Gijs van Ginkel(1930-1994) alias “Valleischut” – Deel 6

DSCN9838-1

Gijs van Ginkel (1930-1994)

De “Vliegende Brigade”

In deze tijd van bezuinigingen, waarbij sprake is van het naar huis sturen van 3300 politiemensen, waaronder de zogenaamde Veldpolitie, is het wel eens goed om na te gaan waarom dit kleine keurkorps is ontstaan.
Het begon allemaal op het Ministerie van Justitie te ‘s Gravenhage toen daar op 29 juli 1955 een brief uitging naar de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie, Generaal Penders.

Het onderwerp van die brief was het formeren van een detachement van politiemensen ter beteugeling van de wildstroperij op de Veluwe. Want gelet op de omvang, welke de wildstroperij en met name de grofwildstroperij aldaar had aangenomen, achtte de Minister het noodzakelijk dat op korte termijn maatregelen werden getroffen. Dat korte termijn werd serieus genomen, want de Generaal had maar te zorgen dat op 15 augustus 1955, dus 17 dagen later, 10 manschappen van zijn Korps konden beginnen op de Veluwe.

Huisvesting

Het geheel kwam onder leiding te staan van de legendarische Majoor De beaufort, terwijl voor de uitvoering van de dagelijkse dienst de Groepscommandant uit Barneveld verantwoordelijk was. In die tijd wist men nog van opschieten en handelend optreden. Omdat deze tien politiemensen uit het gehele land werden gehaald, dienden zij gehuisvest te worden. Dit was geen probleem, men werd ondergebracht in ‘Het Jachthuis’ van hotel ‘Oranje oord’ te Hoog Soeren, voor de prijs van ruim zeven gulden en achtentachtig cent inclusief volledig pension.

DSC_8649

De ‘Vliegende Brigade’ voor het kerkje in Hoog Soeren. Van links naar rechts: Wachtmeesters J. van der Velden, C.L. Kattenvilder, M. de Visser, C.J. Duivenboden, H. Th. Collignon, de Commandant Majoor Jhr. B.W.F. de Beaufort, de Wachtmeesters J. Vroege, B.M. de Wijs, J. Castricum, gedeeltelijk zichtbaar Opperwachtmeester H. van Hulst. de Wachtmeesters O.H. Kleveringa en J.G.M. Nijland – Foto: ©Archief C. Schriek

Veldkijkers

Veldpolitie-embleem-verbeterd-26-12-2013Men mocht uiteraard wel op gezinsbezoek, maar geen vakantieverlof opnemen en men moest dag en nacht beschikbaar zijn. Overwerkuren mochten niet in rekening gebracht worden, maar er was een compensatie van vijf gulden per man per dag. Zo ging dat toen nog. Voor het vervoer kwamen twee jeeps en twee solo-motoren van het merk ‘Matchless’. Voorts achtte de Minister van Justitie het van belang dat aan elk lid van het detachement een veldkijker ter beschikking werd gesteld. Dit gaf problemen, want de Intendance van de Rijkspolitie had geen veldkijkers meer in voorraad en aankoop was niet mogelijk, daar het desbetreffende begrotingsartikel was uitgeput. Geen bezwaar, collega’s van andere groepen moesten hun veldkijkers inleveren ten behoeve van het Velddetachement.

Aan het werk

Trouwens men moest maar zorgen voor z’n eigen rubber laarzen voor de velddienst. En alzo meldden zich op die legendarische datum 15 augustus 1955 om 14.00 uur, tien rijkspolitiemensen met hun commandant bij de Commandant van het district Apeldoorn en kon het eerste detachement Veldpolitie zijn werk aanvangen.

Bij het introduceren van dit nieuwe onderdeel(tje) van het Korps Rijkspolitie bij de Groepscommandanten, de Gemeentepolitie en de jachtopzichters op de Veluwe, werd voor het eerst de betiteling ‘Vliegende Brigade’ door de Overste Mollerus gegeven aan het nieuwe detachement. Deze naam zou het nadien altijd blijven dragen.

DSCN0023 - kopie

De Veldpolitie komt in actie – Foto: ©Herman Stegeman (†)

Bezorgdheid

Begin januari 1956 bracht Overste Mollerus verslag uit van de bereikte resultaten van de op jachtgebied deskundige Rijkspolitieambtenaren. In dit verslag kwam kwam tot uitdrukking dat er in samenwerking met andere politieambtenaren en jachtopzichters zeer belangrijke resultaten waren bereikt en dat ten gevolge daarvan de wildstroperij grotendeels was beteugeld. Wel sprak in een begeleidend schrijven de Overste zijn bezorgdheid uit, dat bij opheffing van het detachement de wildstroperij ongetwijfeld in dezelfde mate als voorheen zou terugkeren en zelfs zou toenemen.

Daarom stelde de Overste voor om na 15 februari 1956 drie man blijvend in dienst te houden ten behoeve van de bestrijding van de stroperij op de Veluwe en de omliggende districten in het gewest Arnhem.

Tekst: ©Gijs van Ginkel(†) alias Valleischut – Ook gepubliceerd: De Nederlandse Jager – 26-5-1988 – jrg.93 – no.11

 

Lees ook: Gijs van Ginkel(1930-1994) alias “Valleischut” – Deel 7

 

Meer info:  Prikbord Veldpolitie Algemeen – Historie Korps Rijkspolitie

____________________________________________________________________________________________________

Op het prikbord van de Veldpolitie Utrecht vonden we onderstaande foto! 
Veldpolitie_Zeist_86_87_wvb(7VGroep Veldpolitie Zeist, waarschijnlijk uit 1986. Kan ook 1987 zijn)

Veldpolitie Zeist, waarschijnlijk uit 1986. Kan ook 1987 zijn). V.l.n.r. W.A. van Dijk, Gijs van Ginkel (†), de andere personen zijn bij ons niet bekend.

Met dank aan Wout van Brouwershaven

____________________________________________________________________________________________________

Wie kan ons helpen aan informatie van en over Gijs van Ginkel en
over de Veldpolitie in het bijzonder op de Veluwe? 

Redactie de Veluwenaar – emailadres: Klik om u email programma te openen

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/01/08/gijs-van-ginkel1930-1994-alias-valleischut-deel-6/