voorkomen. Derhalve blijft er niets anders over opdat de desbetreffende verantwoordelijke gemeenten hierbij in overweging te geven – terstond – een grondig onderzoek in te laten stellen i.v.m. oorzaak en gevolg om te komen tot passende preventieve wilde zwijnen-maatregelen.

Ter herinnering aan onze verzets-helden – Foto: ©Ton Heekelaar

Lees ook: Zwijnen-gewroet bij oorlogsmonument – Deel 2

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/08/28/zwijnen-gewroet-oorlogsmonument-velp/