En de Schepper zag dat het goed was

Biologische landbouw is een duurzame vorm van landbouw, in harmonie met de natuur

Het onderstaande verhaal, geschreven door de inmiddels overleden redacteur Albert Bron (†) van ons kwartaalblad ‘De Veluwenaar’, over de biologische landbouw en alles wat daarmee samenhangt,  stond destijds in “De Veluwenaar” 7e jaargang – nummer 3 –  juli 1999.

Albert Bron (1947-2014) was een groot voorvechter en pionier van het biologische gedachtegoed. Hij heeft zich zijn hele leven ingezet voor een beter en biologisch leven voor mens, dier en plant.
Mede omdat zijn verhaal ook nu – ruim twintig jaar later – meer dan ooit nog  steeds actueel is, plaatsen wij het graag ook nog eens op ons weblog!

*********************************************************************************************************************

En de Schepper zag dat het goed was

Klonen van dieren en misschien in de nabije toekomst ook wel van mensen, genetische manipulatie van ons voedsel, het zijn de jongste wetenschappelijke dwalingen die, zo lijkt het, niet meer te keren zijn nu de biotechnologische multinationals het grote geld hebben geroken. Men schijnt totaal geen lering te hebben getrokken uit de bijna catastrofale vervuiling van onze aarde door middel van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest, atoomafval, pcb’s en dergelijke.

Een vervuiling die dankzij het zelfregulerend vermogen van de natuur en de uiteindelijke onderkenning van de gevaren door een steeds groter wordende groep mensen gelukkig niet hoeft te leiden tot het eind van het bestaan op aarde. Dat dit niet alleen een enorme inzet vergt, maar bovenal ook een gigantische hoeveelheid geld kost om de aangerichte vervuiling maar enigszins ongedaan te maken, zal niemand ontkennen.

Natuur en cultuur is een samenspel in het boerenlandschap - Foto: ©Louis Fraanje

Natuur en cultuur is een samenspel in het boerenlandschap – Foto: ©Louis Fraanje

Respect voor het leven

Klonen van dieren en genetische manipulatie betekent sleutelen aan de bouwstenen van het leven en is dus ethisch onacceptabel. We leven in een tijd waarin men, om het economisch gewin, rechten claimt op levende organismen en planten, maar is het niet de Schepper die in deze het alleenrecht heeft? Niet alleen ethisch, maar ook uit het oogpunt van volksgezondheid, dierenwelzijn en respect voor het leven is de ontwikkeling die nu gaande is, onverantwoord!

Wetenschappers die nu aan het experimenteren zijn met de bouwstenen van het leven, weten zelf niet precies waar ze mee bezig zijn. Ze werken met risico-schattingen die beperkt worden door vragen waar ze nog geen antwoord op hebben.

Respect voor het leven op aarde

Wanneer het met de wettelijke toelating van genetisch versleutelde organismen net zo zal gaan als indertijd met de toelating van de bestrijdingsmiddelen, dan zullen de gaten in de wet pas kunnen worden gedicht wanneer het kwaad geschied is.

In dit opzicht rust er een zware verantwoordelijkheid op de schouders van regering, volksvertegenwoordigers en de Europese Commissie.

Konden we de chemische vervuiling nog enigszins traceren en schoonmaken, bij losgeslagen genen kan dat niet. Als we het zelfregulerend en reinigend vermogen van ons ecologisch systeem kwijt zijn, is het einde van de aarde in zicht.

Misvormd

Het knutselen aan de genen heeft bij dieren tot nu toe bijna alleen maar geleid tot dierenleed, ziekte, onvoldoende ontwikkelde organen en de dood. Van buiten lijkt het normaal, maar van binnen is er veel mis. Zoals bij het Franse koekalf, het diertje was te zwak om te kunnen leven. Kort na de geboorte bleek het te weinig witte en rode bloedcellen te hebben, onmisbaar voor het immuunsysteem en de zuurstofvoorziening. Een maand na de geboorte was het kloon-kalfje dood. Toen bleek dat veel, vooral bloed-aanmakende organen van het kalfje slecht gevormd en onvoldoende ontwikkeld waren en derhalve niet in staat tot het produceren van bloedcellen. Ook veel nakomelingen van de bekende stier ‘Herman’  bleken niet levensvatbaar. Een Zuid-Afrikaanse super-koe, waarbij men cellen onder de staart had weggenomen voor kloon-doeleinden, werd een paar dagen erna zwaar ziek en was binnen een week dood.

