De Reijerscamp, van landbouw naar natuur

Natuurontwikkelingen en verbindingen op de Veluwe

Met het omgevormde natuurgebied de Reijerscamp en het ecoduct “Jac. P. Thijsse” laat Natuurmonumenten zien hoe mooi natuurontwikkeling eruit kan zien.Een prachtig stukje verbinding tussen verschillende natuurgebieden, waar planten en dieren weer een kans krijgen. Onze eigen Omroep Gelderland maakte er een schitterende documentaire over!

SREGIOOG_AFSLAGREYER

Luchtopname van ecoduct  “Jac. P. Thijsse” over de A12 tussen Ede en Oosterbeek. Dit ecoduct verbindt de natuurgebieden Planken Wambuis en Reijerscamp – Foto: ©Omroep Gelderland

Akkers werden natuur

In 2005 werd Natuurmonumenten eigenaar van de Reijerscamp. De voormalige akkers werden omgevormd tot natuurgebied. Paden werden verlegd, er kwamen poelen, bosjes en een uitkijkpunt. Na de opening van het ecoduct in maart 2013, staken de eerste edelherten voorzichtig het ecoduct over, om na het uitstapje terug te keren naar Planken Wambuis. Inmiddels verblijft een aantal herten vrijwel permanent op en rondom de Reijerscamp. De dieren kunnen zich van hieruit verder gaan verspreiden via het Renkums Beekdal tussen Renkum en Wageningen naar de uiterwaarden van de Rijn bij Wageningen.

Mooi resultaat

“Dit is een kroon op ons werk”, aldus beheerder Machiel Bosch. ”Natuurmonumenten heeft zich jaren ingezet voor de aanleg van ecoducten op en rondom de Veluwe om op die manier het leefgebied van dieren te vergroten. Uit de achterbanraadpleging die we in 2013 hielden over de omgang met wilde dieren, bleek dat er grote steun is voor het verbinden en vergroten van natuurgebieden”.

natuurmonumenten

Beheerder Machiel Bosch van Natuurmonumenten in de documentaire over de ontwikkeling van de Reijerscamp – Foto: ©Omroep Gelderland

Eerste hertenkalfje op de Reijerscamp

In mei 2014 had Natuurmonumenten een primeur voor natuurgebied de Reijerscamp bij Wolfheze: voor het eerst sinds de opening van het ecoduct in het jaar daarvoor in 2013, was daar een hertenkalfje geboren. Aan weerszijden van het ecoduct staan camera’s die vastleggen welke dieren het ecoduct oversteken. Het kalfje was gespot door de camera aan de Reijerscampzijde. Op het ecoduct staat een één meter hoog raster. Een volwassen hert kan daar gemakkelijk over, maar een hertenkalfje nog niet. Daardoor is zeker dat het kalfje op de Reijerscamp is geboren. En dat is bijzonder, want tot een jaar geleden konden edelherten niet van Planken Wambuis naar de Reijerscamp. Nu het ecoduct is geopend dus wel. Het raster staat er overigens om te voorkomen dat wilde zwijnen van Planken Wambuis naar de Reijerscamp lopen.

Afslag Reijerscamp

Het ecoduct “Jac. P. Thijsse” biedt toegang tot natuurgebied de Reijerscamp, ten zuiden van de A12 tussen Ede en Arnhem. Natuurmonumenten heeft met grote machines dit landbouwgebied in tien jaar tijd omgevormd tot Nieuwe natuur. Het hele ontwikkelingproces van landbouw naar natuur wordt in beeld gebracht in deze documentaire.Beheerder Machiel Bos noemt het tuinieren in Nederland: “Maar wat geeft het, als je er weer een mooi stuk natuur bijkrijgt?”

han_ten_seldam - kopie

Faunabeheerder Han ten Seldam, enthousiast over “de Reijerscamp” – Foto: ©Natuurmonumenten

Bronst op “de Reijerscamp”

Er is een heideveld aan het ontstaan met heidevlinders, de zandhagedis voelt er zich thuis en natuurlijk de edelherten die al met velen gemigreerd zijn naar de overkant. Faunabeheerder Han ten Seldam is er ook zeer content mee en vertelde trots dat er ook al “bronst” plaatsvindt op de Reijerscamp. “Zeker zo’n dertig tot veertig stuks roodwild leven er nu, maar de doelstand ligt op zo’n 12 stuks. Om schade te voorkomen aan landbouwgebieden, wordt het teveel aan dieren afgeschoten”, aldus Ten Seldam in de documentaire.

Bron: ©Omroep Gelderland/Natuurmonumenten

____________________________________________________________________________________________________

Bekijk ook de documentaire: “Afslag Reijerscamp, nieuwe natuur tussen Veluwe en Rijn”

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/01/08/reijerscamp-van-landbouw-naar-natuur/