Maaien, van binnen naar buiten.
Ja, natuurlijk!

ReekalfWat u moet weten om ongelukken met reekalfjes bij het maaien te voorkomen.

De tijd van het maaien van weilanden is weer aangebroken. Helaas worden bij dat maaien elk jaar weer dieren, waaronder ree-kalveren, verminkt of gedood.
De regelgeving stelt dat dit voorkomen moet worden.
In de regelgeving is een zorgplicht opgenomen.
Iedereen moet voldoende zorg in acht nemen voor de in het wild levende planten en dieren en voor hun directe leefomgeving.
Dat betekent dat er geen handelingen mogen worden verricht die schadelijk zijn voor dier en plant.

Het is verplicht dergelijke handelingen achterwege te laten, of alle maatregelen te nemen, die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd, om de gevolgen van die handelen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan!
pdfIconDe ‘Vereniging Het Reewild’ wil, onder andere door het uitgeven van een folder, helpen bij het nemen van de juiste maatregelen en het kiezen van de juiste maaimethode. Want met het nemen van maatregelen én door op de juiste manier te maaien is het mogelijk het aantal maaislachtoffers sterk terug te brengen.

Maatregelen te nemen door de agrariёr

 • Bespreek het maaien een week vóór de werkzaamheden
  Waarschuw uw faunabeheerder minstens een week van te voren wanneer het betreffende veld gemaaid gaat worden. Maak een afspraak wanneer en met hoeveel mensen welke maatregelen worden genomen en of het perceel moet worden afgezocht naar reekalveren.

  Vrijwilligers van de Jac.Gazenbeekstichting zoeken naar reekalfjes (Foto: Fransien Fraanje)

  Vrijwilligers van de Jac.Gazenbeekstichting zoeken naar reekalfjes
  (Foto: Fransien Fraanje)

 • Maai van binnen naar buiten
  Reeёn, maar ook andere dieren, bevinden zich bij voorkeur in de randen van een perceel.
  Wanneer u van buiten naar binnen maait, dwingt u daardoor de dieren in een steeds kleinere ruimte. Vluchten over gemaaid terrein doen zij liever niet.
  Wanneer u in het midden van het perceel begint en vervolgens naar buiten werkt zonder dat eerst de perceelsgrens wordt gemaaid (zie tekeningen), kunnen de volwassen reeёn wél naar aangrenzende percelen of het naastliggende bos vluchten.
  Reekalveren vluchten niet!  Houd er rekening mee dat reekalveren niet vluchten, maar in het perceel blijven liggen. Schakel daarom altijd de faunabeheerder in om deze kalveren op te sporen.
 • Gebruik een “wildredder”
  Wildredder Foto: Fokke Wester

  Wildredder
  Foto: Fokke Wester

  Het is aan te bevelen om bij het maaien gebruik te maken van een zogenaamde wildredder op uw machine. Voor reekalveren tot circa 10 weken heeft dit echter geen nut omdat deze kalveren bij naderend gevaar juist stil en plat gaan liggen en het gevaar over zich heen laten komen. Ze zijn fysiek niet is staat om te ontkomen aan dit gevaar. Deze reekalveren kunnen dus niet vluchten voor onheil.

 • Beperk uw snelheid
  Helaas is er een spanningsveld tussen productie en natuur.
  Maaien met een 12 meter brede machine die met hoge snelheid rijdt, is productief maar ook dodelijk. Een lagere snelheid is minder productief, maar voorkomt veel leed.

Maatregelen en acties van de faunabeheerder

 • Houd contact met uw agrariёr en/of het loonwerkbedrijf.
 • Houd in de periode dat het maaien te verwachten is contact met ‘uw’ agrariёr.
  Zorg dat u op de hoogte bent van zijn maaiplannen en ook weet of er andere werkzaamheden op het land gaan gebeuren, die mogelijk een gevaar zijn voor de aanwezige dieren.
 • Houd ook contact met loonwerkers binnen uw WBE
  -om informatie te krijgen wanneer gemaaid wordt bij een agrariёr die niet zelf maait;
  -om de loonwerker zijn medewerking te vragen om onder andere zijn snelheid bij het maaien te beperken
 • Maak de avond voor het maaien het perceel ‘vreemd’
  Als het te maaien perceel klein is, kan men een dag voor het maaien het veld ‘vreemd’ maken. Dat kan door het ophangen van plastic zakken of zilverpapier. Daardoor is de kans groot dat de reegeit het perceel niet vertrouwd en haar kalf(-jes) veilig zal stellen door ze elders af te leggen.

  foto: Louis Fraanje

  Foto: Louis Fraanje

  Haal na het maaien al deze materialen weer snel weg.
  Als het veld groot is en aan één kant aan een dekking grenst, kan men dat ook doen langs de dekking.

 • Zoeken naar reekalveren
  Bij percelen waar regelmatig reeёn worden gezien is het zoeken naar reekalveren noodzakelijk. Maar wel zo kort mogelijk vóór het maaien. Doe dat met meerdere mensen op één lijn, eventueel met een zeer ervaren hond.

  Foto: Rita Stein

  Foto: Rita Stein

  Wanneer u een reekalf vindt kunt u dit kalf met gras en al oppakken en uit het maaiveld brengen. Let op dat het dier niet direct weer terugloopt!

 • Stand by
  Probeer altijd een aantal mensen ‘stand by’ te houden voor het nemen van directe maatregelen, wanneer er gemaaid gaat worden zonder dat u dat van tevoren wist.
  Als dat gebeurt spreek dan later uw agrariёr of loonwerker daarop aan en maak goede afspraken voor een volgende keer.

  Foto: Vereniging Het Reewild

  Foto: Vereniging Het Reewild

Meer informatie
Uiteraard kan in een folder maar heel summier worden ingegaan op het probleem van maaislachtoffers. Mocht u meer gedetailleerde informatie willen hebben, dan kunt u terecht op de website van Vereniging Het Reewild.

MAAI VAN BINNEN NAAR BUITEN
Kleine percelen:

 1. Ga naar het midden van het perceel.
 2. Maai de eerste rondgang met maaier aan binnenzijde.
 3. Machine keren en dan van binnen naar buiten maaien.
 4. Maai tenslotte de randen en overhoeken.

1totenmet4

Langwerpige percelen, met en zonder greppels:

  • Maai van binnen naar buiten.
  • Eerst het perceel en daarna de greppels uitmaaien.

langepercelen

 Meer informatie:

Vereniging Het Reewild
Antwoordnummer 7019
3970 TA Driebergen
www.reewild.nl

Op  staat een filmpje over hoe u moet handelen als u tijdens een wandeling een reekalfje vindt.
Bekijk het door hier te klikken

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/05/07/maaien-van-binnen-naar-buiten-ja-natuurlijk/