“Veluwse Wederwaardigheden” – deel 7 – Slot

Impressie van een bijzonder hert…

“Binnen Wijzend Kronen-hert” (BWK-Hert) d.d. 22 november 2008 Zuid-Veluwe – Foto: ©Ton Heekelaar

Zoals ik al reeds eerder beloofde in deel.2 van deze serie “Veluwse Wederwaardigheden”, hierbij een impressie van het “Binnen-Wijzend-Kronenhert”(BWK-hert). Na de bronstperiode keren de meeste van de Veluwse herten weer terug naar hun vertrouwde dagverblijven van de grote natuurbeschermingsorganisaties en particuliere landgoederen.

Bij het begin van mijn natuurfotosessie op het landgoed van mijn vriend had ik geluk. Tijdens een winter landschap (sneeuw) d.d. 22-november-2008 keek een kronenhert de eerste keer recht in mijn telelens. Dat hert had een vrij algemene geweivorm waar in principe niets mis mee was.

Opvallend kenmerk

Maar toch… één opvallend kenmerk, namelijk: “Naar binnen wijzende kroon-enden”. Gelijk was de naam voor dat “nieuwe hert” geboren en in mijn foto-herten-cartotheek opgeslagen als: “Binnen-Wijzend-Kronenhert” (BWK-hert).

De leeftijd werd niet te hoog aangehouden en geschat op 5-jaar. Tevens was een extra kenmerk zichtbaar van een klein scheurtje in het rechteroor.

Let op de treffende gelijkenis met het jaar voordien. Met dit verschil dat het hert in 2009 geen linker ijstak heeft geschoven – Foto: ©Ton Heekelaar

Herkenning

Een redactielid van Verenig Het Edelhert liet mij onlangs weten dat hij in principe geen foto’s in het blad van zijn Vereniging plaatst van een hert die recht in de lens van de natuurfotograaf kijkt. Hierbij opgemerkt: Tenzij… als onderbouwing bij een desbetreffend artikel. Daar heeft die redactie natuurlijk het volste recht toe. Maar…. de opzet van mijn foto-herten-cartotheek vereist nu eenmaal de herkenning van bijvoorbeeld Jan, Piet , Klaas enz. Daarvoor gebruik ik de jaarlijkse terugkerende vorm van het gewei, alsmede de stand- en kromming van de oogtakken. Ook oor-kenmerken(beschadigingen), evenals de kleur van de vacht zijn hierbij de belangrijkste basis herkenning aspecten. Gemakshalve laat ik details maar even buiten beschouwing

Foto: ©Ton Heekelaar

Foto: ©Ton Heekelaar

Samenvatting

De herkenning van een edelhert berust dus feitelijk op basis van een combinatie aspecten. Met als vaste basis een foto van een -jaarlijks- recht in mijn telelens kijkend edelhert en… met de oren heel attent naar voren gericht! Hierover is in beginsel door mij  d.d. 19 februari 2016 op de weblog van De Veluwenaar reeds een artikel verschenen van herten en het verschil aan geweivormen. Lees verder >>

Foto: ©Ton Heekelaar

Foto: ©Ton Heekelaar

Hertengewei op Middachten

Toen ik als belangstellende op zaterdag 25-maart-2017 een bezoek bracht aan de faunadag op kasteel Middachten werd mijn oog als een magneet getrokken naar een herten gewei gemonteerd op een speciale plank.

Binnen enkele seconden zag- en dacht ik: “Het zal toch niet waar zijn”? Na bestudering van de catalogus waarin het afschot per leefgebied is gerangschikt, zag ik wel degelijk dat slechts één hert op dat kleine landgoed zijn “Waterloo” heeft gevonden.

Binnen-Wijzend-Kronenhert komt uit de dekking tevoorschijn – Foto: ©Ton Heekelaar

Ontheffing/vergunning

Desgevraagd, aan de vertegenwoordiger van de wildbeheereenheid (wbe)- Z.O-Veluwe deelde hij mij mede: Alle jachthouders met een relatief klein jachtveld van minimaal 40 hectare of iets groter, is een ontheffing/vergunning toegewezen om slechts één hert te bejagen…

Volledigheidshalve vermeld: Incidenteel (buiten de bronstperiode) maakt één- of enkele oudere herten vanuit het dagverblijf van het landgoed van mijn vriend, via de gronden van Staatsbosbeheer, een uitstapje naar een klein naburig landgoed in eigendom- en beheer van Gelders Landschap & Kasteelen om aldaar te gaan foerageren….

Foto’s boven: Dit zijn de laatste plaatjes van “mijn vriend” in levende lijve. Dus vanaf november 2008 t/m februari 2016 heeft dit hert jaarlijks, acht jaar lang in mijn telelens op de Zuid-Veluwe gekeken – Foto’s: ©Ton Heekelaar

Beste lezers

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen en… u raadt het al, toeval of niet, juist ja,..  uitgerekend mijn – ongeveer 13 á 14 -jarige vriend – genaamd: “Binnen-Wijzend-Kronenhert”, is op dat kleine aangrenzende landgoed gestrekt! Een deskundige roodwild-jury heeft aan de hand van het slijtage profiel onderkaak het als een -juist- afschot beoordeeld. Hiermee is definitief het boek gesloten van een hert, met een algemene koptooi bestaande uit een twaalf-ender gewei. Bij wijze van spreken zo’n hert waarvan er twaalf in een dozijn op de Veluwe rond lopen.

Schedel met de koptooi “Binnen-Wijzend-Kronenhert” d.d. 03-2017 – Foto: ©Bas Worm

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/06/08/veluwse-wederwaardigheden-deel-7-slot/