Driekleurige glansspreeuw in het hooiland

Geen ruchtbaarheid aan geven op dat moment

Inmiddels is het alweer twee maanden geleden, begin mei, dat ik gebeld werd door een boer uit het buitengebied van Lunteren. Hij had namelijk een hele aparte en kleurrijke vogel in  de wei ontdekt. De boer, die ook een echte vogelaar is, was bij het napluizen in een vogelgids, tot de ontdekking gekomen, dat het een ‘prachtspreeuw’ moest zijn. Als ik hem wilde zien en eventueel ook fotograferen, moest ik maar langskomen. Maar op dat moment wilde hij er liever geen ruchtbaarheid aan geven. “Want dan staat er binnen de kortste keren een heel leger fotografen op het erf en daar moet ik niets van hebben!”, aldus de Lunteraan.

Zo gezegd, zo gedaan en dus een middagje gepost bij het weiland, waar net gehooid was en dus voldoende insecten voor de vogels. Meest spreeuwen die er op afkwamen en daartussen, opeens een fel gekleurde spreeuw, blauw-groen, bruin en wit. Hij was op een dijk met hooi gaan staan en met zijn opvallende kleuren kon het niet missen, dit was hem.

1 - DC_5408 - Prachtspreeuw Foto Louis Fraanje

De driekleurige glansspreeuw op een dijk in het hooiland – Foto: ©Louis Fraanje

Ontvlucht of losgelaten

Toen hij even later in het weiland naar wormen ging zoeken, kon ik hem nog eens goed van top tot teen bekijken. Ik ontdekte dat  de vogel aan zijn rechterpoot een zwarte ring had, met daarop: NB 13. Dat wil zeggen: NB = Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. En getal 13 = het jaar 2013. Dus kwam deze vogel vermoedelijk uit een volière, misschien ontvlucht of losgelaten? Een tijdje later verscheen er nog een zelfde spreeuw en zover als ik het zien kon had deze een rode ring om zijn/haar poot.

2 - DC_5469 - Prachtspreeuw Foto Louis Fraanje

De spreeuw met een ‘volle bek’ lekkere vette wormen – Foto: ©Louis Fraanje

Brutaal en sociaal

De driekleurige glansspreeuw (Lamprotornis superbus) is een lid van de familie spreeuwachtigen. Zijn leefgebied is te vinden in Noordoost-Afrika, waaronder Ethiopië, Somalië, Oeganda, Kenia en Tanzania.De driekleurige glansspreeuw is zeer algemeen in een groot deel van zijn leefgebied. Ze zijn sociaal en komen in zwermen voor, ook in steden waar hij zo brutaal is dat hij zelfs bij mensen bedelt. In het broedseizoen delen de mannetjes en vrouwtjes de taken van het bouwen
van een nest, het broeden en grootbrengen van gemiddeld vier jongen.

3 - DC_5494 - Prachtspreeuw-NB-13- Foto Louis Fraanje

Van opzij is de mooie tekening in zijn verenpak goed te zien – Foto: ©Louis Fraanje

Nest niet gevonden

Mede door het feit, dat de spreeuw druk bezig was om zoveel mogelijk wormen te verzamelen, vermoedde ik dat hij misschien ook wel een nest in de buurt zou kunnen hebben. Maar hoe ik ook de omgeving afgespeurd heb, ik heb het helaas niet kunnen vinden. Hoewel men in de boeken opgeeft dat de driekleurige glansspreeuw helemaal niet schuw is, liet hij zich hier bij ons echt niet zo gemakkelijk benaderen.

DC_6380- Ring 2078

Vanaf een heiningpaal kon hij het allemaal goed overzien – Foto: ©Louis Fraanje

Mooie verenpak

Vergeleken bij de gewone spreeuw bij ons in  Nederland, valt deze wel heel erg op en raak je helemaal in de ban van zijn mooie verenpak. Niet dat onze spreeuwen geen kleuren hebben, zeker wel, al vallen die normaal gesproken bijna niet op, alleen als ze net goed in het zonlicht verkeren kun je dat ontdekken.

DC_6383

Nog even op de punt van het hek en dan is hij verdwenen – Foto: ©Louis Fraanje

Mooie samenwerking

Het blijft in ieder geval een mooie ontdekking en zeker geen alledaagse. Hij heeft nu de vrijheid en – wie weet – komen er jongen groot? De boer zou mij in ieder geval op de hoogte houden als hij weer wat bijzonders had te melden.
Al met al toch een mooie samenwerking tussen een enthousiaste boer en vogelaar en een evenzo enthousiaste natuurfotograaf.

Bekijk ook het korte filmpje:

 

Mocht u ook een gelijksoortige ontmoeting hebben gehad met een ‘buitenbeentje’, laat het ons dan weten!

____________________________________________________________________________________________________

Uw natuurmoment!

silhouet-fotograafb-e1415561799201

Mooie, aparte en unieke foto’s, films en verhalen

De redactie van de Veluwenaar staat altijd open voor uw unieke ‘Natuurmoment’! Dit is mogelijk, door een mooie foto en/of filmpje met uw eigen verhaal naar ons te mailen (zie onder)!
Het is uiteraard van belang dat uw ‘Natuurmoment’ een aanvullend en interessant karakter heeft en in de regel op de Veluwe heeft plaatsgevonden, uitzonderingen natuurlijk daargelaten.
Het is belangrijk, dat u eigen foto/film-materiaal gebruikt (dit in verband met copyright) en dat uw foto’s en films uiteraard van goede kwaliteit zijn om te kunnen publiceren!

De redactie behoudt zich uiteraard wel het recht voor om i.o. ingezonden artikelen aan te passen. Daarnaast kan het soms gebeuren, dat de redactie om een bepaalde reden besluit om foto’s en/of artikelen niet te plaatsen.

De Jac. Gazenbeekstichting is een vrijwilligers-organisatie die zich geheel belangeloos inzet voor het behoud van natuur en cultuur op de Veluwe. Derhalve kunnen er – op wat voor wijze dan ook – geen rechten ontleend worden aan uw bijdragen. Ook stelt de redactie van de Veluwenaar zich niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, die voortvloeien uit het geplaatste artikel!

U kunt uw bijdrage sturen naar: info@de-veluwenaar.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/07/09/driekleurige-glansspreeuw-in-de-wei/