Droog en zonnig

Jan van Uffelen

Jan van Uffelen

Op de fiets over de Veluwe…

Al dagenlang luidt het weerbericht droog en zonnig. Van de zon genieten we elke dag, maar de droogte begint kalmpjes aan voor problemen te zorgen. Tijdens een fietstochtje over de Lunterse Berg was er bij de Vijfsprongweg een koe losgebroken en meerdere anderen hadden hetzelfde plan. Met enkele voorbijgangers konden we ze met moeite terug in de wei krijgen.

Droog brood

Trouwens… van een weide kon je eigenlijk niet meer spreken, want er was geen groen grassprietje meer te bekennen en het was dan ook niet verwonderlijk dat de koeien hun voedsel elders probeerden te vinden. Mijn schoonmoeder zaliger was een echte boerin en zou gezegd hebben: „Je mot ze bijvoeren, zelf eet je toch ook geen droog brood?“

Zag ik een grote gele zandhoop boven de bomen uitsteken - Foto: ©Jan van Uffelen

Zag ik een grote gele zandhoop boven de bomen uitsteken – Foto: ©Jan van Uffelen

Groene helling

Vanaf dezelfde Lunterse Berg zag ik, staande bij de Hessenhut, de vuilstort van Vink Recycling in Barneveld als een grote gele zandhoop boven de bomen uitsteken. De anders zo groene helling was helemaal verdord. De zuidkant van de vuilstort ligt pal in de zon en de helling loodrecht daarop. Deze eigenschappen zijn dus eigenlijk ideaal voor een grote zonnewal.

Vink gaat solar!

Nooit gedacht dat we van de troep die we daar de afgelopen decennia hebben achtergelaten zo’n prachtige, duurzame energiebron konden maken.
De zonnepanelen zouden tot zo’n 20 meter hoogte kunnen worden aangebracht. De punt daarboven, die we overal kunnen zien, graag groen houden.

De vuilstort van Vink Recycling in Barneveld - Foto: ©Jan van Uffelen

De vuilstort van Vink Recycling in Barneveld – Foto: ©Jan van Uffelen

Tenslotte…

Naast de zonnewal langs de A1 is dit alweer een milieuvriendelijk idee vanuit de bevolking dat wellicht een plaatsje krijgt in de structuurvisie. Daarin lijkt het tot nu toe alleen te gaan over windenergie. Maar van de wind alleen kunnen we niet leven.

Mijn vrouw sprak vandaag een gepensioneerde, vooraanstaande beleidsmaker van een bekende energieleverancier over de Barneveldse/Veluwse energieperikelen en hij zei op persoonlijke titel:
„Bouw windturbines aan de kust en op zee, en…. onderschat zonne-energie niet!

Tekst en foto’s:   ©Jan van Uffelen 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/07/06/droog-en-zonnig/