Kleurrijk hoekje op een Veluws boerenerf

Veluwenaar Louis Fraanje

Veluwenaar Louis Fraanje

Buitenleven op het boerenland…

Zomaar ergens achteraf op de Veluwe, ontdekten wij dit kleurrijke hoekje bij de zijmuur van een oude boerderij. Dat is op zich natuurlijk al genieten , maar het geeft ook aan hoe men op het platteland bezig is met de eigen omgeving.

Boerenerf

Een prachtig woord ‘boerenerf’, een woord met betekenis, vooral als je het even los van elkaar ziet, boeren en erf, het woord dan, want ze zijn beide al generaties lang ‘onlosmakelijk’ met elkaar verbonden.
Mede daarom wil ik proberen om hier iets over te zeggen, mij ervan bewust zijnde, dat ik bij lange na niet volledig kan zijn, maar ik doe een poging daartoe.

Kringloop

Eeuwenlang is het boerenerf van vader op zoon overgegaan, ze erfden de boerderij van hun ouders en traden zo in hun voetsporen, ploegen, zaaien en oogsten, de eeuwige kringloop van het leven.
Boer zijn is een manier van leven, dat wordt je niet zomaar, daar groei je gewoon in op, of je maakt een bewuste keuze, omdat je iets hebt met je geboortegrond, met het land dat je voorouders bewerkten. Dat heeft niets met ‘geld’ te maken, maar met ‘gevoel’, niks meer en niks minder.

Kleurrijk hoekje op een Veluws boerenerf - Foto: ©Louis Fraanje

Kleurrijk hoekje op een Veluws boerenerf – Foto: ©Louis Fraanje

Geleend goed

Ik las ooit eens op de voorgevel van een boerderij de volgende tekst: “Geleend Goed”, duidelijker kon het niet. Want zo is het toch maar, niets is van onszelf, wij hebben alles in bruikleen hier op deze aarde. Gewoon goed met alles omgaan en een goed rentmeester zijn en als wij er straks niet meer zijn, mag een ander het weer gebruiken. Want bedenk altijd: “Het laatste hemd heeft geen zakken!”

Genoeg

De Schepping met al haar schoonheid is de mens in bruikleen gegeven, wij mogen erop wonen, de aarde op een eerlijke en onbaatzuchtige manier bewerken en bebouwen, daarna oogsten, gebruiken en bewaren. Zodat er uiteindelijk voor iedereen genoeg over kan blijven, want dat is nou precies zoals de Schepper het bedoeld heeft en nog steeds bedoelt!

“Hij die weet dat ‘genoeg is genoeg’, heeft altijd genoeg!”

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2023/10/02/kleurrijk-hoekje-op-een-veluws-boerenerf/