Veluws Wildbeheer op de barricade!

Dan moet er toch wel iets bijzonders aan de hand zijn!

Het publiek fronste vermoedelijk de wenkbrauwen toen er recentelijk kritische geluiden werden vernomen vanuit de jagerswereld zelf. Op zich is dat niet zo verwonderlijk omdat de jagers de laatste decennia vanuit de Rijks- en Provinciale overheid stelselmatig werden- en zijn beknot bij de uitoefening van de jacht.

Maar… nu de Veluwse jager zelfs via de TV en overige media de barricade op gaan, dan moet er toch wel iets bijzonders aan ten grondslag liggen! Hun pijlen zijn gericht tegen de Provinciale Overheid. Naar het zich laat aanzien deugd dat beleid van geen kant, aldus de mening van jagerszijde. Daarom zijn de jagers voornemens om de vrijbrief van de Provincie voor “stroperij praktijken” te boycotten ! Om nu te schieten met zwaar geschut vraagt om een nadere uitleg… toch?

Convenant

Decennia lang heeft zowel de Rijks- en de Provinciale overheid in samenspraak met vertegenwoordigers van de Fauna-Beheer-Eenheid (FBE) Veluwe namens de Provincie, de grote natuurbeschermingsorganisaties zoals Natuurmonumenten-NM en Staatsbosbeheer-SBB, evenals de particuliere landgoedeigenaren en landbouworganisaties -unaniem- een convenant gesloten op basis van een redelijke wildstand. Hierbij waren de diverse Wild-Beheer-Eenheden(WBE’s) de praktijk uitvoerende partij. Daar lijkt op zich niets mis mee… toch?

Groot roedel damwild op het Deelerwoud - Foto: ©Ton Heekelaar

Groot roedel damwild op het Deelerwoud – Foto: ©Ton Heekelaar

Extreem hoge aantallen

Tot het moment toen één kikker -NM- uit de emmer sprong! Haar beleid met een jachtvrije zone op het Deelerwoud strookte vanaf dat moment niet meer met het eerder gesloten unanieme convenant. Simpelweg omdat de rood- en damwildpopulatie na verloop van ongeveer 15-jaar steeg tot extreem hoge aantallen. Gevolg: onaanvaardbare biodiversiteit schade en de naburige verkeersveiligheid onder zware druk kwam te staan. Alsmede, niet in de laatste plaats, de goede verstandhouding en samenwerking met de aangrenzende buren van NM kwam ook onder druk te staan. Dit alles onder de vlag van- en door de (proef)-wetenschappelijk onderzoek en een jachtenquête.

Onaanvaardbare schade

Feitelijk liep NM met dit beleid in de pas met SBB t.a.v. de Oostvaarderplassen en Amsterdamse politiek t.a.v. de Amsterdamse Waterleidingduinen(AWD). De problematiek aldaar is algemeen bekend en behoeft verder geen nader betoog. Inmiddels kennen wij de stand van zaken bij de Amsterdamse Waterleidingduinen dat aldaar gelijk als bij Natuurmonumenten in het Deelerwoud ook door de extreem hoge damwildpopulatie onaanvaardbare schade aan de biodiversiteit is ontstaan.

Gevolg dat uiteindelijk de politiek, met al dan niet gerechtelijk gesteggel, overstag is gegaan om de damwildpopulatie -middels jacht – tot een redelijke wildstand terug te brengen. Inmiddels heeft ook de politiek van Flevoland begin 2017 bij meerderheid besloten, dat aan het creperen van grote aantallen diersoorten in de Oostvaardersplassen een eind moet komen. Derhalve zal er een opzet komen waarbij het dierenwelzijn moet worden gewaarborgd! Vermoedelijk zal een meerderheid van de Nederlandse bevolking zeggen: “Mooi, dat zal tijd worden”!

Een grofwildjager in de vroege ochtend op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Noodverband

Vereniging Natuurmonumenten heeft met haar ruim 700.000 leden afgelopen winter haastig een “noodverband” aangebracht. Met eigen faunapersoneel en enkele deskundige faunavrijwilligers heeft men in redelijk korte periode bijna 300 stuks damwild op het Deelerwoud geëlimineerd. Hiervan is een deel aan karkassen als biomassa in het terrein achtergelaten voor aaseters en een deel overheerlijke wildbraad aan een poelier verkocht. Dat zijn uiteraard welkome inkomsten voor NM. Met die inkomsten is niets mis, maar… de ‘crux’  zit in de wijze waarop de eliminatie heeft doen plaatsvinden. Dat is namelijk de reden waarom men van jagerszijde op de barricade is geklommen!

Hierbij een nadere toelichting: De Provincie heeft plotseling een aantal éénzijdige ontheffingen aan NM voor jachtaangelegenheden verleend welke voordien niet waren/zijn toegestaan zoals gebruik van: punt.1 nachtjacht, punt.2 gebruik van restlicht-richtkijkers (infrarood-apparatuur), punt.3 geluiddempers.

Samenvatting

Van jagerszijde is men van mening dat het wild tijdens zonsopgang en zonsondergang – vanwege de grote recreatiedruk – verworden zijn tot vrij schuwe dieren. Men spreekt zelfs verworden tot nachtdieren. Dan moet men die schuwheid niet nog eens extra bevorderen door de nachtjacht op rood- en damwild toe te staan. Dat heeft niets met een zorgvuldig en verantwoord grofwildbeheer te maken, doch staat gelijk aan stroperijpraktijken, aldus de Noord-Veluwse jagers! Daar is de Provincie zelf debet aan deze onfrisse praktijken opdat men had dienen zorg te dragen ingevolge de Flora- en Faunawet toe te zien op een redelijke wildstand op de Veluwe! Noot: deze visie wordt door het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) ondersteund.

Lees ook: Veluwse jagers weigeren jacht op edelherten

___________________________________________________________________________________________

Extra info: Impuls voor implementatie – Provincie Gelderland    

Extra info: Uitkomsten Groot Wild Enquête | Natuurmonumenten

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/05/06/op-barricade-veluws-wildbeheer/