Enorme windmolens in het Veluwse bos?

Barneveld wil proef starten

“Zet windmolens in het bos”

Het Barneveldse college van burgemeester en wethouders wil een proef starten met windmolens in de bossen rond Garderen of Kootwijk, mits een initiatiefnemer zich meldt. Dat blijkt uit de Visie Windenergie die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De visie moet de baan vrijmaken voor ruimtelijke mogelijkheden voor het plaatsen van vier tot acht windmolens in de gemeente in de komende vijf jaar. Barneveld beschouwd windenergie als één van de alternatieve energiebronnen om het broeikaseffect tegen te gaan. Eerder stemde de raad hiervoor in met de Energievisie 2015-2020.

WindmolensInHetBos2

Hoe zo… landschappelijke inpassing? – Foto: ©Louis Fraanje

Landschappelijke inpassing

De windvisie is een concretere vertaling van waar Barneveld ruimte ziet voor windmolens. Daarbij wijst de gemeente erop dat het belangrijk is rekening te houden met “landschappelijke inpassing” en dat de afstand tot woningen minimaal 300 meter moet zijn. Ook is slagschaduw “op (beperkt) kwetsbare objecten” niet toegestaan. Zelf gaat de gemeente geen windmolens plaatsen, haar rol is vooral faciliteren

Verkenning 

Het is ‘de markt’ die uiteindelijk initiatief moet tonen. Volgens de gemeente hebben “voorlopige resultaten” van een verkenning van de provincie Gelderland uitgewezen dat het niet onmogelijk is om op bepaalde boslocaties in de gemeente Barneveld windmolens te plaatsen. “De verkenning wordt momenteel afgerond, begin 2016 worden de resultaten gepubliceerd.”

windmolens P1900515

Heeft Barneveld dan toch echt een klap van een molenwiek gehad? – Foto: ©Louis Fraanje

Boslocatie een reële optie

De gemeente beschouwd een boslocatie voor “een grotere opstelling van 4-5 turbines” als een reële optie”, blijkt uit de windvisie. Moderne windmolens zijn tegenwoordig zo hoog, dat ze boven de hoogste bomen uitkomen, waardoor voldoende wind kan worden opgevangen. Als Barneveld zou meegaan in een pilot, zou dat een primeur voor Nederland zijn, bevestigt woordvoerder Patricia van Putten. Ze benadrukt dat het college geen uitgesproken voorkeur heeft voor de boslocaties.

Stimuleren en faciliteren

Uit de visie blijkt dat de gemeente in grofweg drie gebieden ingedeeld kan worden. Het gaat om een gebied in het midden van de gemeente(A), een bosrijk gebied aan de oostkant nabij Garderen/Stroe/Kootwijk(B) en een gebied ten westen van de A30(C). Wat het college betreft zijn deelgebieden A en B de komende twee jaar nadrukkelijk in beeld als het gaat om plaatsing van windmolens. Daarbij zal de gemeente met name lokale initiatieven waar mogelijk gaan “stimuleren en faciliteren”, aldus Van Putten.

Tekst: ©Hans Lukas Zuurman                                                                          Bron: Barneveldse Krant 21-12-2015

___________________________________________________________________________________________

Noot van de redactie:

“De ‘waanzin’ ten top”

Wie het bovenstaande krantenartikel eens goed op zich laat inwerken, gelooft zijn ogen en… zijn oren niet!  Het is natuurlijk ook te ‘zot’ voor woorden en de ‘waanzin’ ten top als je zoiets ‘onzinnigs’ leest!  Maar… om deze enorme stalen gevaartes in of zelfs aan de rand van het bos te plaatsen, daarmee zijn we echt totaal ‘doorgeslagen’ in ons eco-denken!  We hebben er als stichting verschillende keren over geschreven.

Lees ook:  Windmolens in de Veluwse bossen ? 

Gewoon overal…

Natuurlijk begrijpen wij als stichting ook wel dat we met z’n allen een schoner milieu moeten creëren, dat zijn we zelfs verplicht aan de generatie na ons. Windmolens kunnen daar ook zeker een onderdeel van zijn, maar het moet niet zo wezen, dat we ze dan gewoon maar overal en zonder meer neer gaan zetten. Tenslotte worden ze steeds hoger om maar meer energie op te kunnen wekken, en 150 tot 200 meter is al heel gewoon.

Lees verder: Doorgeslagen eco-denken!

Honger naar steeds meer…

Het belangrijkste is, dat we eens goed gaan nadenken, hoe wij onze honger naar steeds maar meer, kunnen stoppen! Mede daarom schreef Gerrit van Dijk in 2013 op dit blog een vijfdelige serie artikelen met de welluidende titel: Wie dan leeft, die dan zorgt !

Windenergie-sprookje van Henk Kamp is nachtmerrie voor …

Gaat het er straks zo uitzien in ons Veluwse bos? Bekijk filmpje:

 

Wat is slagschaduw? Bekijk het filmpje:

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/12/22/windmolens-in-bossen-bij-garderen-en-kootwijk/