Machtige “Veensteeg” naar de schroothoop!

Ronkende motorzagen maken rigoureus een einde aan één der mooiste pareltjes van Nederland

Het einde van de eens zo machtige “Veensteeg” nadert met rasse schreden, de enorme populieren die jarenlang het gezicht bepaalden van dit gedeelte van het Binnenveld, gaan stuk voor stuk tegen de vlakte. Op maandag 26 november zijn we weer eens even wezen kijken, het geluid van motorzagen was al van grote afstand hoorbaar en meedogenloos deden ze hun werk. En…  binnen enkele dagen is deze legendarische “Groene Kathedraal” verleden tijd en kunnen we zeggen: “Het was… ”
De beelden hieronder spreken voor zich!

Veensteeg vanaf de Werftweg kaal

De “Veensteeg” gezien vanaf de Werftweg, wordt steeds kaler door het kappen van de populieren – Foto: ©Louis Fraanje

Afzetting van de “Veensteeg” bij de Heuvelweg…

… vanwege kapwerkzaamheden – Foto’s: ©Louis Fraanje

 

 

 

 

 

 

 

De kapwerkzaamheden gezien vanaf de Heuvelweg – Foto: ©Louis Fraanje

Oud en Nieuw

Vanaf 5 november jl. is de gemeente begonnen met de 2e fase van de kap van de honderden populieren aan de “Veensteeg”. De kapwerkzaamheden duren ongeveer tot eind november. Daarna worden weer nieuwe bomen en struiken geplant. Er komt – helaas – geen gesloten populierenlaan terug. Er is gekozen voor een meer open beplanting.

Dit is afgestemd met de klankbordgroep Veensteeg, die vindt dat het Binnenveld een meer open karakter moet krijgen.  Daarnaast wordt het omliggende gebied helemaal op z’n kop gezet om zogenaamde “Nieuwe Natuur” te creëren, want het “Oude Vertrouwde” deugt blijkbaar ineens niet meer en moet verdwijnen!

De rij populieren wachten willoos op de meedogenloze motorzagen – Foto: ©Louis Fraanje

De populieren worden in stukken gezaagd…

…en takken op de schroothoop – Foto’s: ©Louis Fraanje

afzetting veensteeg

De wegafzetting bij de Nieuwesteeg aan de Zuidzijde van de “Veensteeg” – Foto: ©Louis Fraanje

Veensteeg rand

Een ‘zwarte’ bladzijde in de geschiedenis van het Binnenveld. De eens zo machtige “Groene Kathedraal” met zijn schitterende populieren, wordt nu rigoureus tegen de vlakte gezaagd, en is dus – helaas – “historie”! – Foto: ©Louis Fraanje

Polderend Nederland

We hebben al veel over deze prachtige “Veensteeg” geschreven, maar – helaas – deze mooie laan met honderden kerngezonde populieren moest verdwijnen. En blijkbaar is er een (meerderheid) die het er mee eens is, dus is het vechten tegen de bierkaai, heel erg jammer, maar het zij zo!

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Binnenveld, maar we zullen ons er – helaas – bij neer moeten leggen, want zo werkt namelijk onze democratie in ‘polderend’ Nederland.

De “Veensteeg” vanuit de lucht gezien, een trieste bedoening – Foto: ©Jan van Uffelen

Nieuwe Natuur

Daarnaast wil men het omringende gebied, onder het motto “Nieuwe Natuur” herinrichten. Tussen de “Veensteeg” en Grift keren straks aloude veenstroompjes terug die dan ook de Kromme Eem gaan voorzien van water. Die verdwenen Kromme Eem wordt terug gegraven, onder meer dwars door het Capelleveense Bosje, en slingert langs de kaarsrechte Grift. De grond rondom dat bosje wordt deels afgegraven, waardoor er weer trilveen aan de oppervlakte komt.

De enorme populieren worden aan mootjes gehakt – Foto: ©Jan van Uffelen

De tijd zal het leren…

En zo blijven we maar tuinieren in de natuur, om haar steeds meer naar onze hand te zetten, omdat we vinden dat onze voorouders het dus – blijkbaar – niet goed hebben gedaan. En of dit hele nieuwe plan ook echt zal gaan werken in de toekomst, wagen wij te betwijfelen, omdat volgens ons het gebied al een schitterend en rijk weidevogelgebied is. En mede ook daarom vrezen wij dat de vernatting desastreus is voor de weidevogels die het Binnenveld als hun nest- en foerageergebied gebruiken. Maar… de tijd zal het leren…

Een schitterende opname van “De Veensteeg” op vrijdag 22 september 2017 – Foto: ©Jan van Uffelen

Lees ook: Sloop “Veensteeg” is inmiddels begonnen!

______________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk ook het filmpje:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/11/30/machtige-veensteeg-naar-de-schroothoop/