De stier Herman (bos taurus) in het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden - Foto: Naturalis

De stier Herman (bos taurus) in het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden – Foto: Naturalis

Natuurwetten

“De mens die de natuurwetten weerstaat, wordt onverbiddelijk de verliezende partij” (Ir. O. J. Cleveringa)

Alles wat genetisch gemanipuleerd wordt, gaat in tegen die natuur- en krachtwetten en is daarom ONTOELAATBAAR! Het is daarom meer dan ooit noodzakelijk, om na te gaan of genetisch veranderde producten wel zo onschuldig zijn voor het milieu en de volksgezondheid als door sommigen wordt beweerd.

Besturingsmechanisme

Ieder levend wezen, mens, dier en plant, bestaat uit levende cellen en deze cellen vormen bepaalde lichaamsorganen. De cellen of celgroepen communiceren met elkaar en ieder lichaamsorgaan heeft een primaire hoofd-besturingscel, die opdrachten ontvangt uit de hoofdcentrale die in de hersenen zetelt. De hoofdcentrale geeft normaal gesproken een permanente stroom van informatie en opdrachten aan de primaire hoofdbesturingscellen van de verschillende organen. Iedere cel heeft zijn eigen plaats in het organisme en heeft een bepaalde specifieke taak of opdracht te vervullen. Zo kan in principe de ene cel de andere niet vervangen, alleen in uiterste noodzaak. Wel is er tussen de lichaamscellen onderling een voorbeeldige samenwerking.

U zult begrijpen dat iedere ingreep van buitenaf door mensen gedaan, die geen of onvoldoende rekening houdt met het bestaan van deze natuurlijke en persoonlijke krachtenstructuur, zeer grote tot catastrofale gevolgen kan hebben voor het welzijn en de gezondheid van betrokkene.

Een ‘gen’ van een dier of plant dat genetisch werd veranderd is een duidelijke inbreuk op het fundamentele zijn van dit dier of die plant. Het krachtenpatroon van de cel of celgroepen is niet meer natuurlijk te noemen, terwijl de frequentie een onregelmatig verloop heeft.

Frankenstein

De bewering dat een kleine verandering in de genenstructuur niet gevaarlijk zou zijn, is totaal uit de lucht gegrepen. Genetisch veranderde voedingsmiddelen hebben hun natuurlijke krachtenstructuur als het ware verloren.

Dieren in Engeland, die bij wijze van proef gevoerd werden met genetisch veranderd voer, werden ziek, agressief en vertoonden kannibalistische neigingen door elkaar aan te vreten. In Engeland spreekt men nadien dan ook van Frankenstein-voedsel als het om genetisch veranderde producten gaat.

Giftig

Door het toepassen van genetisch veranderde planten en zaden, die niet of minder gevoelig zijn voor de giftige bestrijdingsmiddelen, die door dezelfde biotechnologische multinationals worden verkocht, zal het milieu nog verder onder druk komen te staan. Daarom is het beter geen transgene voedingsmiddelen te gebruiken, omdat dit op den duur niet alleen ten koste zal gaan van het milieu, maar zeker ook van onze gezondheid. De consument heeft het laatste woord, die wenst geïnformeerd te worden over hetgeen hij of zij eet en wenst niet gesust te worden met de mededelingen van de gif-fabrikanten dat het allemaal gezond is. Men verlangt keiharde bewijzen dat het ook daadwerkelijk gezond is! Want uiteindelijk gaat het wel om stoffen die tot de organofosfaten behoren, dus oorspronkelijke oorlogsgassen!

 

Keuze-vrijheid

Door de gebrekkige regelgeving op het gebied van vermelding op etiketten heeft de consument geen absolute zekerheid of het product nu wel of geen genetisch veranderde bestanddelen bevat.

Met biologische producten heeft de consument die keuze-vrijheid wel. Biologische landbouw gaat namelijk uit van een levend systeem waarin ook de samenhang tussen de organismen een rol spelen.

De biologische landbouw respecteert de wensen van de consument. Omdat er teveel vragen onbeantwoord blijven, geeft een sterk groeiend aantal consumenten te kennen, genetisch gemanipuleerde producten niet te willen.

De biologische landbouw komt hieraan tegemoet en heeft behalve het absoluut vrij zijn van genetische manipulatie, nog veel meer te bieden; gezonde producten, met zorg geteeld zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Een duurzame vorm van landbouw, milieu- en diervriendelijk en in harmonie met de natuur, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven en werken in een schone omgeving en gezond en veilig hun voedsel kunnen verbouwen!

Tekst: Albert Bron (†)/De Veluwenaar 

Eerder gepubliceerd: “De Veluwenaar” – 7e jaargang – nummer 3 –  juli 1999

______________________________________________________________________________________________________________________

Natuurlijk boeren:

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2020/08/28/en-de-schepper-zag-dat-het-goed-was/