Heerlijk, de lente is begonnen

Kieviten en grutto’s laten zich horen. Het wordt tijd voor bezoek aan de polder

Morgen is het Pasen, heel vroeg dit jaar en op Eerste Paasdag wordt de tijd verzet. Na een reeks koude
nachten breekt de mooiste tijd van het jaar weer aan. Je kunt volgende week ‘s avonds weer wat in de tuin doen of een wandeling maken. De vogels zijn actief: merels, zanglijsters, vinken en duiven laten zich horen. Je ziet ze met nestmateriaal slepen. Op plekken waar je het niet verwacht, zit ineens een nest van een duif of een merel.

bk12natpolder1

Het Nijkerker Stoomgemaal ‘Hertog Reinout’ is het enige nog werkende stoomgemaal met twee buitenschepraderen in Nederland. Het rijksmonument is op Tweede Paasdag in werking te bewonderen. Vooral voor kinderen is het interessant om eens te laten zien hoe machines vroeger door stoomkracht werden aangedreven – Foto: ©Gerrit de Graaff

Voorkeur aan de polder

Natuurliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen in de komende tijd, maar ook als je niet van de natuur houdt, doet het jonge groen en de zang van de vogels weldadig aan. Heerlijk, de lente is begonnen. De mooie natuurgebieden van de Gelderse Vallei liggen binnen handbereik. Overal wordt het prachtig. Voorjaarsbloemen beginnen te bloeien. Als natuurliefhebber moet je overal tegelijk zijn, maar ik geef nu de voorkeur aan de polder, want je krijgt daar meteen het echte voorjaarsgevoel.

De polder Arkemheen bij Nijkerk is op dit ogenblik de moeite waard: kieviten, grutto’s, tureluurs, rietgorzen, eenden en ganzen: al die vogels hebben het voorjaar in de kop. Bovendien is het Nijkerker stoomgemaal ‘Hertog Reijnout’ en het Putter Stoomgemaal op Tweede Paasdag in werking te zien. Zorg dat u er om 11.00 uur bent, want dan staan de beide gemalen ‘onder stoom’. Later en vooral na de middag verdringen belangstellenden zich bij de stoommachines.

bk12natpolder2

Bezoekers kunnen op Tweede Paasdag ervaren hoe rustig de stoommachine van het Nijkerker gemaal werkt – Foto: ©Gerrit de Graaff

Nijkerker Stoomgemaal

In het jaar 2016 zijn er verschillende maaldagen, waarbij de machine in het stoomgemaal ‘Hertog Reijnout’ draait als van ouds. Dit jaar valt de eerste maaldag op Tweede Paasdag. Bezoekers kunnen dan ervaren hoe de polder in vroeger jaren met stoomkracht werd drooggemalen. Interessant is ook het bezoekerscentrum Arkemheen bij het Nijkerker stoomgemaal. Het is stijlvol ingericht door de Stichting Stoomgemaal Nijkerk. Er is een gelegenheid om iets te drinken en er zijn boeken verkrijgbaar over de geschiedenis van het stoomgemaal en de polder Arkemheen.

Het stoomgemaal ‘Hertog Reijnout’ is te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Alleen op maaldagen wordt de stoommachine in werking gezet en wordt een toegangsprijs gevraagd:
volwassenen. € 3.50, kinderen tot en met 14 jaar € 1.75 p.p.

bk12natpolder3

Het Putter Stoomgemaal (gebouwd in 1885) is in 2006 in gerestaureerd en draait nu 10 jaar. Tijd voor een feestje op 18 juni – Foto: ©Gerrit de Graaff

Putter Stoomgemaal

Het in 1886 gebouwde Putter Stoomgemaal heeft jarenlang gezorgd voor het waterpeil in de polder. In 1971 is het stoomgemaal vervangen door een elektrisch gemaal dat direct aan de dijk werd gebouwd. Vijf jaar later is het stoomgemaal op de monumentenlijst geplaatst. Daarna heeft het stoomgemaal meer dan 25 jaar lang staan
verpieteren. In 1980 is het gemaal in eigendom gekomen van de familie Van de Klok. Zij hebben in 2000, met behulp van een aantal vrijwilligers, de aanzet gegeven tot de restauratie van het gemaal. Op 16 juni 2006 was de restauratie afgerond.

bk12natpolder4

Het Putter Stoomgemaal werkt op Tweede Paasdag. De heer Rob Bosman is (al zestien jaar) één van de elf vrijwilligers – Foto: ©Gerrit de Graaff

Kleinste stoomgemaal

Het Putter Stoomgemaal draait nu al tien jaar als vanouds. Op zaterdag 18 juni 2016 wordt dat gevierd met een feestelijke jubileum-maaldag. Op Tweede Paasdag wordt de machine ‘onder stoom’ gezet. Belangstellenden zijn van harte welkom om het kleinste stoomgemaal van Nederland te komen bekijken. Je ruikt dan de geur van stoom en warme olie. De toegang is gratis, maar een donatie is natuurlijk welkom. Elke woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur zijn vrijwilligers aanwezig en is het Putter Stoomgemaal geopend voor het publiek.

Fietsen

Als het op Tweede Paasdag mooi weer is: neem de fiets(en) mee op de auto en zet de auto op de parkeerplaats bij het Nijkerks Stoomgemaal. Het gemaal bekijken en dan op de fiets over de Zeedijk naar het Putter Stoomgemaal en later weer terug. Neem de verrekijker mee. Af en toe even stoppen om naar de vele soorten vogels in de polder te
kijken verderop in de Schuitenbeekdelta, aan de linkerkant van de dijk. Ga om half tien van huis, want na de middag
wordt het druk op de Zeedijk en in de beide stoomgemalen.
Veel plezier.

Ook gepubliceerd in Barneveldse Krant – 26-03-2016 – Aflevering 502

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/03/26/heerlijk-de-lente-is-begonnen/