Windmolens in de Veluwse bossen ?

Volgens Jan van Muyden, voorzitter van het Veluwefonds en wethouder in de Gelderse gemeente Voorst zijn de Veluwse bossen een prima plek om windmolens te plaatsen. De wieken van de molens moeten, om voldoende wind te vangen, weliswaar boven de bomen uitsteken, maar zullen slechts beperkt zichtbaar zijn. Ook zouden de molens vermoedelijk geen gevaar voor vogels en vleermuizen vormen.

slechts beperkt zichtbaar, inderdaad, maar dan moet je er wel dichtbij staan  – Foto: ©Louis Fraanje

Slechts beperkt zichtbaar, inderdaad, maar dan moet je er wel dichtbij staan – Foto: ©Louis Fraanje

Tijdens het Gelders Debat van de provincie Gelderland, dat 12 februari j.l werd gehouden, werd gesproken over windmolens op de Veluwe. Er wordt serieus onderzoek naar de mogelijkheden gedaan om windmolens midden in de Veluwse bossen neer te zetten. Het Veluwefonds, Staatsbosbeheer, de provincie Gelderland, het innovatienetwerk van het ministerie van Economische Zaken en adviesbureau Wing zijn de initiatiefnemers van dit onderzoek.

Slechts beperkt zichtbaar? Van een afstand zien ze er toch echt niet als natuur uit

Omdat je ze bijna niet ziet ? – Foto: ©Louis Fraanje

Volgens Jan van Muyden zijn de Veluwse bossen ideaal voor het plaatsen van windmolens, omdat je ze daar bijna niet ziet.  Ook de gemeente Rheden sluit het plaatsen van windmolens in bossen in de Veluwezoom niet uit, zo meldt een gemeentewoordvoerder.  Er zal wel goed naar de inpasbaarheid van de molens gekeken moeten worden.

Een windmolen met een ashoogte van 100 meter kan in een bos geplaatst worden. Maar daarvoor is wel een grote vrije ruimte nodig.  Voor het transport van dit soort molens zijn grote vrachtwagens nodig.  Vrachtwagens die veel manoeuvreer-ruimte nodig hebben.

Vrachtwagens die veel manoeuvreerruimte nodig hebben.

Vrachtwagens die veel manoeuvreerruimte nodig hebben.

In het verleden is gebleken dat bij het berekenen van de benodigde ruimte fouten worden gemaakt. Op 15 januari j.l. ging het nog fout in de Alblasserwaard.    Stel je eens voor dat zo’n rekenfout gemaakt wordt in het bos.   Hoeveel bomen moeten er dan omgehakt worden?
De kraan, die de mast, gondel en wieken op zijn plek moet zetten vraagt een vrije ruimte van zo’n 100 x 100 meter.
En dan hebben wij het nog niet eens gehad over het maken van de fundering (heimachine, heipalen, betonauto’s)

Alleen al voor de aanleg moet er een vrije ruimte van 100 vierkante meter per molen zijn. En een (tijdelijke) weg die geschikt is voor zwaar transport. Een weg die de asdruk van dergelijke transporten kan hebben en die behoorlijk lang zal moeten zijn omdat anders de bochten niet genomen kunnen worden.  Wij vragen ons af hoeveel bos er, na plaatsing van de molens, nog over is!
Uiteraard zal tenslotte de geproduceerde elektriciteit nog naar de ‘bewoonde’ wereld getransporteerd moeten worden en dat kan nog steeds niet draadloos.  Kortom, de bedenkers van dit plan hebben zich duidelijk niet verdiept in de consequenties die de plaatsing van windmolens in een bos heeft.

WindmolensInHetBos3

Mogelijk dat de windmolens aan het zicht worden onttrokken? – Foto: ©Louis Fraanje

 

Een woordvoerder van Natuurmonumenten vindt molens in het bos geen goed idee. “Mensen komen naar de Veluwe voor ruimte en rust.  Windmolens horen daar niet bij.  Mogelijk dat de windmolens aan het zicht worden onttrokken, maar ze produceren ook geluid”.
De provincie Gelderland beschikt over een lijst met 27 locaties waar mogelijk windturbines geplaatst kunnen worden, daar staan geen bosgebieden op.   Volgens een woordvoerster van de provincie bevinden de voorkeurlocaties zich vooral nabij bedrijventerreinen en langs snelwegen en spoorlijnen.

Herinnert u zich nog de publicatie op ons weblog van het Veluwe Collectief?   Daarin stond duidelijk dat het Veluwe Collectief een samenwerking was van ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties en lokale overheden die zich willen inzetten voor een ‘duurzame’ ontwikkeling van hun gebied.  Een ‘duurzame’ Veluwe is de basis voor een goed leef-, woon-, werk- en vestigingsklimaat.  Om de Veluwe een impuls te geven zette het VeluweCollectief een Veluwefonds op om projecten te steunen die de werkgelegenheid, het welbevinden, het landschap en de natuur versterken.   Natuurlijk, windenergie is duurzaam en het zal ongetwijfeld een paar banen opleveren als die wind- molens op de Veluwe er komen.  Maar of die molens de natuur en het landschap versterken?
De Veluwe verduurzamen is toch iets anders dan het afbreken van de natuur?

Donkere wolken boven de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Donkere wolken boven de Veluwe, als er straks ook nog eens windmolens komen te staan – Foto: ©Louis Fraanje

Wij als Jac. Gazenbeekstichting geloofden onze oren en ogen niet toen we deze plannen vernamen.  Die wethouder moet echt een klap van een ‘molenwiek’ hebben gehad, was onze eerst reactie.  Ook vinden we het onbegrijpelijk, dat een natuurorganisatie als Staatsbosbeheer, zich inlaat met deze onzin.   En dan de provincie Gelderland, die enorm veel gemeenschapsgeld en energie in de rust en ruimte van de Veluwe heeft gestoken; die provincie zou zich verre moeten houden van deze plannen.  Wie gaat er immers nog naar een onrustig windmolenparkbos waar je genot van natuur, vogelzang, vrede en rust wordt verstoord door het suizen van wieken en het zicht op de enorme palen/wieken door de boomtoppen? Om van de slagschaduw maar niet te spreken.

Laten we dit bestaande onderzoek als uitgangspunt voor discussie nemen.  Dat scheelt veel onzin.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2014/02/25/windmolens-in-de-veluwse-bossen/