1944 – Belgische Marc Wellens en zijn Veluwe – 2024

1944 Marc Wellens 2024

1944 Marc Wellens 2024

Overlijdensbericht van onze Belgische vriend en donateur Marc Wellens…

Marc Wellens werd geboren op vrijdag 28 juli 1944 te Peer en op donderdag 16 mei jl. is hij op 79 jarige leeftijd  te Tremelo in Belgie overleden.

Marc en ook zijn vrouw Yvonne waren al ruim 25 jaar donateur van de Jac. Gazenbeekstichting en kwamen ook altijd op de jaarlijkse donateursavonden bij Floor in Lunteren.

Bijzonder

Heel verdrietig en tegelijkertijd ook bijzonder (toeval bestaat niet), dat Marc Wellens op dezelfde dag is overleden, als dat wij onze donateursavond bij Floor in Lunteren hadden.

Tijdens mijn openingswoord hebben we samen met de mensen in de zaal bij Floor in Lunteren, nog aan hen gedacht en verteld dat het heel ernstig was met Marc, niet wetende dat het zo snel zou gaan.
Dan grijpt het overlijden van iemand die je zo goed kent hard in, vooral ook omdat zij er altijd bij aanwezig waren.

Herinnering

In het verslag dat geschreven is over ons eerste lustrum, het 5 jarig bestaan van de Jac. Gazenbeekstichting op vrijdag 25 oktober 1996, die zoals gewoonlijk ook bij Floor in Lunteren werd gehouden en waar Marc en Yvonne uiteraard ook aanwezig waren, kwam ik nog een heel mooi stukje over hen tegen:

België

Onder degenen die tijdens het dankwoord van de voorzitter speciaal werden genoemd, bevinden zich Yvonne en Marc Wellens uit het Belgische Werchter bij Brussel. Door hun regelmatige vakanties op de Veluwe kwamen zij in aanraking met de Jac. Gazenbeekstichting.

“Wij gaan regelmatig met vakantie naar Hoenderloo,” vertelt mevrouw Wellens. “Tijdens een van die keren dat we daar waren, lazen we in de krant dat er een boek was verschenen over de Veluwe. Dat was ‘Oog in oog met de Veluwe’, daarin stond het telefoonnummer van de Jac. Gazenbeekstichting vermeld. Zodoende kwamen we in aanraking met de stichting.”
Vooral de rust, de geur en de natuur van de Veluwe trekken Yvonne en Marc Wellens aan!

Linda Zeggelaar / Kwartaalblad De Veluwenaar /  januari 1997

Yvonne zelf hierover: “Er zullen wel niet veel donateurs van de Jac. Gazenbeekstichting zijn die Marc kennen. We zaten altijd achter in de zaal. Het was al genoeg dat we als Belgen opvielen omdat jij het vermelde. Het waren dan ook twee Belgen die met hart en ziel van de Veluwe hielden en het ook proberen door te geven aan ons kinderen.”

Voorzitter  Fraanje in gesprek met Marc en Yvonne Wellens op de Donateursavond in 2015 - Foto: ©Marianne Verwoert

Voorzitter  Fraanje in gesprek met Marc en Yvonne Wellens op de Donateursavond in 2015 – Foto: ©Marianne Verwoert

Korte terugblik

Al enkele jaren was Marc getekend door de ziekte van Parkinson, steeds meer bepaalde het de dagelijkse gang van zaken, hij werd steeds stiller. Die laatste vijf maanden ging het allemaal zo snel. Op 14 januari werd hij plots ziek, hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Niet meer naar huis kunnen komen maar een thuis vinden in Damiaan in Tremelo. Het ging allemaal zo snel. Niet meer kunnen gaan of staan, verward zijn, het was allemaal niet gemakkelijk. Hij zei wel eens: “Voor mij is het genoeg”, “We gaan er het beste van maken”. Enkele weken geleden zei hij nog: “Ik ben de wereld aan het verliezen.”

Harde werker

Van opleiding was Marc bouwkundig tekenaar, hij werkte 11 jaar in de Brouwerij Haacht maar zijn langste tijd was hij werkzaam voor De Lijn, eerst als buschauffeur en later in de administratie van het hoofdkantoor. Buschauffeur dat was zijn leven en ook in de laatste tijd kwam dat naar boven.

Marc was een harde werker, hij heeft aan het huis veel gedaan. Zijn gezin was hem dierbaar en met Yvonne Uyterhoeven was hij bijna 57 jaar getrouwd. Samen hebben ze zoveel met elkaar gedeeld, “goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid” zoals ze eens aan elkaar voor het Altaar van de Heere hadden beloofd.

Met veel liefde en zorg is Yvonne hem nabij geweest. Elke dag ging ze twee keer naar Tremelo om hem te helpen met het eten. Voor zijn kinderen was hij de bezorgde vader die richting in hun leven gaf. Ook de kleinkinderen en achterkleinkinderen waren hem dierbaar, ze waren altijd welkom bij Grootva.

Marc kon genieten van de kleine dingen van het leven en ook de vakanties met het gezin, hoe hij zijn kinderen leerde kijken naar dieren en de natuur.
Vanuit zijn geloof wist Marc dat het sterven niet het einde van alles is, niet de ondergang van alles maar de overgang naar het Leven bij God.

(Bron: Familie Wellens)

De parochiekerk van Sint-Jan Baptist te Werchter waar de uitvaartdienst plaatsvond - Foto: ©Louis Fraanje

De parochiekerk van Sint-Jan Baptist te Werchter waar de uitvaartdienst plaatsvond – Foto: ©Louis Fraanje

Afscheid

Afgelopen woensdag 22 mei jl. zijn Fransien en ik in alle vroegte naar Werchter in België getogen, een plaats die niet ver van Brussel is gelegen, om aanwezig te kunnen zijn bij de uitvaartdienst om 10.00 uur in de parochiekerk van Sint-Jan Baptist te Werchter.
We hebben daar ter plekke, samen met zijn vrouw Yvonne, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden, afscheid genomen van onze vriend Marc Wellens.

Een emotionele dienst die geleid werd door Pastoor Andy Penne, in een totaal andere omgeving als dat wij gewend waren, maar ik wil er graag aan toevoegen, dat we ontzettend blij zijn om dit voor onze vrienden te kunnen doen. Waarbij tijdens en na de uitvaartdienst, vele herinneringen naar boven kwamen, maar dat is ook niet erg en het laat je weer eens heel duidelijk zien dat het leven hier op aarde eindig is.

Onze vriend Marc is de zoveelste op rij die ons is ontvallen en die ons is ons voorgegaan op de weg, die ook wij eens zullen moeten gaan, niemand uitgezonderd!
Wij wensen zijn vrouw Yvonne Wellens Uyterhoeven, kinderen, kleinkinderen, familie Wellens en Uyterhoeven en allen die hij lief had, heel veel sterkte en Gods nabijheid toe!🙏

Louis Fraanje, voorzitter Jac. Gazenbeekstichting

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2024/05/25/1944-belgische-marc-wellens-en-zijn-veluwe-2024/