Veluwse Wederwaardigheden – Deel 3

De Bronst-Arena nabij De Elsberg

Tijdens de bronsttijd op de Zuid/Oost-Veluwe zwermen nagenoeg alle herten vanaf de particuliere landgoederen ongeveer vier weken uit naar diverse bronstplaatsen zoals o.a. Deelerwoud (NM), Loenermark (Gelders Landschap & Kasteelen), en het Nationaal Park Veluwezoom in eigendom en beheer van Vereniging Natuurmonumenten. Diverse bronstplaatsen bij Natuurmonu- menten zijn algemeen in trek, maar… de Rheder- en Worth-Rhederheide in het bijzonder.

De bekende natuurfilmer Luc Enting was jaren geleden tijdens een filmopdracht dermate gefascineerd dat hij deze locatie terstond heeft omgedoopt tot “De Bronst-Arena nabij De Elsberg”. Om hierover iets uitgebreider te memoreren, almede vanwege één en ander aan ontbrekend fotomateriaal, ben ik samen met mijn vrouw op woensdagmiddag d.d. 26-april- 2017 met onze personenauto via Laag-Soeren over de Schaapsallee naar de parkeerplaats (p.p.) van De Elsberg gereden.

Bij de inrit van de p.p. op de grens van De Schaapsalle/De Lange Juffer staat een groot informatiebord met een welkome toelichting. Tevens een toegangsbord met daarop voor een ieder duidelijke toegangsbepalingen – Foto: ©Ton Heekelaar

Foto boven: De toegangsbepalingen naar De Elsberg.

Foto onder: Overzicht kaart met parkeerplaats De Elsberg,
waarbij het slechts 10 minuten lopen is naar natuurbelevingspost De Elsberg.

Vliegende Pannenkoek

Het is vanaf de p.p. ongeveer 10 minuten lopen over een prima geaccidenteerd wandelpad naar natuurbelevingspost De Elsberg. Na het verlaten van het gesloten bos ziet men op de open vlakte en de heuvel reeds de contouren van het golvende dak van de uitkijkpost. Daarom wordt deze natuurbelevingspost in de wandelgangen ook wel aangeduid als: “De Vliegende Pannenkoek”.

Uitkijkpost “De Elsberg” oftewel “De Vliegende Pannenkoek” – Foto’s: ©Ton Heekelaar

Ondanks dat wij in april helemaal geen bronstgebeuren konden verwachten, waren we bij de nadering van de “Vliegende Pannenkoek” toch enigszins gespannen of er nog het één of ander viel te beleven.

 

 

 

 

Van binnen naar buiten kijken op De Elsberg – Foto’s: ©Ton Heekelaar

Adrenaline loopt op

Helemaal bij de betreding van de beton- en staalconstructie toen wij enkele natuurvorsers in een bepaalde richting zagen wijzen, begon de adrenaline automatisch op te lopen! Gelukkig was er voldoende ruimte aan de uitkijk balustrade en keken ook wij terstond in de richting waar naar werd gewezen. Lees daarvoor Deel.4

Lees ook: Veluwse wederwaardigheden – Deel 4

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/05/23/veluwse-wederwaardigheden-deel-3/