De koning van het Veluwse woud – Deel 1

Terugblik

Zo af en toe kijken wij samen met u terug naar de beginjaren van de Jac. Gazenbeekstichting.  De bedoeling van de redactie is, om interessante artikelen uit die beginperiode te publiceren op ons weblog, al dan niet voorzien van oude en/of nieuwe foto’s.  Het betreffende verhaal is eerder verschenen in het kwartaalblad  “De Veluwenaar” – 15e jaargang – No. 1 – januari 2007

*********************************************************************************************************************

Een Zeeuwse slager verliefd op de Veluwe!

Op de Slavakto in 1967 te Utrecht – Foto: ©Hugense

Slager Jos Hugense uit Domburg toont zijn meesterschap

Op de Slavakto 1967 te Utrecht nam het meesterwerk van de heer Jos Hugense, slager te Domburg, een dominerende plaats in op de afdeling vakexpositie. Kenner en leek waren meer dan verbaasd over de wijze waarop uit het vrijwel waardeloos geworden artikel rundvet, door de kunstenaarshanden van een slager een prachtig hert, “De koning van het woud”, was gevormd. Maar de slager heeft meerdere kunstwerken gemaakt!

Dit hert trok ieders belangstelling en niet alleen op de Slavakto maar ook later in de etalage van Slagerij Hugense en tevens op het grote Kerstdiner in Grand Hotel Brittania te Vlissingen. Daar was het hert het middelpunt van een kerstsprookje, uiteraard eveneens opgebouwd door de heer Hugense.
Het is ons een bijzonder groot genoegen u, inmiddels zo’n veertg jaar na dato, nogmaals van “De koning van het woud” te kunnen laten genieten!

De oorlog

Zoals wij in het vorige verhaal al over de heer Jos Hugense konden lezen, schoot hij zichzelf, bij het schieten van een zeug, in zijn been. Niemand, ook Hugense niet, had gedacht dat dit ongeluk hem voor altijd invalide zou maken.  Lees meer >>

“Het zag er in eerste instantie ook niet naar uit, want het leek maar een vleeswond. Maar het was 1942, de ziekenhuizen lagen vol gewonde of zieke manschappen van het bezettingsleger en zodoende werd de wond niet behandels als wel zou moeten. Er trad snel een ernstige ontsteking op en het been moest geamputeerd worden. Wat dat betekent en wat er dan in je omgaat is niet te beschrijven,” aldus Hugense.

Doorzettingsvermogen

Hij gaat verder: “En… daar ga je dan met je protese. Als je loopt, doen de mensen net of ze niets zien, maar je voelt dat ze je nakijken. Die nieuwsgierigheid vliegt je naar de keel. Zo vlug mogelijk maar weer proberen te fietsen. Toen dat lukte was er veel leed voorbij. Je moet ergens je energie kwijt”

Tijdens de lange wintermaanden, als het in de slagerij wat minder druk was, is het allemaal begonnen. Eerst na een simpel begin, een paasei van vet dat werd voortgetrokken door kuikens in de etalage van zijn vaders zaak en daarna heeft hij zich toegelegd op het vetstippelwerk. Een van zijn eerste stukken was het gemeentehuis van Domburg.

Het winnende hert van de Slavakto in de etalage van Slagerij Hugense te Domburg – Foto: ©Hugense

Heel Domburg liep uit

Bij de opening van zijn herbouwde zaak maakte hij voor het eerst een werkstukje in vet van iets groter formaat, namelijk een hert voor een slede gevuld met vleeswaren. Heel Domburg liep uit, men vond het prachtig, maar Hugense zelf zag al snel de fouten. “Juist dat zelf de fouten zien, spoort je aan het steeds beter te doen. Je voldoende op de hoogte stellen van de juiste verhoudingen, de juiste stand van mens of dier. En als dat lukt dan geeft dat voldoening omdat je mede daardoor bewezen hebt, dat je je niet neer hebt laten slaan door het ongeluk dat je trof!””.

Jos Hugense met de foto van het geboetseerde beeld van Michiel Adriaanszoon de Ruyter – Foto: ©Ruben Oreel

Michiel Adriaanszoon de Ruyter

Dan komt in 1953 Michiel Adriaanszoon de Ruyter, waarvan hij vroeger op school al eens een tekening maakte. Deze persoon hield hem zo in de ban datr het langzamerhand een uitdaging werd om na te maken. Hij ging aan het werk, veel van de opbouw van zoiets moest hij nog leren, maar het lukte,op de uitdrukking van het gezicht na. “Ik twijfelde aan een goed resultaat en wilde na drie dagen het beeld niet meer zien”, zegt Hugense, “Op een dag liep ik toevallig weer eens even de werkkamer binnen. Plotsklaps zag ik het, hier een streek en daar een lijn getrokken en… het was klaar. Het betekende een grote voldoening voor mij. Het beeld werd voor het eerst in Goes op een vaktentoonstelling opgesteld. Ik kreeg een eerste prijs met lof van de jury”.

Bij de proefvaart van de Kruiser Hr.Ms. De Ruyter.wordt het beeld De Ruyter aangeboden door slager J. Hugense uit Domburg – Foto: ©Nederlands Instituut voor Militaire Historie(NIMH)

Naar Den Helder

Later heeft hij in 1954 het beeld aangeboden aan de commandant van “Kruisers De Ruyter (C801)”  de kapitein ter zee W.J. Kruijs. Het beeld werd aan boord van “De Ruyter” gehesen en zo naar Den Helder vervoerd.
In 1955 volgde weer een prachtig werkstuk, het “Deltaplan in het jaar 2000”. Enkele jaren later in 1957 een nieuwe creatie op de Slavakto in de R.A.I. te Amsterdam namelijk een draaiende globe met daar bovenop een vredesduif met de vlag van de Verenigde Naties. Een werkstuk dat wederom met grote precisie werd uitgevoerd.

Beeldje en tableau

In 2005 legde Hugense de geschiedenis van ’zijn’ beeldje vast op een tableau met ondersteunende foto’s en teksten. Inmiddels is het 2007 en de heer Hugense vierde op 6 juli, tijdens de vlootschouw te Vlissingen, zijn 87e verjaardag. Tijd om het beeld van Michiel samen te brengen met zijn eigen geschiedenis.
Op 7 juli bood dhr. Hugense de commandant van Hr.Ms. De Ruyter het tableau aan. Op deze wijze is hij verzekerd van een goede bestemming en het voortleven van de geschiedenis van ‘zijn’ Michiel. Eén en ander vond plaats na een lunch in de kajuit, waarbij dhr Hugens de gelegenheid kreeg om de ‘echte’ Michiel de Ruyter de hand te schudden.

Lees ook: De koning van het Veluwse woud – Deel 2

______________________________________________________________________________________________________________________

Met dank aan: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) | Defensie …

______________________________________________________________________________________________________________________

Indienststelling Hr.Ms. de Ruyter:

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/12/25/koning-veluwse-woud-deel-1/