Oud-boswachter Gerrit Hendrik (Ted) Folsche 95 jaar

In het voetspoor van zijn vader

De jonge boswachter Folsche met een ransuil – Foto: ©Archief Folsche

Oud- boswachter Gerrit Hendrik (Ted) Folsche jr. (95) werd geboren op 26 mei 1922 en is – letterlijk en figuurlijk – in het voetspoor van zijn vader getreden.

Zijn vader Folsche sr. is 88 jaar geworden. Deze begon zijn loopbaan als timmerman. Vervolgens jachtopziener in het particulier bezit “Kreelse bos” ca, tevens werkte hij als bode (geldophaler) bij het ziekenfonds “Helpt elkaar” in Ede.

Staatsbosbeheer

Na overdracht van het “Kreelse bos” aan Defensie, wat bij het Staatsbosbeheer in beheer kwam, werkte hij bij deze dienst als arbeidscontractant voor twee dagen in de week. De overige dagen (in het begin vier) bleef hij in dienst bij het ziekenfonds.

Daarnaast had hij ook nog het beheer van het “Zandgat” (metselzandwinning) op de Klinkenberg. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze afgraving verplaatst naar de Zonoordlaan en de locatie op de Klinkenberg werd het huidige Openluchttheater.

Buurtscheuter

Naast al deze werkzaamheden was hij tevens van 1919 tot 1969 als Buurtscheuter (toezichthouder) in dienst van de “Buurt Ede-Veldhuizen” voor 10 gulden per jaar. De voornoemde werkzaamheden moest hij wegens sterk aflatende gezondheidsredenen in 1950 beëindigen. Voor de “Buurt Ede-Veldhuizen” ging hij nog 19 jaar door.

Naast dit zeer arbeidzaam leven moest hij in de weinig beschikbare vrije tijd, voornamelijk avonden en feestdagen nog zorgen voor de levende have thuis, zoals varken , eenden, kippen, konijnen en hondenkennel (herders) en het kweken van groenten, aardappels etc. in de “Hof”. Volgens huidige begrippen is het hierboven in het kort geschetste arbeidzame leven van vader Folsche senior, mijns inziens en vele anderen met mij , misschien moeilijk te bevatten!

Boswachter Gerrit H. Folsche op de fiets en zijn hond Teddy in de rugzak – Foto: ©Archief Folsche

Staatsbosbeheer

Al voor de Tweede Wereldoorlog werkte zoon Ted Folsche bij het Staatsbosbeheer om later als voorwerker, bosbaas, bosbouwkundig ambtenaar en de laatste jaren als hoofd-assistent A. Hij had het beheer over de Boswachterij “Kreelse bos”, en terreinen van militaire objecten in Ede en op Vliegveld Deelen.

Thuis met Teddy bij de open haard – Foto: ©Archief Folsche

Rationalisatie

Later was hij werkzaam bij de afdeling Rationalisatie, waar hij na een opleiding op scholen in Duitsland en Zweden, belast werd met de opleiding van mensen die in de bosbouw werkten en hun vakdiploma wilden halen.

Dat was op de Bosbouw Praktijkschool in Schaarsbergen waar Folsche gastleraar was, tevens was hij belast met de nascholing van betreffende personen in de diverse beheersobjecten in het hele land.

Beter gereedschap

Door invoering van de rationalisatie kon men hen betere gereedschappen en werktuigen uit Zweden en Duitsland bezorgen met de daarbij behorende arbeidsmethoden en technieken.

Mede hierdoor kon men het zware boswerk met veel minder moeite uitvoeren. Dit had een tweeledig voordeel; minder vermoeiend voor de werknemer maar ook meer productie voor de beheerder.

Ook werd één keer per week bedrijfsgymnastiek gegeven, afgestemd op de werkhouding van de mensen.

***

Folsche bij een van zijn uitvindingen – Foto: ©Archief Folsche

Eigen uitvinding

Er werd vroeger ook veel in zogenaamd “akkoord” (aangenomen werk) gewerkt, onder redelijk gemeten tarieven. Al met al was dit voor de gemotiveerde werknemers stimulerend werk met een betere beloning.

Een grote hobby van de heer Folsche was; was tevens te zoeken naar nieuwe en het verbeteren van bestaande hulpmiddelen.
Ook het geheel zelf ontwikkelen van diverse hulpmiddelen zoals o.a; een stoksnoeizaag, prunustrekker en sproeier, uitsleeptang, vuurslede, plant, plekkenhak en bijlmal, waarvan enkele nog steeds onder zijn naam in de handel zijn. Rijk is hij er niet van geworden, aangezien anderen met deze uitvinding op de loop gingen.

Kasteel Groeneveld – Foto: ©Staatsbosbeheer

Groeneveld

Na veertig dienstjaren verliet hij de dienst bij Staatsbosbeheer op 62 jarige leeftijd. Hierna heeft hij nog heel lang gewerkt aan de oprichting van het “Bosbouwmuseum” op kasteel Groeneveld in Baarn. Dit werk bestond voornamelijk in het verzamelen van oude bosbouwwerktuigen en gereedschappen en het herstellen en registreren hiervan. Helaas is het museum – tot zeer groot verdriet van Folsche – later opgeheven.

Ook voor de “Buurt Ede-Veldhuizen” heeft hij 25 jaar lang als buurtscheuter (opzichter) gewerkt, hierin volgde hij zijn vader op. Deze taak is in 2006 door zijn dochter Eveline overgenomen.

Bosbouw Kontaktkring Veluwe

Jarenlang gingen we samen mee met de excursies van de Bosbouw Kontaktkring Veluwe(BKKV) en dat was niet alleen heel erg leerzaam, maar ook altijd heel erg gezellig. Op dinsdag 27 april 2012 waren zo’n twintigtal (oud)boswachters en beheerders van de ‘BKKV op bezoek in het toenmalige Gazenbeek Centrum te Lunteren. Ik mocht toen zelf het een en ander vertellen en laten zien van de omgeving van Lunteren.  We hebben in de namiddag een flinke boswandeling gemaakt door het Buurtbos, langs de oude Hessenweg, de Wildwal en het Middelpunt van Nederland. Met heel veel plezier kijk ik daar nu op terug en hoop dat hem nog een aantal jaren gegeven worden om te genieten van al het moois in de natuur. Oude liefde, roest niet en daar houden we het maar op!

De mannen en vrouwen van de Bosbouwkontaktkring voor het Gazenbeek Centrum in Lunteren, helemaal rechts op de foto is Ted Folsche  – Foto: ©Fransien Fraanje

 Wij wensen hem, samen met zijn familie en vrienden een hele fijne verjaardag toe!

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/05/26/oud-boswachter-gerrit-hendrik-folsche-95-jaar/