Wat is genoeg?

Veluwenaar Louis Fraanje

Veluwenaar Louis Fraanje

Om over na te denken… of juist ter bemoediging!

Een oude bekende van mij zei ooit: “Ga tot aan je grens, draai je om… en kijk hoe groot je speelveld is, want… hij die weet dat genoeg is genoeg, heeft altijd genoeg!” Hij wilde met deze uitspraak eigenlijk even aangeven, dat steeds maar meer, uiteindelijk toch nooit voldoet, want… voegde hij er nog aan toe: “genoeg is genoeg, dan blijft er ook nog wat over voor die ander!

De regenboog boven het uitgestrekte Veluwse landschap – Foto: ©Louis Fraanje

De regenboog boven het uitgestrekte Veluwse landschap – Foto: ©Louis Fraanje

Natuur als voorbeeld

Als ik buiten in de natuur rondkijk en zie hoe het er hier buiten in het veld aan toe gaat, de natuur gewoon haar eigen ritme volgt en de dieren hun instinct, straks weer in het voorjaar de natuur weer één grote kraamkamer is. Wat een prachtig voorbeeld van zorg, dan zullen wij mensen toch eindelijk eens moeten erkennen, dat dieren toch intelligenter zijn dan wij altijd dachten, dat ze ook vooruit kunnen denken en dingen plannen.

Dan denk ik bij mezelf, dat dieren een minder afgestompt instinct hebben dan de mens. Een dier heeft zijn instinct nog puur nodig om te overleven, voor de moderne mens geldt dat allang niet meer. Nee… omdat wij ‘helaas’ nog altijd denken, dat we het beter kunnen dan de natuur en als die gedachte niet verandert, vrees ik voor onze toekomst.

Voedertijd bij de boerenzwaluwen, de ouder komt met volle snavel aanvliegen bij haar jong – Foto: ©Louis Fraanje

Voedertijd bij de boerenzwaluwen, de ouder komt met volle snavel aanvliegen bij haar jong – Foto: ©Louis Fraanje

Anders denken

In mijn jeugd en ook later hoorde ik vaak mensen zeggen: “Och… het is maar een beest!” met andere woorden, die heeft geen gevoel of emotie, als ik dan protesteerde, werd mij vaak verweten dat ik naïef was. Maar… langzamerhand is men ook op dit gebied gelukkig anders gaan denken, hopelijk is het nog niet te laat?

Jac. Gazenbeek

Jac. Gazenbeek (1894-1975) – Foto: ©JGS/Bert Andrée

Jac. Gazenbeek (1894-1975) – Foto: ©JGS/Bert Andrée

Mede ook daarom, wilde ik graag afsluiten met enkele regels, die de inmiddels overleden Veluwse schrijver Jac. Gazenbeek(1894-1975) in zijn laatste boek: ‘Veluwe, wilt en bijster landt’ schreef:

“Het is interessant in de bijbel te lezen, hoe eeuwen geleden een volk al dringend werd gewaarschuwd zuinig te zijn op de ruimte.
Het was de profeet Jesaja, die uitriep: ‘Wee degenen, die huis aan huis trekken, akker aan akker brengen, totdat er geen plaats meer is’(zie het boek Jesaja, hoofdstuk 5).

Deze ‘cri de coeur’ moest een teken aan de wand, een goede raad zijn voor allen, die ten koste van de leefbaarheid onverantwoord met de ruimte omspringen, alles aan groen en weiden, akkers en struweel met een gerust geweten opofferen voor méér flats, fabrieken en wegen, voor méér asfalt en beton, totdat er geen vrije ruimte meer over is.”

Waardevol

Mede door de bovenstaande regels van Jac. Gazenbeek, met de woorden uit Jesaja, is de natuur als Gods Schepping, voor mij nog belangrijker en waardevoller geworden, want… het zijn de kleine dingen uit het dagelijkse leven, die wij moeten koesteren, omdat ze echt iets puur menselijks hebben. Gewoon heel eenvoudig het ‘kinderlijke’ kijken en genieten, niks meer en niks minder!

Door: ©Louis Fraanje

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2024/01/08/wat-is-genoeg/