“Nieuwe Veluwe”, een nieuwe kijk op oude gronden!

Een blad gericht op de kernwaarden van het gebied

1-omslag-nieuwe-veluwe-kopie

Het nieuwste nummer van 2016 is verschenen!

‘Nieuwe Veluwe?’ Hoe vaak krijgen we niet die verbaasde blik. ‘Hoezo nieuw! De Veluwe is heel oud.’ Dat is natuurlijk zo. We lezen het in talloze boeken en op Wikipedia: de Veluwe is zo’n 150.000 jaar geleden gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien.

Bewoning

In ons tijdschrift staan we vaak stil bij de ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie. Juist de stuwwallen en de nabijheid van water aan de randen, maakten het gebied in de prehistorie al geschikt voor bewoning. Waarom spreken wij dan over ‘nieuwe Veluwe?

Geen pretpark

Louis Fraanje van de 25-jarige Jac. Gazenbeekstichting kon zich aanvankelijk moeilijk vinden in die titel. Geef hem maar de oude Veluwe, waarin respect voor natuur, landschap en de bewoners vanzelfsprekend was.

Geen pretpark met theater en niet-authentieke belevenissen en helemaal geen gebied dat bedreigd wordt door windmolens.

U kunt het allemaal lezen in Nieuwe Veluwe…

160406hd004ria-en-wim-rgb-kleiner-1

Ria Dubbeldam en Wim Huijser – Foto: ©Nieuwe Veluwe

Nieuwe kijk…

Nieuwe Veluwe betekent voor ons ‘een nieuwe kijk op oude gronden. Met het oog gericht op de kernwaarden van het gebied: natuur, rust, ruimte en donkerte. Maar ook met opinies en discussie daarover.

De wolf terug op de Veluwe? Ecoducten, natte natuur en nieuwe landschapselementen? Ja graag. Net als het verantwoord zichtbaar maken van cultuurhistorie.

Toerisme, oké; bewoners moeten ook ergens van kunnen leven. Maar concentreer het, houd het bescheiden en bescherm de kernwaarden van de kwetsbare gebieden.

Landbouw, mits duurzaam, in harmonie met de natuur en cultuurhistorisch verantwoord, zoals het concept heideboerderij van het Gilde van Traditionele Schaapherders. Bij de ontwikkeling gaat het erom welke intenties je hebt en hoe je het uitvoert. Verhalen die ook tijd en ruimte vragen.

Ria Dubbeldam en Wim Huijser, hoofdredactie Nieuwe Veluwe

********************************************************************************************************************************************

Nieuwe Veluwe 1_2016_.indd

download

page_1-1********************************************************************************************************************************************

Bent u ook zo gepassioneerd van de Veluwe?

Lees dan Nieuwe Veluwe. Daar waar andere bladen stoppen, zoekt Nieuwe Veluwe de verdieping.
Het kwartaalblad gaat in op de uitzonderlijke natuur, opmerkelijke kunst en de rijke cultuur(historie).
Behalve informatief is Nieuwe Veluwe onafhankelijk. Dus is er ruimte voor opmerkelijke visies en opinies.

***

In het nieuwste nummer no. 3 / 2016

Een uitgebreid verhaal (4 pagina’s) over voorzitter Louis Fraanje en de 25-jarige Jac. Gazenbeekstichting!

Voor meer informatie zie: Nieuwe Veluwe

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/10/24/nieuwe-veluwe-nieuwe-kijk-op-oude-gronden/