Het legendarische hert “Hubertus” – Deel 99

Hubertus toch wel in actie tijdenst de bronst op de Wildbaanweg

Tussen al het bronst-geweld van het roodwild oftewel de edelherten, die wij de de laatste weken voor de lens kregen, hebben we natuurlijk ook onze Hubertus diverse keren in beeld gehad. Het beroemde hert van NP De Hoge Veluwe, heeft hij zich danig geweerd op de Wildbaanweg. Op maandag 25 september zagen we hem heel even in de zoel op de Wildbaanweg en al vrij snel verdween hij weer in de dekking van het dennenbos. Maar… afgelopen woensdag 27 september had hij bijna de gehele dag op het eerste veld doorgebracht, meest van de tijd zittend op zijn achterwerk.

Daar zat Hubertus op zijn gemakje in het zand – Foto: ©Louis Fraanje

Onderlinge gevechten

Toen er eenmaal enkele hindes voorbijkwamen, bracht dat hem wel in beweging, maar kreeg hij geen gelegenheid tot datgene naar hij op zoek was. Het bleef bij wat heen en weer gedrentel tussen hem en het vrouwelijk geslacht en dat was het dan. Daarbij moet ik wel zeggen, dat hij de afgelopen dagen zeker niet stil heeft gezeten, getuige het afgebroken stuk bovenin zijn gewei. Dus… zal hij best onderling veel gevochten hebben met zijn rivalen etc..

Voor zo’n mooie hinde komt Hubertus wel overeind – Foto: ©Louis Fraanje

Links onderaan de geweistang is een end afgebroken (wit stukje) – Foto: ©Louis Fraanje

Geen mooi decor

Op deze woensdag is er verder weinig actie en blijft het bij wat geburl, al wordt er achter Hubertus in de dichte dekking van het dennenbos soms flink gevochten.Echt mooie platen kunnen we op deze dag niet maken, omdat Hubertus zich steeds tussen het dode hout begeeft, dat daar ruimschoots aanwezig is en het decor er zeker niet fraaier op maakt. Dat is wel een beetje jammer en ik ben er van overtuigd, dat ik niet de enige ben die er zo over denkt.

Een burlende Hubertus aan de rand van het dennenbos met al het dode hout – Foto: ©Louis Fraanje

***   ***   ***   ***   ***   ***

Donderdag 28 september

Het gehele ‘Hubertus-team’ was deze avond weer present aan de Wildbaanweg en dat was ook niet zo verwonderlijk, want het beroemde hert liep heel trots tussen het kaalwild te paraderen en kwam af en toe naar voren om al burlend zijn positie nog eens aan iedereen duidelijk te maken.

Hubertus laat deze keer goed van zich horen tijdens de bronst – Foto: ©Louis Fraanje

Kort maar hevig

Wat meer naar achteren liep nog een geweidrager, die wat mank liep, waarschijnlijk overgehouden aan een bronstgevecht, maar ondanks deze handicap bleeg hij actief en enkele ogenblikken later werd hij uitgedaagd door Hubertus. Het duurde dan ook maar even, of de twee rivalen liepen met elkaar op naar achteren en daar gingen de koppen naar beneden en grepen de geweien in elkaar. Een zeer kort maar hevig moment en toen was het alweer voorbij. Ik probeerde het te filmen, maar dat mislukte deels, doordat ik even niet goed had opgelet, maar gelukkig had Jannie van den Berg ook nog een stukje opgenomen. (Zie onderaan).

Het zeer korte gevecht, nou ja… gevecht? Met links Hubertus – Filmfoto: ©Jannie van den Berg

Een stoere Hubertus komt even later naar voren lopen – Foto: ©Louis Fraanje

Sfeervol foto-moment

Eigenlijk kun je aan alles merken, dat de hertenbronst over zijn hoogtepunt heen is, de hindes zijn beslagen en vinden het welletjes en de herten hebben hun plicht gedaan. Toch was er deze avond ook nog een heel mooi moment, toen op een gegeven ogenblik een hinde met haar kalf om zich heen stonden te kijken en Hubertus er bij kwam staan en eens even heel stevig ging staan burlen. Het drietal stond heel mooi bij elkaar, met op de voorgrond de heide met enkele graspollen, was dit een heel mooi en sfeervol  ‘foto-moment’.

Een hinde met haar kalf en een burlende Hubertus in het midden – Foto: ©Louis Fraanje

Oude stekje

Inmiddels vernamen we dat Hubertus weer naar zijn oude stekje aan de Kronkelweg was vertrokken, een teken dat hij het misschien wel voor gezien houdt hier aan de Wildbaanweg en waarschijnlijk niet meer deel zal nemen aan de bronst. Zodra we daar meer over te weten komen laten wij het u weten.

Lees ook: Het legendarische hert “Hubertus” – Deel 100

_______________________________________________________________________________________________

Bekijk het filmpje dat ik samen met Jannie van den Berg maakte:

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/10/03/legendarische-hert-hubertus-deel-99/