Op de bosuil en… politie op bezoek? – Deel 2 – Slot

Verdachte- of…  oriëntering onderzoek?

Plotseling…  komt in de loop van de middag een politiebusje het natuurterrein in rijden. Deze stopt op geringe afstand ter hoogte waar ik – langs het pad – achter mijn fotoapparatuur op de bosuil zit te posten. Aan de herkenbare uniformen is duidelijk waarneembaar dat drie politie employés uit het busje stappen.
Ik groet hen met opgestoken hand waarop zij zich in mijn richting begeven.

Het politiebusje stopt op geringe afstand van de natuurfotograaf – Foto: ©Ton Heekelaar

Niet bewust

Derhalve  wordt mij gevraagd wat ik in het bosgebied uitspook? Geheel ter goeder trouw verstrek ik tekst en uitleg, alsmede word ik gesommeerd mijn identiteit bewijs te tonen en… te overhandigen. Hierbij worden mijn identiteitsgegevens in een opschrijfboekje genoteerd. Gelijktijdig word ik door de vrouwelijke employé gesommeerd mijn heupriem van de broek duidelijk te tonen. Geen probleem mijnerzijds en trek mijn groenkleurige fleece jack voor een nadere inspectie omhoog.

Plotseling politiebezoek in het bosgebied. Dat wekt enige verbazing bij de postende natuur-hobby-fotograaf op de bosuil – Foto: ©Jozephien Heekelaar

Even voor de goede orde

Deze natuur- hobby-fotograaf was – en is zich op generlei wijze bewust dat ik als een vermoedelijke verdachte kan worden aangemerkt op grond van feiten en/of omstandigheden van schuld aan enig strafbaar feit. Edoch, daar dachten de drie politie employés vermoedelijk anders over! Desondanks, was ik verwonderd dat de Wettelijke cautie-plicht voor verhoor als verdachte, achterwege bleef! Dat betekent met zoveel woorden dat men niet tot antwoorden is verplicht. Dus blijft over: Kennelijk een oriëntering gesprekje?

De bosuil houdt met éénoog het politieoptreden scherp in de gaten – Foto: ©Ton Heekelaar

De aap kwam uit de mouw

Toen mij door de politie overeenkomstig het volgende werd medegedeeld: “Wij hebben op het bureau een melding van een wandelaarster op leeftijd ontvangen, die op deze locatie in het bosgebied een merkwaardige man heeft waargenomen. Die persoon was geheel in het groen gekleed – gelijk een jager – en reed op een fiets met kar. Zij benadrukte met grote stelligheid en had gezien dat die persoon een “pistool” onder zijn jack verborg”!

Wanneer een dergelijke melding bij ons op het bureau binnen komt, is dat uiteraard aanleiding om onmiddellijk ter plaatse op surveillance te gaan om een nader onderzoek in te stellen. Daar treffen wij u aan, aldus de toelichting van de vrouwelijke politie employé”. Deze natuur-hobby-fotograaf liet weten: Het moet toch niet gekker worden…  Hierna zijn de politie-employés weer hun weegs gegaan en lieten deze voormalige “beroepswoudloper”, alias natuur-hobby-fotograaf, met gemengde gevoelens bij de bosuil achter.

Reconstructie: Vermoedelijk heeft deze pose bij de wandelende oude mevrouw waanbeeld vorming teweeg gebracht! Het opbergen van de verrekijker achter het fleece jack om het hinderlijk heen en weer slingeren voor de borst- of tegen het fietsstuur te voorkomen. Die handeling is met grote stelligheid gezien als een “pistool” verbergen in combinatie door een merkwaardige geheel in groen gekleed persoon, aldus de melding aan het politiebureau! –  Foto: ©Jozephien Heekelaar

Noot:

Kennelijk krijgen sommige recreanten – waanbeelden – vanwege dat men door de media overspoeld wordt door de meest gruwelijke gepleegde plaatselijke- en landelijke misdrijven in het bosgebied. Maar……. het zegt meer over de op leeftijd zijnde wandelaarster die hierdoor kennelijk achter iedere boom spoken is gaan zien… 

Tot slot

Het moge duidelijk zijn betreffende dit onderhavige geval, dat hier sprake is geweest van één groot misverstand. Waarvan akte…

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/12/04/op-bosuil-en-politie-op-bezoek-deel-2-slot/