Barneveldse natuurkenner Gerrit de Graaff 90 jaar…

Natuurkenner Gerrit de Graaff

Natuurkenner Gerrit de Graaff

Ode aan mijn natuurvriend…

Gerrit de Graaff, wie kent deze geboren en getogen Barneveldse natuurkenner eigenlijk niet.
Vandaag dinsdag 26 juli 2023 bereikte hij de gezegende leeftijd van 90 jaar.
Daarom wil ik ook mede namens Fransien, vanaf deze plaats onze vriend Gerrit dan ook van harte feliciteren met zijn verjaardag en hierbij Gods zegen toewensen!

Talloze natuurverhalen

Jarenlang had Gerrit de Graaff een eigen natuurrubriek in de Barneveldse Krant, bij elkaar zo’n 642 afleveringen vol met natuurbelevenissen en reizen in de ruimste zin van het woord, waarvan er ook vele op ons weblog ‘De Veluwenaar’ zijn gepubliceerd.

Daarnaast schreef hij ook een flink aantal boeken en heeft hij verscheidene natuurkalenders op zijn naam staan, alles bij elkaar eigenlijk teveel om op te noemen.

Liefde voor de natuur aangewakkerd

Eigenlijk heeft Gerrit de Graaff mijn liefde voor de natuur aangewakkerd, we zijn beide in Barneveld geboren en getogen, we waren o.a. veel in het Schaffelaarsebos en het Paradijs te vinden. Als jochie speelde ik er veel, Gerrit kwam er ook en leidde er natuurexcursies.

Verder hielp Gerrit in zijn jeugd bij een boer, een overeenkomst die ik ook in mijn jonge jaren had.  We zaten beiden dus in de natuur te wroeten en dat is altijd zo gebleven.
Later ging ik met zijn excursies mee, las zijn stukjes en ging ook naar zijn lezingen, hij heeft mijn liefde voor de natuur aangewakkerd mag ik wel zeggen, vooral door zijn ongedwongen manier van vertellen.

Gerrit de Graaf tijdens een excursie voor IVN gidsen in maart 1989 - Foto: ©Louis Fraanje

Gerrit de Graaf tijdens een excursie voor IVN natuurgidsen in maart 1989 – Foto: ©Louis Fraanje

Vooruitstrevend

Gerrit de Graaff is ook iemand die met zijn tijd meegaat, want toen jaren geleden de digitale camera zijn intrede deed, arzelde Gerrit  geen moment en stapte over van analoog naar digitaal. Zelfs al zijn oude dia’s scande Gerrit om ze vervolgens digitaal te kunnen gebruiken.

Tot op hoge leeftijd, trok hij samen met zijn vrouw Tiny door het land en gaf hij ontelbare lezingen, van noord tot zuid en van oost tot west, het was zijn lust en zijn leven, mag ik wel zeggen!

Twee natuurvrienden tussen de wilde bloemen en planten – Foto: ©Fransien Fraanje

Twee natuurvrienden tussen de wilde bloemen en planten in de achtertuin  – Foto: ©Fransien Fraanje

Waardering

Ik heb ontzettend veel waardering  en respect voor Gerrit en ben dankbaar voor alles wat ik  door de jaren heen van hem geleerd heb, vele natuurgeheimen heeft hij aan mij onthuld. Hij was een echte leermeester en daarnaast een goede vriend, waarbij zijn inmiddels overleden echtgenote Tiny hem – in lief en leed – altijd terzijde stond.

Naast zijn kinderen Conny, Dick en Robin, mag ik ook zeker zijn twee zoons Anko en René niet vergeten, die net als Gerrit ook echte ‘natuurliefhebbers’ zijn en ook voor een groot deel in het voetspoor van hun vader zijn getreden.

Tenslotte

Daarom wil ik graag besluiten met een prachtig verhaal Gerrit de Graaff, dat hij ooit schreef in het boek: “Het Kootwijkerzand – Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen”(1999) en  “De Veluwenaar” (2021).

“Het Kootwijkerzand is een oase van rust…”

Er is geen mens te bekennen. Aan de sierlijke ribbeltjes in het zand te zien, lijkt het zelfs alsof er nog nooit iemand geweest is. De sporen van mensen en dieren zijn door de wind uitgewist. In de verte vliegen een paar raven.
De enige verstoring is het vage geraas van het verkeer op de snelweg Amersfoort-Apeldoorn. Mensen die hier voor de eerste keer komen, staan ademloos te kijken; een lijsterbes met rode vruchtjes, wat jeneverbessen en het blinkend zand op de achtergrond – wat een prachtig landschap.

Een lijsterbes met rode vruchtjes, wat jeneverbessen en het blinkend zand op de achtergrond – Foto: ©Gerrit de Graaff

Een lijsterbes met rode vruchtjes, wat jeneverbessen en het blinkend zand op de achtergrond – Foto: ©Gerrit de Graaff

Temperatuurverschillen

Waar vindt je zo’n grote zandverstuiving. Voor dergelijke zandduinen moet je naar de Sahara, Namibië of naar Death Valley in de Verenigde Staten. Toch is dat geen goede vergelijking, want daar groeien niet de specifieke planten die het Kootwijkerzand zo uniek maken, zoals buntgras, heidespurrie, zandzegge en niet te vergeten de vele soorten mos. Ze weerstaan de bijna onmogelijke temperatuurverschillen van het zand, dat overdag wel vijftig graden heet kan worden en ‘s nachts afkoelt tot bij het vriespunt.

Extra noot: “Dat de lijsterbes zo vol met vruchten zit, heeft te maken met het volgende: Een rustig snoepende vogel op zo’n vrijstaande lijsterbes vormt een gemakkelijke prooi voor een roofvogel.”

Tekst en foto: ©Gerrit de Graaff

*****************************************************************************************************************************************

Barneveldse Krant

Ook heeft Gerrit de Graaf talrijke artikelen op ons weblog de Veluwenaar gepubliceerd, verhalen die vaak eerder in de Barneveldse Krant verschenen waren,  zo kregen deze nog weer extra aandacht en blijven ze bewaard voor de toekomst, waarvoor onze dank!

*******************************************************************************************************************************

1933  –  Hartelijk gefeliciteerd!  –  2023

Mede doordat Gerrit zich al vanaf de oprichting in 1991 heeft ingezet voor de Jac. Gazenbeekstichting, wilden wij dit niet zomaar voorbij laten gaan. Dus vanmorgen samen met Fransien hem persoonlijk wezen feliciteren met zijn 90e verjaardag en hem namens ons en de Jac. Gazenbeekstichting een lekkere en mooi versierde slagroomtaart aangeboden, met daarop zelfs een (eetbare) foto van hemzelf.

Twee oude natuurvrienden in Barneveld - Foto: ©Fransien Fraanje

Twee oude natuurvrienden in Barneveld – Foto: ©Fransien Fraanje

Meer: Barneveldse natuurkenner Gerrit de Graaff 89 jaar…

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2023/07/26/barneveldse-natuurkenner-gerrit-de-graaff-90-jaar/