Moeflons straks misschien vogelvrij?

Moeflon heeft geen schijn van kans als wolf zich op de Veluwe vestigt…

De moeflon is een exoot en heeft daarom geen beschermde status in de Flora en faunawet. In totaal leven er zo’n 275 tot 300 stuks in Gelderland, waarvan het grootste deel op de Hoge Veluwe. De provincie Gelderland is geen voorstander van verdere verspreiding en daarom worden de aantallen gereguleerd.

Daar komt nog bij, dat… als de wolf zich hier permanent zal vestigen, het dan de vraag is of we de moeflon op de Veluwe in stand kunnen houden. Dan zou deze prachtige diersoort misschien wel eens kunnen verdwijnen, omdat zij hoog op het menu staan van de wolf, maar willen we dat eigenlijk wel?

Jong en oud gebroederlijk bij elkaar – Foto: ©Louis Fraanje

Jong en oud gebroederlijk bij elkaar – Foto: ©Louis Fraanje

moeflon ram groot – Foto: ©Louis Fraanje

Oog in oog met een ram en ooi…

en een jonge ram – Foto’s: ©Louis Fraanje

 

 

 

 

 

 

Wat een verschil van koptooi en dat moet je wel even laten merken – Foto: ©Louis Fraanje

Wat een verschil van koptooi en dat moet je wel even laten merken – Foto: ©Louis Fraanje

Big Five

Net als in Afrika heeft ook de Veluwe haar ‘Big Five’. Tot deze groep van grote dieren worden het edelhert, het damhert, het ree, het wilde zwijn en de moeflon gerekend. Al deze dieren kan men op de Veluwe tegenkomen, dat is uniek in een klein landje als Nederland. Daarbij is de moeflon een prachtig dier dat inmiddels helemaal is ingeburgerd op de Veluwe en zich er ook thuis voelt!

Schitterende rammen tegenover elkaar in het veld – Foto: ©Louis Fraanje

Schitterende rammen tegenover elkaar in het veld – Foto: ©Louis Fraanje

Faunabeheerplan

Met de eerste vier diersoorten gaat het goed, de populaties zijn gezond en levensvatbaar. Edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen worden jaarlijks geteld. Als er wordt geconstateerd dat er teveel van een bepaalde diersoort zijn in relatie met de omvang van het voedselaanbod in hun leefgebied, wordt er middels een goed doordacht ‘faunabeheerplan’ afschot gepleegd. Dat is noodzakelijk om een goede en gezonde wildstand te kunnen behouden, die in balans is met de belangen van verkeersveiligheid, land- en bosbouw en ter voorkoming van schade en overlast.

Alles om hen heen wordt goed in de gaten gehouden – Foto: ©Louis Fraanje

Alles om hen heen wordt goed in de gaten gehouden – Foto: ©Louis Fraanje

Geleidelijk verwilderd

Bij de moeflons ligt het echter heel anders, dit dier is in de zin van de wet een exoot; het dier is in een ver verleden geïmporteerd en uitgezet voor de jacht en daarna geleidelijk verwilderd. Voor exotische dieren gelden andere regels zoals die onder andere in de nieuwe Wet natuurbescherming zijn opgenomen. In Nunspeet is het leefgebied van de moeflon beperkt en dat gebied bevindt zich voornamelijk op de Noorderheide ten zuiden van Vierhouten.

Als de oude moeflonram gaat flemen volgt de jongere zijn voorbeeld – Foto: ©Louis Fraanje

Als de oude moeflonram gaat flemen volgt de jongere zijn voorbeeld – Foto: ©Louis Fraanje

Meer leefruimte

De populatie moeflons in Nunspeet is daarbij de enige in Nederland die in een vrije wildbaan leeft; er staat geen hekwerk omheen zoals bijvoorbeeld om de Hoge Veluwe, Wekeromse Zand of Deelerwoud.  Het leefgebied is lang beperkt geweest tot een ingerasterd gebied, het voormalig landgoed Noorderheide.

In 2013 is de soort officieel in het faunabeheerplan grofwild opgenomen door Provincie Gelderland, is het leefgebied vergroot tot 1100 ha en zijn de rasters afgebroken. Het leefgebied omvat de Noorderheide, Vierhouterbos, Elspeterbosch en Elspeterstruiken. Daarmee hebben de moeflons meer vrije leefruimte gekregen. Het kerngebied van de moeflons blijkt nog steeds de Noorderheide.

Terwijl de moeflonram staat te flemen, bewonderen we nog eens zijn enorme horens – Foto: ©Louis Fraanje

Terwijl de moeflonram staat te flemen, bewonderen we nog eens zijn enorme horens – Foto: ©Louis Fraanje

Wolven

De moeflons zijn voor de wolf misschien wel de makkelijkste te pakken prooidieren, al vormen reeën en herten het hoofdbestanddeel van het wolvenmenu. De dagelijkse waarnemingen van de faunabeheerders in dit specifieke gebied, tonen aan dat het wild onrustig is en de wildzichtbaarheid sterk is afgenomen.

De vraag die zich nu echt opdringt is hoe wij met de wolf moeten omgaan. Wat zijn de effecten op de ons bekende wildpopulatie? Wordt de Veluwse Big Five opgeofferd aan de wolf of moet er een grens gesteld worden? En hoe gaat de wolf zich gedragen ten opzichte van de mens? Vragen, vragen en nog eens vragen!

Bron: Nunspeet.nu

______________________________________________________________________________________________________________________

Moeflon zal verdwijnen als wolf zich op de Veluwe vestigt…

De moeflon op de Veluwe is ten dode opgeschreven als de wolf zich permanent in dit gebied vestigt. Dat zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. De schaapachtige met de kenmerkende kromme hoorns vlucht van nature immers de bergen in. “We weten vanuit Duitsland dat de moeflon hoog op het dieet van de wolf staat’’, zegt Lelieveld. “Ze kunnen niet goed rennen en moeten eigenlijk de bergen in vluchten. Het is een wilde schapensoort die er door mensen is neergezet,’’ aldus Lelieveld in de media.

Moeflon heeft geen schijn van kans als de wolf zich vestigt op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Moeflon heeft geen schijn van kans als de wolf zich vestigt op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Tenslotte…

Wij als Jac. Gazenbeekstichting vinden het in ieder geval wat kort door de bocht, om ‘schouderophalend’  maar te blijven beweren, dat de moeflon – die hier inmiddels helemaal is ingeburgerd en zich er ook thuis voelt – gewoon als ‘hapklare’ brokken opgeofferd moet worden voor de wolf.
Het is te hopen, dat het gezonde verstand van onze beheerders op de Veluwe, ook daadwerkelijk gebruikt wordt en men de moeflon niet zomaar klakkeloos op laat vreten door de wolf!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2019/01/11/moeflons-straks-misschien-vogelvrij/