Veluwse boeren ontevreden over faunabeleid!

Aantal edelherten en wilde zwijnen neemt toe, maar de wildschade ook…

De boeren in de Agrarische Enclave Uddel-Elspeet zien dat de schade door edelherten, wilde zwijnen en dassen toeneemt terwijl de mogelijkheden om een vergoeding te krijgen moeilijker worden.

De boeren vinden dat zij de dupe zijn geworden van nieuwe inzichten omtrent faunabeleid en wildbeheer. Sinds de rasters op de Veluwe zijn weggehaald of verlaagd en er ecoducten zijn gebouwd is het aantal edelherten fors toegenomen. En de schade ook.

Schadevergoeding vragen is lastig. Er geldt een behandelbedrag, een eigen risico en de taxaties zijn zodanig dat maar een deel van de werkelijke schade wordt vergoed. Een ontmoedigingsbeleid, zo stelden de boeren. Zij hebben de indruk dat LTO Noord hier te weinig aan doet.

Roedel edelherten in de bronsttijd op Landgoed Staverden – Foto: ©Louis Fraanje

Complexe materie

Volgens portefeuillehouder fauna Dirk Dekker is de inzet er wel degelijk. Het gaat echter om een zeer complexe materie met een veelheid aan belangen en dat maakt het lastig om resultaat te boeken. Schade claimen verloopt inderdaad zeer moeizaam. LTO Noord poogt het behandelbedrag van tafel te krijgen. De provincie Gelderland is bereid om op dit punt naar het voorstel van LTO Noord te kijken.

Dirk Dekker – ©Eigen foto

Beheersregeling

Daarnaast zijn er andere mogelijkheden om boeren te compenseren voor de overlast van edelherten, zwijnen, dassen en andere beschermde diersoorten, zoals een soort beheerregeling. Het aantal edelherten moet volgens LTO Noord in ieder geval naar beneden. Er is wel vastgelegd welke reductie in aantal moet worden gerealiseerd, maar die doelen worden niet gehaald. Het schort dus ook aan de uitvoering.

Werkbezoek

LTO Noord gaat een werkbezoek organiseren voor de provinciale Statencommissie Landelijk Gebied. In deze commissie zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd. Deze commissie spreekt met enige regelmaat over het faunabeleid. Het is volgens LTO Noord belangrijk om de commissieleden te laten zien hoe het faunabeleid in de Agrarische Enclave uitpakt en hoezeer boeren hierdoor worden getroffen.

Bron: LTO Noord

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/06/08/veluwse-boeren-ontevreden-faunabeleid/