Wie zijn principes verkoopt heeft weinig meer te bieden!

Veluwenaar Louis Fraanje

Veluwenaar Louis Fraanje

Om over na te denken,  of juist ter bemoediging…

Zo’n uitspraak in de kop boven dit verhaal komt misschien wel eventjes heel hard binnen in een maatschappij die volledig op drift is geraakt, diezelfde maatschappij waarin alles maar moet kunnen en daarnaast ons ook nog eens steeds meer vanuit de politiek van alles wordt opgedrongen.

Vasthouden

Ik begrijp best, dat men op bestuurlijk niveau vaak compromissen moet sluiten en rekening moet houden met een reeks van uiteenlopende belangen, dat is helaas niet anders. Toch is en blijft bij dit alles, het vasthouden aan je eigen principes, normen en waarden, een heel belangrijk gegeven, zowel in het maatschappelijke als in het persoonlijke leven.

Zonsondergang bij Ede op de Veluwe - Tekst en foto: ©Louis Fraanje

Zonsondergang bij Ede op de Veluwe – Tekst en foto: ©Louis Fraanje

Veranderingen

Het Nederland van nu, is vooral de laatste jaren  mede door de verzuiling op allerlei gebied steeds meer veranderd en zeker niet altijd ten goede, want normen en waarden komen steeds meer in de verdrukking en zodra je duidelijk laat merken, dat je weigert om aan al die ‘gekkigheid’ mee te doen, dan wordt je als ‘ouderwets’ of ‘wereldvreemd’ versleten.

Tenslotte

Och… ik heb het al vaker gezegd en ik wil zeker niet de vrome jongen uithangen, maar ik ben er wel vast van overtuigd, dat de wereld om mij heen misschien wel kan veranderen, maar dat God niet veranderd is en daar wordt mijns inziens teweinig rekening mee gehouden of soms gewoon aan voorbij gegaan!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2023/09/18/wie-zijn-principes-verkoopt-heeft-weinig-meer-te-bieden/