Wageningen een Groenstad in 2018? Nog even niet

Leffert Oldenkamp

Er is nog veel werk aan de winkel in Wageningen…

De gemeente Wageningen zoekt erkenning voor haar groenbeleidsplan, dat onlangs werd vastgesteld. Er is een bureau ingeschakeld dat het traject kent om de prijs van groenstad binnen te slepen. In 2018 zou Wageningen dan tot Groenstad van Nederland kunnen worden uitgeroepen.

Groen in werkelijkheid

Het groenbeleidsplan gaat over heel veel goede bedoelingen, die met enige verbeelding betrekking op het groen in de gemeente kunnen hebben. Dus het zou zomaar kunnen dat de prijs wordt verleend. Maar als er juryleden zijn die de kansen voor groen in werkelijkheid willen toetsen, dan zou het wel eens verstandig kunnen zijn om te wachten met naar de prijs solliciteren.

Windmolens? – Foto: ©Louis Fraanje

Nauwelijks klimaatwinst

Zo is er nog steeds geen duidelijk beheerplan voor Wageningen Hoog, waar de rechter de gemeente toe verplichtte. Meerdere bewoners maken zich daar zorgen om. Ook wordt vanuit de boezem van GroenLinks opnieuw gepleit om windmolens in Wageningen te plaatsen, wat flagrant in strijd zou zijn met het groenbeleidsplan.

Immers, het plaatsen van windmolens gaat ten koste van groen en van de vogelstand, terwijl daar in Wageningen nauwelijks klimaatwinst mee valt te behalen.

Bedreiging?

De plannen om Wageningen en de Campus bereikbaar te houden, leveren al jaren twisten op tussen inwoners die daarvoor (terecht) geen groen willen prijsgeven en beleidsmakers die (onnodig) meer asfalt willen aanleggen.
De Grebbedijk gaat opnieuw versterkt worden. In feite niet nodig, want de dijken in Duitsland worden niet verhoogd, waardoor de gevreesde bedreiging van extreem hoogwater hier niet zal optreden. Het water loopt dan in Duitsland al over het land. Die werken aan de Grebbedijk gaan ten koste van veel groen.

Een weiland in het Binnenveld met aan de horizon de Veensteeg – Foto: ©Leffert Oldenkamp

Tastbaar groen…

De Stichting Mooi Binnenveld is van plan om in 2018 te beginnen met het realiseren van de Binnenveldse Hooilanden. Daarvoor is weliswaar nog veel geld nodig, maar men wil in 2018 alvast fosfaatrijke gronden afgraven. Grote delen gaan dan op de schop, wat negatieve associaties met groen oproept. Het is afwachten of er op den duur mooi groen voor
terugkomt. Een prijs moet je verdienen door behaalde resultaten. Er is nog veel werk aan de winkel om de leegte van goede bedoelingen op te vullen met tastbaar groen.

Tekst en foto:  ©Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige

_______________________________________________________________________________________________

Lees ook: Liever 14.000 e-bikes dan asfaltering Binnenveld

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/10/13/wageningen-groenstad-2018-nog-even/