Eerste kievitsei in Gelderland gevonden

Dick van Veldhuizen uit Scherpenzeel is de vinder

Naast Gooswilligen in Scherpenzeel is woensdag het eerste kievitsei in Gelderland gevonden. Deze vondst is op woensdag 11 maart om 16.00 uur gemeld bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Het ei is gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder, Dick van Veldhuizen van de Weidevogelbeschermingsgroep De Kiewiet uit Scherpenzeel, heeft het ei gevonden op een maïsperceel in Scherpenzeel.

3066417_

De trotse vinder Dick van Veldhuizen bij het nest – Foto: ©Marc de Leeuw

Nederland belangrijk 

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25 procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5 procent per jaar door de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20 tot 50 procent van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien.

Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding. Bescherming van nesten is daarom nodig. Ook is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen te groeien en volwassen te worden. Dat kan kruidenrijk grasland zijn, maar ook bouwland met niet beteelde randen.

500 vrijwilligers

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt circa 500 vrijwilligers van 34 weidevogelgroepen in Gelderland die actief zijn met het beschermen van weidevogels. Voor deze vrijwilligers organiseert SLG cursussen over bescherming en monitoring. Ook schaft zij materialen aan en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. Deze weidevogelbeschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren.

5500 weidevogelnesten beschermd

De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om rustig te broeden. Sinds 2014 is de gratis app ‘Signalering vogelnesten’ beschikbaar (Apple en Android), speciaal voor boeren en loonwerkers. Hiermee kan een loonwerker na inloggen in de database van weidevogelbescherming.nl, zien waar de nesten liggen op het perceel. In 2014 hebben de Gelderse weidevogel-vrijwilligers maar liefst 5500 weidevogelnesten beschermd.

3066416_

Het eerste kievitsei, een pareltje in de wei – Foto: ©Marc de Leeuw

Ogen in het veld 

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook de ogen in het veld om te weten waar het beheer dat jaar moet worden aangepast om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. Samenwerking van alle betrokkenen is dan ook een van de randvoorwaarden voor effectief weidevogelbeheer.
SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige weidevogelbescherming in onze provincie. Kijk voor info: www.landschapsbeheergelderland.nl/vrijwilligerswerk.

Eerste ei

Het het vinden van dit kievitsei is het Gelderse weidevogelseizoen 2015 begonnen. Weidevogelvrijwilligers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Meer informatie: Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Zie filmpje TV-Gelderland:

 

Filmpje als de eieren uitkomen:

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/03/13/eerste-kievitsei-in-gelderland-gevonden/