Modderbeek zorgt voor aantrekkelijker leefgebied

Modderbeek is klaar voor de toekomst

De Modderbeek tussen Leusden en Achterveld is opnieuw ingericht. Hierdoor ontstaat meer stroming en variatie van stroming in de beek. Er is langs de beek ruimte gemaakt om water vast te houden als er teveel neerslag valt. Woensdag 26 oktober jl.  vierden de provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Leusden en Gebiedscoöperatie O-gen met de omwonenden in Achterveld de feestelijke afsluiting van het werk.

De ruimte langs de Modderbeek wordt bij hevige regenval als waterberging gebruikt. Deze 40 meter brede beekzone kon worden aangelegd nadat een aaneengesloten strook grond van 20 hectare beschikbaar kwam. Dat gebeurde na een vrijwillige kavelruil met medewerking van veel grondeigenaren.

De oude situatie van de Modderbeek voor de ingreep – Foto: WVV

Invloed natuur

De Modderbeek is over een lengte van 5.700 meter smaller en minder diep gemaakt. Er zijn bochten aangelegd en stuwen zijn verwijderd. De invloed van de natuur op de Modderbeek wordt door de maatregelen groter. Dat is gunstig voor waterdieren en –planten omdat voor hen een aantrekkelijker leefgebied ontstaat. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde doelen van de provincie Utrecht die de Modderbeek aanwees als natte ecologische verbindingszone.

Nieuwe situatie, de beekzone is over een lengte van 6 kilometer, 40 meter breed – Foto: WVV

Grondwaterstand

Op de zuidkant van deze zone ontwikkelt zich bos. Deze begroeiing zorgt er voor dat de zon minder op het beekwater schijnt. Dit heeft een gunstig effect op de waterkwaliteit en gaat plantengroei in de beek tegen. De maatregelen hebben geen nadelige gevolgen voor agrarische percelen omdat de grondwaterstand niet verandert. Ook het vermogen om water uit de Modderbeek naar het Valleikanaal af te voeren, verandert niet.

Meer info:  Waterschap Vallei en Veluwe

______________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk ook het filmpje:

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/12/04/modderbeek-zorgt-aantrekkelijker-leefgebied/