Met panda’s veilig het Grebbefietspad op

Deskundigheid ingehuurd en een wervende campagne opgezet

Leffert Oldenkamp

Inwoners van de Vallei-regio voelen zich gevraagd en ongevraagd betrokken bij natuur en landschap. We zijn het niet altijd met elkaar eens, omdat sommigen de bescherming van plantjes of beestjes benadrukken, terwijl anderen meer belang hechten aan een mooi landschap, waarin ook activiteiten mogelijk zijn als wandelen, fietsen of tegen een golfballetje slaan. Met enig overleg en wat maatregelen blijft het meestal beheersbaar. Vooral als inwoners, die het aangaat, tijdig worden geraadpleegd.

Soms zijn er instanties die over potjes met geld beschikken om daarmee iets geweldigs voor de inwoners te realiseren. Er wordt dan deskundigheid ingehuurd en een wervende campagne opgezet. Recent waren er twee voorbeelden in de Vallei dat burgers zich desondanks gepasseerd voelen.

 

Panda op de fiets – Tekening: ©Anzelika Dotsenko

 

1. De snelfietsroute van Arnhem naar Wageningen. Een deel van het tracé is in Wageningen over Veerweg en Veerstraat gepland.

Nagenoeg alle aanwonenden zijn in opstand gekomen. Verhoogde parkeerproblemen, belemmeringen voor uitzicht en voor beleving van de uiterwaarden.

Onvoldoende aandacht voor wandelaars en kinderen. De situatie laten zoals die is voldoet in feite beter aan eisen van verkeersveiligheid, hoewel verbeteringen mogelijk zijn.

Maar het budget moet snel worden uitgegeven en inbreng van aanwonenden wordt niet verwerkt. Zie ook een verslag in De Gelderlander van 13 april over boze burgers.

2. De komst van twee panda’s naar Rhenen. Naast de opgefokte mediahype, eveneens onbegrip. Allereerst omdat deze dieren in hun leefgebied nauwelijks nog worden bedreigd. Dierenpark Ouwehand besteedde veel geld aan reizen van knuffeldeskundigen naar China. Een te grote stroom bezoekers moet zich vervolgens vergapen aan deze doorvoede panda’s. De auto’s van die bezoekers moeten worden geparkeerd op een industrieterrein in Wageningen, dat tot stand kwam omdat de provincie daarvoor nog een pot met geld had. Niet omdat die uitbreiding aantoonbaar nodig was. De conflicten doemen op.

Grebbedijk, een veilg fietspad, ook voor panda’s – Foto: ©Leffert Oldenkamp

Overschot weggewerkt

Waarschijnlijk slaan de budgethouders van beide projecten de handen nu ineen. De panda’s wordt de kunst van het fietsen bijgebracht. Op vaste tijden wordt dan een rondje over Grebbeberg, Grebbedijk, Veerweg en Wageningse Berg aangeboden. Het waterschap zit ruim in de middelen om het gehele fietspad veilig en pandaproof te maken. Met parkeerplaatsen in een extra zwaar dijklichaam. Het overschot aan geld is dan weggewerkt.

Tekst: ©Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/05/23/pandas-veilig-grebbefietspad-op/