Veluwse wederwaardigheden – Deel 4

Vervolg De Elsberg

Wat denk je wat? Op geruime afstand zagen wij tegen de grens van “De Kop van Baron van Heeckeren” (lees: bosvak Twickel) een heel roedel vrouwelijk roodwild in ruste. Wij telden ongeveer een stuk of tien stuks kaalwild die lekker uit de wind in het verdorde pijpenstrootje zaten. Naar alle waarschijnlijkheid waren de dieren bezig te herkauwen.

Op geruime afstand zagen wij een roedel kaalwild in ruste – Foto: ©Ton Heekelaar

Belevingswaarde

Hiermee is duidelijk aangetoond dat rust en vertrouwen de basis vormt voor zichtbaarheid grofwild! Als voormalige beroepswoudloper durf ik de stelling aan: Slecht één recreant die de regelgeving niet wenst te respecteren is in staat de gehele heide grofwild schoon te vegen! Gevolg, dat de belevingswaarde voor de overige natuurvorsers dan feitelijk te kort wordt gedaan.

Uitvergroting van het rustende- en herkauwende roedel vrouwelijk roodwild – Foto: ©Ton Heekelaar

Positieve natuurbeleving

Gelukkig was een dergelijk onheil scenario deze middag niet aan de orde. Na met de standaard-lens nog enkele foto’s te hebben geschoten (voor mooi op veel te grote afstand), hebben wij die middag met een positieve natuurbeleving De Elsberg verlaten.

Een Schotse hooglander maakt zijn toilet – Foto: ©Ton Heekelaar

Variatie in vegetatie

De bronstarena De Elsberg bestaat voor het grootse deel uit pijpenstrootje en restanten struikheide. Tevens verspreid liggende kleine grove dennen bosjes met her en der een verdwaalde vliegden. De grote open vlakte van de Rheder- en Worth-Rhederheide wordt omzoomd door aaneengesloten spontane grove dennen bosschages. Sinds mensenheugenis is dit de edelherten bronstplaats van de “vrije wildbaan” bij uitstek. Indien geen wild is waar te nemen, dan in de regel toch wel grazende Schotse-Hoogland-runderen. Die zorgen ervoor dat de heide minder dicht groeit met bomen en stimuleren variatie in de vegetatie.

Lees ook: Veluwse wederwaardigheden – Deel 5

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/05/23/veluwse-wederwaardigheden-deel-4/