In de wereld is er naast scheppingskracht ook vernietigingswil, opoffering en zelfhandhaving. Alles wat zich richt op ondergang, tegenwerking en vernietiging, is een zinloze kracht. Alles daarentegen wat opbouwend, helpend en bevorderend is, beantwoordt aan het doel van het leven.

Albert Schweitzer in Afrika – Foto: Archief Albert Schweitzer

Hospitaal

Schweitzer zette zich in voor wereldvrede, waarschuwde tegen de wapenwedloop en atoomgebruik en correspondeerde met talloze regeringsleiders.

Hij reisde diverse malen naar Europa voor lezingen, orgelconcerten, eredoctoraten, maar voelde zich het gelukkigst in ‘zijn’ hospitaal.

Een wereldberoemd man, volgens tallozen de grootste van zijn tijd, in zijn houten vertrekje in het houten doktershuis aan de Ogowe; een vertrek met een veldbed en een primitieve schrijftafel en in de hoek de oude tropenpiano, in een andere hoek zijn lievelingsantilope die zijn kamer deelt.

Een voorbeeld

Wat Albert Schweitzer deed in Gabon en wat alleen weggelegd lijkt voor ondernemende avonturiers, ligt ook in ons vermogen. Hij is niet veel anders dan ieder mens dat van goede wil is. Wie in zijn eigen kring doet wat op zijn pad komt en dit naar beste vermogen doet, met eerbied en respect voor het leven, is een zelfde weldoener als de man die vanuit het oerwoud in Gabon deed wat hij moest doen en de wereld nog steeds tot voorbeeld strekt.

Albert Schweitzer werd geboren: 14 januari 1875, Kaysersberg, Frankrijk en overleed op  4 september 1965, Lambaréné, Gabon