2023 – Goede Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar – 2024

Veluwenaar Louis Fraanje

Veluwenaar Louis Fraanje

Kerst en Nieuwjaarswens…

Terugkijkend op het jaar dat bijna achter ons ligt, is er ontzettend veel gebeurd, familie, vrienden en kennissen die niet meer leven en waar je nog regelmatig aan terugdenkt. Het zijn de lege plekken in ons leven, die je soms naar de keel grijpen.

Kerstgedachte

Vooral tijdens het Kerstfeest en bij de overgang van het ‘oude’ naar het ‘nieuwe’ jaar, komen zulke herinneringen nog veel sterker naar boven. Naast de vreugde, dat er weer een heel ‘nieuw’ jaar voor ons ligt, mogen wij ook best eens even ‘stilstaan’ bij het verdriet wat achter ons ligt!

En uiteraard mogen wij daarbij die Grote Herder niet vergeten, want Hij wil ook, dat wij omzien naar de weduwen en wezen(Jakobus 1:27) .

Edelherten in de winter op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Edelherten in de winter op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Bedankt

Hierbij wil ik namens het bestuur van de Jac. Gazenbeekstichting, vanaf deze plek allereerst onze vaste vrijwilligers bedanken voor hun inzet. En tegelijkertijd de ondersteuning van onze trouwe donateurs in het afgelopen jaar. Want ook al zijn we klein, aan ‘dapperheid’ ontbreekt het ons zeker niet!

Behoud moeflons

Moeflons in de winter, laat ze niet in de kou staan! – Foto: ©Louis Fraanje

Moeflons in de winter, laat ze niet in de kou staan! – Foto: ©Louis Fraanje

Daarnaast blijven we ons ook inzetten voorhet behoud van de moeflons, met onze foto’s en verhalen, die we regelmatig over de moeflons hebben gepubliceerd en nog steeds zullen blijven doen, willen wij eigenlijk laten zien, dat de moeflon niet alleen een zeer nuttig en prachtig dier is, maar nog veel meer dan dat.

Een dier als de moeflon, dat zich al meer dan honderd jaar bewezen heeft als zijnde een duurzame aanvulling op het Veluwse wild.
Daarom zeggen wij: “Laat deze prachtige dieren als de moeflon, niet in de kou staan!

Onbestaanbaar

Het is toch onbestaanbaar dat dit prachtige dier niet meer welkom is in Nederland en in het bijzonder op de Veluwe, nog erger is het dat zijn grootste vijand de wolf, zo zwaar beschermd wordt, dat het erop lijkt alsof er geen andere dieren bestaan, of mogen bestaan.

Genadeloos

Al deze gedachten geven een beklemmend gevoel, als je weer eens ‘oog in oog’ sta met zo’n prachtige moeflonram, zoals wij onlangs weer eens konden ervaren. Weliswaar in een omrasterd natuurgebied, maar toch… er wordt tenminste aandacht aan de dieren geschonken en voor gezorgd, zodat ze niet ‘genadeloos’ opgevreten worden door de wolf.

Tenslotte

Hierbij aansluitend willen wij natuurlijk ook heel graag de vele bezoekers van ons weblog “De Veluwenaar” en tegelijkertijd ook iedereen die de Veluwe en de Jac. Gazenbeekstichting een warm hart toedragen, hele goede Kerstdagen en een voorspoedig, gezond en vooral ook gelukkig Nieuwjaar toewensen!

Door: ©Louis Fraanje, voorzitter – Jac. Gazenbeekstichting

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2023/12/19/2023-goede-kerstdagen-en-gelukkig-nieuwjaar-2024/