Voor hen die achterblijven…

Veluwenaar Louis Fraanje

Veluwenaar Louis Fraanje

Stilstaan, herdenken en gedenken…

Vandaag  wil ik samen met u en jou eens een moment ‘stilstaan’ en daarbij onze gedachten laten gaan over hen die ons ‘ontvallen’ zijn.
Stilstaan bij hen die man of vrouw, vader of moeder, broer of zus, kinderen, familie, vrienden en kennissen en al die anderen, veraf en dichtbij, die er niet meer zijn, maar vooral ook aan hen die ‘alleen’ achterbleven met hun verdriet en pijn.

Sterfdag

Daarnaast is het vandaag ook de sterfdag van onze vriendin Christien Mouw, de bekende vrouwelijke schaapherder uit Elspeet, zij overleed op 16 december 2021 en werd 71 jaar.
Zij was getrouwd met Cos Mouw die tevens een zeer goede vriend van ons was en 7 jaar eerder overleed op 2 december 2014 ook hij werd 71 jaar. U hebt daar alles over kunnen lezen op ons weblog.

Wij  leven in gedachten mee met zoon Evert Mouw en zijn vrouw Mireille en wensen hen veel sterkte en Evert in het bijzonder, nu ook hij getroffen is door die vreselijke ziekte kanker. Dan staat je wereld op z’n kop en komt er van alles op je af, hoe moeilijk, ingewikkeld en ondoorgrondelijk kan het allemaal dan ineens zijn in het leven!

Herdenken

En mijn oude natuurvriend Gerrit de Graaff uit Barneveld, die afgelopen zomer de gezegende leeftijd van 90 jaar mocht bereiken, ook hij moest zijn geliefde vrouw Tiny missen, zij overleed op11 juni 2021 en werd 87 jaar, ook hier weer een lege plek met ontelbare herinneringen.

En zo kan ik wel een tijdje doorgaan met namen te noemen, maar dat ga ik niet doen, want de rij met namen van hen die overleden zijn, wordt alsmaar langer en langer. Ook de afgelopen week weer overleed een oude buurjongen Jaap Rijken uit Barneveld, een man die maar een paar jaar ouder was dan mij.
De zoveelste op rij die ons is ontvallen en die is voorgegaan op de weg, die ook wij allemaal eens zullen moeten gaan, niemand uitgezonderd!

Vandaar nu deze brandende kaars ter nagedachtenis en ter bemoediging voor de achterblijvers en laten wij ook zeker aan en om hen blijven denken en voor hen bidden en Gods nabijheid en zegen toewensen!🙏

Stilstaan, herdenken en gedenken...

Stilstaan, herdenken en gedenken…

Advent

Juist nu in deze Adventstijd, op weg naar het Kerstfeest, de tijd waarin overal in de wereld de kaarsen ontstoken worden, dit om te gedenken dat ruim 2000 jaar geleden Jezus Christus is geboren.
Dat Hij als een Herder onder ons heeft geleefd,  om de verloren schapen te zoeken en te redden, dus niet om de wereld te veroordelen, want de wereld was reeds verloren, reeds veroordeeld.
Daarnaast is de Advent ook de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Betrekkelijkheid

Ze zeggen niet voor niks, dat de dood heel dicht bij het leven ligt, want niets is zo betrekkelijk als het leven, vandaag ben je er nog en morgen kan het zomaar afgelopen zijn. Daar moet ik vaak aan denken, wanneer mensen soms zo gemakkelijk zeggen: “Nou, tot morgen dan, of tot volgende week, of tot volgend jaar etc.” Maar… wie zegt dat… wie beslist dat eigenlijk?  Als wij ‘s morgens opstaan, dan zeggen mijn vrouw en ik vaak tegen elkaar: “Wat mooi, we mogen weer een dag leven”.

Daarom wil ik graag afsluiten met deze prachtige regels: Tel uw zegeningen één voor één,. tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één,. en gij ziet Gods liefde dan door alles heen …” (Lied 256 uit de bundel van Johannes de Heer)

Door: ©Louis Fraanje

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2023/12/16/voor-hen-die-achterblijven/