Mens en natuur een samenspel

Veluwenaar Louis Fraanje

Veluwenaar Louis Fraanje

Eenzijdige belangenbehartiging, van wie dan ook, is oneerlijk en onjuist…

Voor veel boeren betekenen de nieuwe regels en verplichtingen de nekslag voor hun bedrijf, omdat de overheid nu een wurgend beleid voert. Maar boeren willen zich niet weg laten pesten door allerlei maatregelen, zij proberen al vele jaren en op allerlei manieren, zo goed mogelijk te innoveren en toch zijn ze telkens weer – letterlijk en figuurlijk – de klos.

Dwang

Alleen met het opleggen van dwingende regels en verplichtingen is niemand en zeker de natuur en het milieu, niet gebaat. Het gaat erom dat als er een uitvoerbare oplossing voor de meeste problemen is, bijvoorbeeld in de vorm van innovatie en biologische landbouw, dat deze dan ook ten volle dient te worden benut. Zelfs als hiervoor tegenstrijdige eigenbelangen aan de kant gezet moeten worden ten gunste van de boeren en het algemeen belang!

Oplossingen

Ik heb het al vaker gezegd, dat het beter zou zijn om in het perspectief naar een duurzame, ecologische en biologische landbouw, de staldeuren wagenwijd open te zetten voor innovaties, met zoveel mogelijk manieren en middelen voor ondersteuning van eerlijke, verantwoorde, verstandige, innovatieve en technische oplossingen. In plaats van op een zeer discutabele manier onze eigen boeren uit te kopen, onteigenen en wegjagen!

Koeien in het weiland dat omring wordt door schaduwgevende bomen- Foto: ©Fransien Fraanje

Koeien in het weiland dat omring wordt door schaduwgevende bomen- Foto: ©Fransien Fraanje

Samenspel

Bescherming van natuur en milieu gaat verder en dan met name de samenhang tussen dieren, planten en mensen, een eenzijdige belangenbehartiging, van wie dan ook, is oneerlijk en onjuist. Maar het zal wel de mens moeten zijn, die voor deze garanties zal moeten zorgen. Een goed verantwoord beheer tot behoud van mens, natuur en landbouw, is hierbij noodzakelijk en van levensbelang. Alleen door een doelbewust, eerlijk en respectvol samenspel tussen mens en natuur, heeft het kans van slagen!

En daarom als afsluiter van dit artikel, de onderstaande regels: “We zijn als mensen verbonden met de aarde en zullen haar dus met respect moeten behandelen!”

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2022/12/05/mens-en-natuur-een-samenspel/