Natuurvisies en realiteit

Leffert Oldenkamp

Leffert Oldenkamp

Vanwege de ruime subsidiepotten, worden landschap en natuur opgeofferd

Eind mei gaven de directeuren van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in de aula van de Radboud Universiteit hun visie op natuur. Opmerkelijke was dat die visies zeer verschillend waren.

De directeur van Staatsbosbeheer had een abstract verhaal, waarin bedachte toekomstige natuurbeelden overheersten. Hij onderkende drie ‘kansrijke’ concepten:

  1. Deltanatuur langs de kust, waar wind, water en zand vrij spel zullen krijgen. Dat slechts met frequente inzet van bulldozers het vrije spel mogelijk is, vermeldde hij echter niet.
  2. Nationale parken, waar cultuur en natuur worden geïntegreerd. Diverse opvattingen over natuur krijgen kansen, zoals ‘Oostvaardersplassen’ en ‘ongerepte natuur’. Natura 2000, met habitatrichtlijnen voor nauw omschreven natuurbeelden uit het verleden, is dan kennelijk niet meer aan de orde. Dat laatste zou verstandig zijn, maar integratie van natuur en cultuur vergt waarschijnlijk ook inzet van bulldozers en dure beheermaatregelen.
  3. Groene metropolen, waar transformatie naar duurzaam grondgebruik zal plaats vinden. Het is tevens een ‘energielandschap’. Windmolens, zonnepanelen en biomassastroken zijn onderdeel van een Hof van Eden. Het platteland is veranderd.
Cultuur en natuur - Foto: ©Leffert Oldenkamp

Cultuur en natuur – Foto: ©Leffert Oldenkamp

Poten in de modder

De directeur van Natuurmonumenten voorziet de noodzaak om met ‘poten in de modder’ te werken, vanuit de bestaande natuur. Voorheen werd door Natuurmonumenten de betekenis van hun terreinen voor de bevolking vooral in strikte natuurwaarden gezien. Er is een kentering, waarbij in overleg met de omgeving meer functies aandacht krijgen.

Natuurmonumenten verwerpt het idee van windmolens en zonnepanelen in natuurgebieden. Die brengen natuur en landschap te veel schade toe. Bij beide directeuren is duurzame instandhouding van bossen geen onderdeel van de visie. Natuurmonumenten werkt vanuit de bestaande natuur, wat realistisch is. Mede gezien de regelgeving en het subsidiebeleid. Ook Staatsbosbeheer zal daarom die lijn volgen.

Voor De Vallei dreigt overigens wel het energielandschap op terreinen van Staatsbosbeheer. Er bestaan plannen om windmolens en zonnepanelen te plaatsen, terwijl het gebruik van biomassa helaas doorgaat. Dit allemaal vanwege de ruime subsidiepotten. Landschap en natuur worden daarmee opgeofferd.

Tekst: ©Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige                          

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/07/06/natuurvisies-en-realiteit/