Kleurrijke Putters foerageren op de distels

De kleine Putter wordt ook wel Distelvink genoemd…

Op een morgen werden wij helemaal in beslag genomen door een prachtig gekleurde vogel, die misschien wel de mooiste onder onze gevederde vrienden genoemd mag worden. De kleine Putter, ook wel Distelvink genoemd, omdat hij buiten de broedtijd graag in groepen op de distels foerageert.  De snavel van de Putter is lang voor een vinkachtige, zodat de vogel makkelijk bij de zaden van distels en klissen kan komen, hierbij hangt de Putter vaak ondersteboven.

Een hele groep Putters is aan het foerageren op de distels – Foto: ©Louis Fraanje

Een hele groep Putters is aan het foerageren op de distels – Foto: ©Louis Fraanje

In de vlucht valt vooral de brede, gele vleugelstreep op – Foto: ©Louis Fraanje

In de vlucht valt vooral de brede, gele vleugelstreep op – Foto: ©Louis Fraanje

Onmiskenbare vogel

De putter is door de bont gekleurde kop van zowel het mannetje als het vrouwtje een onmiskenbare vogel die met geen enkele andere vogel te verwarren is. In de vlucht valt vooral de brede, gele vleugelstreep over de verder zwarte vleugel op. Ook de zang van de putter is duidelijk herkenbaar en bestaat uit een snelle opeenvolging van korte, gevarieerde tonen. De putter laat de zang vooral in de vlucht te horen.

De Putter pikt heel handig de zaden uit de distel – Foto: ©Louis Fraanje

De Putter pikt heel handig de zaden uit de distel – Foto: ©Louis Fraanje

De landing wordt ingezet...

De landing wordt ingezet…

met uitgespreide vleugels – Foto's: ©Louis Fraanje

met uitgespreide vleugels – Foto’s: ©Louis Fraanje

Zo... op naar de volgende distel om de honger te stillen – Foto: ©Louis Fraanje

Zo… op naar de volgende distel om de honger te stillen – Foto: ©Louis Fraanje

Jonge generatie

Het vrouwtje broedt de eitjes in elf tot veertien dagen uit. De nestlingen worden door beide ouders gevoerd. Aanvankelijk krijgen ze zaden en insecten te eten, maar naarmate ze groeien krijgen ze steeds minder insecten. Dertien tot achttien dagen na het uitbroeden vliegen de jongen uit. Ze worden daarna nog zeven tot negen dagen door de ouders gevoerd. Daarna vliegen ze in troepen rond en wijdden de ouders zich aan het tweede broedsel. Per jaar worden meestal twee, maar soms drie legsels grootgebracht.

Het juveniel(jong) is overwegend grijsachtig geelbruin, met vage donkere vlekken en strepen. De onderzijde is lichter dan die van een volwassen vogel en de kop is effen gekleurd. Daarentegen is de juveniel dankzij zijn gele vleugelstrepen als putter te herkennen.

Het juveniel(jong) is overwegend grijsachtig geelbruin – Foto: ©Louis Fraanje

Het juveniel(jong) is overwegend grijsachtig geelbruin – Foto: ©Louis Fraanje

De onderzijde is lichter dan die van een volwassen vogel en de kop is effen gekleurd – Foto: ©Louis Fraanje

De onderzijde is lichter dan die van een volwassen vogel en de kop is effen gekleurd – Foto: ©Louis Fraanje

De Putter mag gerust de mooiste onder onze gevederde vrienden genoemd worden– Foto: ©Louis Fraanje

De Putter mag gerust de mooiste onder onze gevederde vrienden genoemd worden – Foto: ©Louis Fraanje

Tenslotte

Door zijn kenmerkende uiterlijk en zijn plezierige zang is de Putter reeds lange tijd een populaire kooivogel, zoals onder andere blijkt uit Het puttertje, een schilderij van Carel Fabritius uit 1654. In Groot-Brittannië werden tijdens de 19e eeuw jaarlijks duizenden putters weggevangen voor de vogelhandel. Een van de eerste campagnes van de Royal Society for the Protection of Birds was opgezet om deze handel te stoppen.
Gelukkig maar, want deze prachtig gekleurde vogel hoort buiten in de vrije natuur, daar kunnen we nu volop van deze schitterende vogel genieten en dat moet zo blijven.   (Bron: Wikipedia)

Bekijk ook het filmpje:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2020/07/06/kleurrijke-putters-foerageren-op-de-distels/