Zwijnen-gewroet bij oorlogsmonument – Deel 2

Inleiding

Het oorlogsmonumentje als gedenksteen: is gelegen aan de Pinkenbergseweg op de grens van de “bewoonde wereld” te Velp-Noord en Rozendaal. Pal voor de nabij gelegen geërfdenbank zijn drie moedige verzetshelden uit Arnhem standrechtelijk en zonder enige vorm van proces op 25 oktober 1944 in opdracht van een beruchte SS-er gefusilleerd.

De kogelinslagen zijn daarvan nog steeds als stille getuigen duidelijk zichtbaar. De nabestaanden van deze drie Arnhemse helden hebben d.d. 25-oktober 1993 in het bijzijn van de burgemeesters van Arnhem, Rheden en Rozendaal het eenvoudige herinnerings-monument onthuld. (Zie foto’s onder)

De drie moedige Arnhemse verzetshelden worden herdacht met een herinneringssteen – Foto: ©Ton Heekelaar

De kogelinslagen in de Geërfdenbank blijven nadat de drie Arnhemse verzetshelden op 25-oktober-1944 zijn gefusilleerd als stille getuigen achter – Foto’s boven en onder: ©Ton Heekelaar

Dassen of zwijnen 

Onwetendheid en onbegrip: leidt in de regel tot niets. Zo ook toen ik op zondag 27-aug-j.l een aantal foto’s stond te platen van de zwijnen-wroetplekken bij het oorlogs-monument. Op dat moment kwam een (vermoedelijke) buurtbewoner met zijn hond aan wandelen. Ik maakte hem attent op de wilde-zwijnen wroetplekken. Zijn reactie was: Pardon, u bedoeld dassenwerk. Ik probeerde de wandelaar te overtuigen van zijn onjuiste visie.

De man kon uiteraard niet weten dat hij van doen had met een gepensioneerde “beroeps woudloper” gespecialiseerd in decennia lang grofwild beheer. Tevens diverse jaren ter assistentie en betrokken bij wetenschappelijk onderzoek betreffende de monitoring van dassen- en vossenburchten op Veluwezoom. Vervolgens pareerde de wandelaar mijn betoog: Meneer, ik heb zelf de dassen hier gezien en hun holen zitten zichtbaar een eindje verderop! De man wachtte mijn overige zienswijze niet af, doch besloot met een vriendelijke groet en mompelde: Kom, ik wandel maar weer een eindje verder!

Duidelijke wroetplekken van wilde-zwijnen nabij het oude kleine boerderijtje aan de Pinkenbergseweg op 29-aug-2017 – Foto: ©Ton Heekelaar

Overstekende zwijnen

De praktijk van de volgende dag: op maandagavond 28-augustus, omstreeks 21,20 uur, toen ik samen met een bevriende natuurvorser vanaf Rozendaal via de Kluizenaarseweg de Pinkenbergseweg indraaide naar Velp, waarschuwde ik de bestuurder voor overstekende wilde-zwijnen. Ik had “koud” de woorden uitgesproken of plotseling stak bij het nostalgische kleine oude boerderijtje vlak voor onze auto -van rechts naar links- één groot wildzwijn (zeug) de weg over. Mijn vriend bracht direct zijn bolide tot stilstand in afwachting of er nog meerdere zwijnen de oversteek zouden wagen.

Grote volwassen zeug (gelijkend als foto) stak maandagavond 28-augustus-j.l., omstreeks 21.20uur, vanaf het oude kleine boerderijtje gelegen aan de Pinkenbergseweg plotseling voor onze auto de rijweg over naar de diepe wateropvang slenk – Foto: ©Ton Heekelaar

Verkeerde zijde

Wat denk je wat? Luttele seconden nadien zagen wij dat drie biggen de zeug achterna renden en…… op dezelfde wijze volgenden er nog twee. Dat betekent dat er minimaal zes zwijnen aan de verkeerde zijde van het zwartwild kerende raster zich bevinden! Dat natuurterrein is enige tientallen ha groot en bestaat uit een gesloten bosbestand met o.a. Amerikaanse eiken. Daarin kunnen wilde-zwijnen zich heel goed schuil houden en van de op dit moment vallende eikels overleven.

De vijf biggen op bovenstaande foto zijn ongeveer gelijkend, als degene die achter de zeug ook de Pinkenberseweg overstaken – Foto: ©Ton Heekelaar

Omver gekegeld

Ongeveer op deze plaats staken de zwijnen maandag avond 28-aug- j.l. van rechts naar links plotseling de weg over. Het laat zich raden dat deze jongeman op weg is naar een training-sessie op het iets verder gelegen sport complexs. Dan is het “Russisch roulette” na afloop dat hij veilig dit onverlichte gedeelte van de Pinkenbergseweg weet te overbruggen zonder door overstekende zwijnen omver te worden gekegeld!!!

Ontbrekende straatverlichting op de Pinkenbergseweg – Foto: ©Ton Heekelaar

Ontbrekende straatverlichting!

De verkeersveiligheid is in het geding: waar ik in mijn vorige verslag reeds melding van heb gemaakt is een ramp-scenario een kwestie van tijd! Hierbij denk ik met name aan de doelgroep van jeugdige sporters komende van het aangrenzende sportcomplex. Vanaf de Kluizenaarseweg keren de jonge sporters na de avondtraining – in het donker – per rijwiel of scooter via de Pinkenbergseweg huiswaarts. Hierbij opgemerkt: Precies het eerste deel van de aflopende Pinkenbergseweg, daar waar de zwijnen nabij het kleine oude boerderijtje overstaken, ontbreekt straatverlichting!

Lees ook: Zwijnen-gewroet bij oorlogsmonument – Deel 1

_______________________________________________________________________________________________

Filmpje van een buurtbewoner in Velp:

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/08/30/zwijnen-gewroet-oorlogsmonument-deel-2/