Gijs van Ginkel(1930-1994) alias “Valleischut” – Deel 7

Restaurant Boschzicht in Scherpenzeel

Van Ginkel bij afscheid van Veldpolitie, koninklijk onderscheiden

Gijs van Ginkel beëindigde woensdag 24 januari 1990, na een intensieve werkperiode, zijn loopbaan bij de Veldpolitie, wegens het bereiken van de FLOleeftijd.

Receptie

Ter gelegenheid hiervan werd ‘s middags een afscheidsreceptie gehouden in Restaurant Boschzicht te Scherpenzeel gehouden. Tijdens deze receptie werd Gijs van Ginkel koninklijk onderscheiden met de Orde van Oranje Nassau.

DSC_4544

De heer W.A. van Dijk, adjudant der Rijkspolitie en commandant van de groep Veld- en Millieupolitie Zeist, heet iedereen welkom – Foto: ©Archief Van Ginkel

Officieel afscheid

W.A. van Dijk, adjudant der Rijkspolitie en commandant van de groep Veld- en Millieupolitie Zeist, heette aan het begin van deze bijzonder druk bezochte receptie iedereen van harte welkom en gaf als eerste het woord aan de districtscommandant Utrecht, mevrouw M.P. Baars. Spreekster wist het te waarderen dat Gijs van Ginkel, ondanks bepaalde familieomstandigheden niet met de stille trom de dienst had willen verlaten, maar officieel afscheid wenste te nemen. Vandaar dat we hier nu gezellig bijeen zijn met Gijs, zijn schoonouders en alle kinderen.

DSC_4581

Districtscommandant van Utrecht mevrouw M.P. Baars feliciteert Gijs van Ginkel met zijn Koninklijke Onderscheiding – Foto: ©Jan Pit/BDU

Ervaring 

De Veldpolitie neemt op deze middag met wat weemoed afscheid van Gijs, want er gaat iemand weg die in het korps altijd gezichtsbepalend is geweest. Een loopbaan die op 36-jarige leeftijd begon bij de Rijkspolitie, wat laat als men bedenkt dat de meesten al op 21-jarige leeftijd tot het korps toetreden. Hij had toen al een stuk levenservaring opgedaan en ervaring als jachtopzichter. Mevrouw Baars had wat in zijn dossier gekeken en gelezen dat Gijs zich al direct thuis voelde bij de Veldpolitie. Gewoonlijk moest iemand eerst twee jaar proeflopen alvorens hij een vaste aanstelling kreeg.

DSCN6991

Terwijl mevrouw Baars bij Gijs van Ginkel de eremedaille op de revers speld, maakt fotograaf Jan Pit van de Barneveldse Krant een foto – Foto: ©Archief Van Ginkel

Wars van ambtelijke taal 

In 1967, na 1 jaar dienst meldde een rapport dat Gijs hulpvaardig en betrouwbaar was, nooit op vrije tijd keek en deze ook nooit declareerde. Een vakman die schrander is, logisch denkt, een goede wetskennis heeft, schrijft veel en heeft gezag, kortom een man van de oude stempel, maar een belofte voor de toekomst.

In de loop der jaren bleef Gijs zichzelf, recht door zee, eenvoudig, wars van ambtelijke taal en een bijzonder goed collega. Op de zeventiende van deze maand januari was Gijs 25 jaar in overheidsdienst en overhandigde hem de gratificatie, een embleem en een schildje.

DSC_4541

Mevrouw M.P. Baars en Gijs van Ginkel tijdens de receptie in Boschzicht – Foto: ©Archief Van Ginkel

 Orde van Oranje Nassau

“Door je relatie met het district Utrecht zijn we je veel dank verschuldigd en daarom verheugd het ons, dat het Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft jou de eremedaille van de Orde van Oranje Nassau te verlenen wegens grote verdienste voor de samenleving,” aldus mevrouw Baars. Na deze woorden speldde zij hem de eremedaille op de revers. Nadat zij hem nog een brief van de Algemeen Inspecteur van het Ministerie van Justitie had voorgelezen, waarin de Minister hem van harte geluk wenste, was het woord aan de burgemeester van Scherpenzeel, de heer J. de Korte.

DSCN6975

Drie redenen

“Velen zullen zich hebben afgevraagd wat de burgemeester op deze afscheidsreceptie moet doen. Na het uitreiken van deze verdiende Koninklijke Onderscheiding zal het u duidelijk zijn. Echter er zijn nog drie redenen voor:

1. Dat Gijs al meer dan dertig jaar bij de reserve-politie is.
2. Dat Gijs zo Scherpenzeels is; hij kent het dorp als geen ander, bovendien jaagt hij op gemeentegrond.
3. Dat hij hier ook nog geboren is namelijk op Kolfschoten en van boerenhuize is.

DSCN6980-

Jachtopzichter en politieman

“Klaarblijkelijk zag hij toendertijd het leven op een boerderij niet zo zitten, want hij vertrok naar Hembrug waar hij bewakingsbeambte werd. Vervolgens solliciteerde hij bij de familie Van Beuningen waar hij jachtopzichter werd. In 1966 vertrok hij naar de Veldpolitie, maar bleef in Scherpenzeel wonen. Steeds in een gemeente-eigendom, eerst in het Koetshuis, nu in het Poorthuis, beiden vallen onder Monumentenzorg,” aldus De Korte.

 

DSCN9838-1

Politieman…

DSCN8206

… jachtopzichter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Hij bleef zichzelf

De Korte benadrukte zijn grote terreinbekendheid, zijn manier van vertellen, zijn uitstekend schrijven. Wat hij ook deed, hij wilde het goed doen, deed veel voor de gemeenschap, was altijd overal bij maar bleef altijd zichzelf. Hierna overhandigde de burgemeester Gijs namens de gemeente een prachtige mand met bloemen.

Lees ook: Gijs van Ginkel(1930-1994) alias “Valleischut” – Deel 8

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/01/22/gijs-van-ginkel1930-1994-alias-valleischut-deel-8/