Terug naar Beheerders inlog

Disclaimer

Copyright op weblog De Veluwenaar van de Jac. Gazenbeekstichting

De teksten, tekeningen, bewegende beelden, foto, animatie, geluidsopnamen of elk ander audio- en/of visueel object op weblog van de Jac. Gazenbeekstichting, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers.

Neem voor vragen met betrekking tot copyright contact op met de redactie:

Copyright on weblog De Veluwenaar

All right reserved. Absolutely no rights of distribution by sale or other transfer of ownership or by rental, lease or lending, preparation of derivative works, or reproduction, in whole or in part, is granted. No text, graphics or photos may be downloaded for use on another website, without express permission of the authors or owners of the material. PLease contact the webmaster for inquiries: www.de-veluwenaar.nl

Foto en filmmateriaal op weblog De Veluwenaar

Voor het gebruik van alle foto’s op onze websites is de disclaimer van toepassing!

10 geboden van het foto-auteursrecht

 1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
 2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
 3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen.
  Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
 4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
 5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
 6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen, gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
 7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.
 8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
 9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
 10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/inloggen/disclaimer/