Veluwse natuur vermalen door dure windmolens

Ambtelijke- en windmolens bedreigen Veluwse natuur

Het Barneveldse college van burgemeester en wethouders wil een proef starten met windmolens in de bossen rond Garderen of Kootwijk.Volgens de gemeente hebben ,,voorlopige resultaten” van een verkenning van de provincie Gelderland uitgewezen dat het niet onmogelijk is om op bepaalde boslocaties in de gemeente Barneveld windmolens te plaatsen. De gemeente beschouwt een boslocatie voor ,,een grotere opstelling van vier tot vijf turbines” als een ,,reële optie”, blijkt uit de windvisie. Moderne windmolens zijn tegenwoordig zo hoog, dat ze boven de hoogste bomen in het bos uitkomen, waardoor voldoende wind kan worden opgevangen.

Is dit het toekomstbeeld voor onze Veluwe? – Foto: ©Louis Fraanje

Doorgedraaide waanzin

Wij als Jac. Gazenbeekstichting wisten niet wat we hoorden, toen we deze plannen vernamen. De bedenkers van deze onzinnige plannen, moeten echt een klap van een ‘molenwiek’ hebben gehad, was onze eerst reactie. Ook vinden we het onbegrijpelijk, dat zelfs “NATUURORGANISATIES”, zich inlaten met deze onzin. En dan de provincie Gelderland, die enorm veel gemeenschapsgeld en energie in de rust en ruimte van de Veluwe heeft gestoken; die provincie zou zich verre moeten houden van deze plannen. Lees verder >>

Eurohaus

Subsidie is geld van u en mij – Foto: ©ARAG

Enorme subsidiebedragen

Niemand heeft het trouwens over de enorme subsidiebedragen die in deze windmolens gestoken worden, die in de miljarden lopen. Tegenover deze vele miljarden euro’s gemeenschapsgeld – geld van u en mij – staat slechts minder dan vijf procent extra duurzame energie.

Bovendien gaat verreweg het grootste deel van dit bedrag naar buitenlandse fabrikanten van windmolens.

Zonne-energie als alternatief

Daar komt nog bij dat volgens de meeste deskundigen windenergie allesbehalve efficiënt is, zeer duur en nauwelijks bijdraagt aan een verbetering van het klimaat. Ze wijzen er ook terecht op dat, zelfs in ons land, zonne-energie de toekomst is; door technologische ontwikkelingen neemt het rendement toe en ook de kosten worden lager.

Opgescheept

Nog los van de andere nadelen die aan windenergie kleven, zoals horizonvervuiling is deze ontwikkeling een extra argument om de bouw van deze windmolens voorlopig maar uit te stellen. We zitten straks opgescheept met duizenden dure windmolens, terwijl elders in de wereld, gebruik wordt gemaakt van de modernste rendabele zonne-energie.

duurzame energie_

Zonne-energie is zo gek nog nie… – Foto: ©Ekomation.nl

Energiebesparing

Om te voorkomen dat men in de toekomst voor de zoveelste keer een onderzoek moet starten naar weggegooid geld, is het noodzakelijk dat het komende jaar eerst alle kosten en baten van dit windmolen-project goed in beeld worden gebracht alvorens met de bouw te beginnen.

Daarnaast moeten ook betere alternatieven worden bekeken, zoals een stimulans voor een grootscheepse energiebesparing bij burgers en bedrijven. Elke euro die daaraan wordt uitgegeven heeft voor de groei van onze economie en werkgelegenheid een veel hoger rendement dan euro’ s die aan windmolens worden besteed. Hierbij zullen wij vooral ook rekening moeten houden met de generatie die na ons komt!

Lees ook: Enorme windmolens in het Veluwse bos?

___________________________________________________________________________________________

Ambtelijke molens!

Heel erg vreemd, dat de provincie Gelderland in november 2014 de gemeente Barneveld schrapt van de lijst voor windmolens, en zij nu zelf het plan weer heeft opgepakt?

Lees: Provincie schrapt ‘Barneveldse’ windmolens | Barneveldse …

___________________________________________________________________________________________

De Barneveldse gemeenteraad buigt zich woensdag 27 januari over de windvisie!

Bijwonen: Raadsvergaderingen – Gemeente Barneveld

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/01/23/23591/