Noordwaarts naar Texel Deel 119

Buiten bij de vogels op Texel…

Al zwervend door de polder Waal en Burg konden we genieten van de aanwezige vogels, vandaag enkele ganzen, de grutto en lepelaar. Al eerder zagen we hier ook kemphanen, kluten, bergeenden, tureluur en vele andere soorten.

Polder Waal en Burg

De polder Waal en Burg, oorspronkelijk kweldergebied, ontstond in 1654 door de aanleg van de Ruigendijk. Van de dijken die toen werden aangelegd om het gebied in te polderen, staat nog een deel overeind. In 1909 kocht Natuurmonumenten het eerste stukje polder: het lage, natte midden. Het water in de sloten in het midden van de polder is deels zout, omdat het zo laag ligt.

De waterstand wordt geregeld door weidemolentjes, die een groot aandeel hebben in het karakteristieke aanzicht van de polder. Na 1909 lag de ontwikkeling van de natuur onder de hoede van Natuurmonumenten lange tijd stil. Sinds 2010 koopt de landschapsbeherende organisatie echter steeds meer boerenland op om in te richten als natuurreservaat. (Bron: Texelinfo)

De polder Waal en Burg met een weidemolentje langs de sloot en vogels op de voorgrond - Foto: ©Fransien Fraanje

De polder Waal en Burg met een weidemolentje langs de sloot en vogels op de voorgrond – Foto: ©Fransien Fraanje

De grutto komt even heel parmantig langslopen - Foto: ©Fransien Fraanje

De grutto komt even heel parmantig langslopen – Foto: ©Fransien Fraanje

Met de prachtige gele dotterbloemen in beeld, komt er een nieuwsgierige meerkoet voorbij - Foto: ©Fransien Fraanje

Met de prachtige gele dotterbloemen in beeld, komt er een nieuwsgierige meerkoet voorbij – Foto: ©Fransien Fraanje

Echt schitterend om te zien hoe handig de lepelaar alles naarbinnen werkt - Foto: ©Fransien Fraanje

Echt schitterend om te zien hoe handig de lepelaar alles naarbinnen werkt – Foto: ©Fransien Fraanje

Scholeksters kabaal op het dak

En tenslotte werden we thuis onthaald door een stel scholeksters die bovenop het dak met luid kabaal indruk op elkaar probeerden te maken, dat is ieder voorjaar hetzelfde, de strijd om de vrouwtjes.
Ja, het zal je maar gebeuren op een rustige namiddag, dat ineens een heel stel scholeksters op de nok van het dak gaan staan bekvechten… ik geef het je te doen.
Het onophoudelijke felle riedeltje; ‘te… Piet… te… Piet’, is dan niet van de lucht, trouwens… aan dit geluid heeft de scholekster ook zijn bijnaam “Bonte Piet” te danken, een beetje luidruchtig afscheid misschien, maar wel heel erg leuk om mee te maken!

De scholeksters paraderen over de nok van het dak - Foto: ©Fransien Fraanje

De scholeksters paraderen over de nok van het dak – Foto: ©Fransien Fraanje

Dan breekt even later de strijd los om de vrouwtjes en is het een kabaal van jewelste - Foto: ©Fransien Fraanje

Dan breekt even later de strijd los om de vrouwtjes en is het een kabaal van jewelste – Foto: ©Fransien Fraanje

Tenslotte

We zijn ook nog op bezoek geweest bij het Museum Kaap Skil in Oudeschild, waar je veel te weten kunt komen over het maritieme verleden van Texel, daar hebben we ook ‘De Jurk’ uit het Palmhoutwrak bij Museum Kaap Skil kunnen bewonderen.
Voor de kust van Texel liggen tientallen scheepswrakken op de zeebodem. De schepen zijn gezonken in de eeuwen dat de Reede van Texel een belangrijk knooppunt was voor de wereldwijde handel over zee.
Eén wrak is wel heel bijzonder: het 17e-eeuwse Palmhoutwrak. Duikers vonden er de meest fantastische voorwerpen, die een enorme rijkdom weerspiegelen.

De indrukwekkende zijden jurk in Museum Kaap Skil - Foto: ©Fransien Fraanje

De indrukwekkende zijden jurk in Museum Kaap Skil – Foto: ©Fransien Fraanje

De Jurk

Een geweldig bewaard gebleven zijden jurk uit dit wrak werd wereldnieuws. De indrukwekkende zijden jurk is gevonden in een scheepswrak op de bodem van de Waddenzee. Deze jurk is te zien in Museum Kaap Skil, samen met een selectie van andere vondsten uit het Palmhoutwrak. (ww.kaapskil.nl)

Noordwaarts
.
We hopen in ieder geval dat u allen weer – in woord en beeld –  heeft kunnen meegenieten van deze en vorige  afleveringen ‘Noordwaarts naar Texel’ en wie weet, bij gezondheid tot ziens!

 

Lees ook: Noordwaarts naar Texel Deel 120

*******************************************************************************************************************************

Bekijk ook het filmpje:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2023/05/04/noordwaarts-naar-texel-deel-119/